1
2
Clicks330
Okceinls
1
Želám Vám radostnú a požehnanú Veľkú Noc 2014 Stále nosíme na svojom tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele prejavil aj Ježišov život... ...vraj sme smutní, no my sa stále radujeme, ...akob…More
Želám Vám radostnú a požehnanú Veľkú Noc 2014

Stále nosíme na svojom tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele prejavil aj Ježišov život...
...vraj sme smutní, no my sa stále radujeme,
...akoby sme nič nemali, a predsa máme všetko. :)
(2 Kor 4,10; 8,10)
Peter(skala)
👏 👏 👏