28:07
viensmevoir65
1.4K
250 Lat Kapucynów w Łomży (reportaż) Zdjęcia zostały zarejestrowane w 2014 roku. Film przedstawia codzienne życia Braci Mniejszych Kapucynów w łomżyńskim klasztorze. Film powstał bez budżetu. W …More
250 Lat Kapucynów w Łomży (reportaż)

Zdjęcia zostały zarejestrowane w 2014 roku. Film przedstawia codzienne życia Braci Mniejszych Kapucynów w łomżyńskim klasztorze. Film powstał bez budżetu. W produkcji wykorzystaliśmy prywatny sprzęt i własne umiejętności.

Autorzy filmu: Adam Twardowski, Bartek Leszczyński
Lektor: Piotr Warszawski
Muzyka: Paweł Podeszwik