JEZUS: Ci, którzy są Mi wierni, w mgnieniu oka zostaną zabrani bez cierpienia do Nowego Nieba i Ziemi

JESUS: Those who are loyal to Me will be taken, in the blink of an eye, without suffering, into the New Heaven and Earth

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 26 kwietnia 2012 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, raz jeszcze muszę powiedzieć wszystkim dzieciom Bożym, aby nie czuli się zaniepokojeni lub przerażeni wydarzeniami, które mają nastąpić. Cała ludzkość wkrótce doświadczy Mojego Miłosierdzia i wielu, gdy będą pełni skruchy za swoje grzechy, nie będzie się Mnie bać.

Przeciwnie, ich dusze zostaną napełnione Moją Boską Miłością. Moje Światło będzie promieniować poprzez ich ciała i będą się radować.

Czas na Nową Erę Pokoju przynosi ogromną radość i zachwyt tym, którzy przyjmują Moją Rękę Miłosierdzia. Każdy grzesznik jest zaproszony do życia Życiem Wiecznym i nie wolno mu odejść z tego powodu, że jest zdezorientowany. Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów będzie rządzić pod Moim Przewodnictwem. Będziecie żyć w pokoju, miłości i harmonii. Naturalne otoczenie, które widzicie dzisiaj na ziemi, jest niczym w porównaniu z tym światem, który jest przed wami.

Wy, którzy się martwicie lub lękacie o swoje rodziny albo o swoich bliskich – przyprowadźcie ich ze sobą do Mojego wspaniałego Nowego Raju.
Módlcie się za nich, a dam im szczególne Łaski, tak aby otrzymali Dar rozpoznania Mojej Miłości. Jest to największe pragnienie Mojego Ojca, aby zobaczył, jak zdumienie, radość i miłość jaśnieją poprzez każde z Jego drogich dzieci, kiedy ukaże On Nowy Raj. Będziecie na nowo zjednoczeni z waszymi bliskimi, którzy zmarli w stanie Łaski i którzy zmartwychwstaną.

Dlaczego nie wierzycie w taki Dar? Gdy zaufacie Mojej Obietnicy powtórnego przyjścia, to odczujecie pokój. O jedno tylko was proszę, abyście przygotowali się przez modlitwę. Kiedy się modlicie o Łaskę i za innych, wszystko będzie dobrze. Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że niewielu nie zdoła rozpoznać Mojej Boskiej Obietnicy zgromadzenia wszystkich dzieci Bożych i zabrania ich do domu i z daleka od uścisku szatana i jego aniołów demonów.

Prawda o Moim Królestwie będzie dostrzeżona nawet przez ateistów, którzy będą zszokowani, a jednak ich niewiara w większości przypadków przemieni się w pokorną miłość i akceptację. Choć jest przed wami wiele trudnych chwil, żadna z nich nie będzie tak ciężka, żebyście nie mogli przez nią przejść zwycięsko dzięki waszej miłości i pobożności wobec Mnie, waszego Jezusa.

Proszę, nie pozwólcie, aby lęk stanął na drodze do przyjęcia z radością tego Daru Mojego Nowego Raju. Ci, którzy są Mi wierni, w mgnieniu oka zostaną zabrani bez cierpienia do Nowego Nieba i Ziemi. Powinniście się martwić jednak o tych zatwardziałych grzeszników, którzy nie poproszą Mnie, abym im przebaczył, którzy odrzucą Moją Dłoń, a zamiast tego będą się trzymać swoich nikczemnych dróg. Oni potrzebują waszych modlitw. Módlcie się usilnie o zbawienie ich dusz.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ana-zabrani-bez-cierpienia-do-nowego-nieba-i-ziemi

____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ORĘDZIA O UNIESIENIU, ZABRANIU LUB POCHWYCENIU

JEZUS: Gdy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka uniesieni ze Mną do Niebios

JEZUS: Pochwycę dobrych na Moje Łono, jak zostało to przepowiedziane, i w mgnieniu oka zostaną …

Matka Zbawienia: Wszyscy, którzy pozostają wierni prawdzie, w mgnieniu oka zostaną uniesieni do …

JEZUS: W mgnieniu oka, zostaniecie uniesieni do Mojego Nowego Królestwa

JEZUS: Zostaniecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zostaniecie połączeni z waszą rodziną

JEZUS: Moje Królestwo stanie się waszym nowym domem, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno

BÓG OJCIEC: Pozwólcie Mi zabrać was do schronienia i do chwalebnego życia w jedności z Moją Wolą

____________________________________________________________