Ida Petkova shares this
1
ľubica shares this
1167
Posolstvo svätého Jozefa Božiemu ľudu- Denná ochranná modlitba za prevenciu očkovania proti Covid-19

MODLITBA DENNEJ OCHRANY, ABY SA ZABRÁNILO POVINNÉMU OČKOVANIU PROTI COVID-19
POSOLSTVO SVÄTÉHO JOSEFA BOŽIEMU ĽUDU

SPRÁVA DANÁ LORENE 1. DECEMBRA 2020
(Latinskoamerický vizionár; preložené z pôvodnej španielčiny)

Drahí ľudia môjho syna, ja ako adoptívny otec Ježiša Krist…More
Posolstvo svätého Jozefa Božiemu ľudu- Denná ochranná modlitba za prevenciu očkovania proti Covid-19

MODLITBA DENNEJ OCHRANY, ABY SA ZABRÁNILO POVINNÉMU OČKOVANIU PROTI COVID-19
POSOLSTVO SVÄTÉHO JOSEFA BOŽIEMU ĽUDU

SPRÁVA DANÁ LORENE 1. DECEMBRA 2020
(Latinskoamerický vizionár; preložené z pôvodnej španielčiny)

Drahí ľudia môjho syna, ja ako adoptívny otec Ježiša Krista a ako ochranca posvätných spojených a prebodnutých Sŕdc vám prichádzam odovzdať toto vzácne posolstvo, ktoré vám pomôže pri súžení a ochrane pred démonickými silami satana.
Vy ako milovaný ľud môjho syna ste vystavení zlovoľným plánom Nového svetového poriadku, ktoré majú v úmysle zdecimovať obyvateľstvo a viac než čokoľvek iné prenasledovať a zastrašovať Boží ľud ako svojich úhlavných nepriateľov, ktorých chcú poraziť. Preto vám dnes ako obranca Božieho ľudu dávam pokyny. Prostredníctvom môjho svätého príhovoru získate mnoho milostí a ochranu pred všetkými nespravodlivosťami a zvrátenými plánmi nepriateľa.
Chcem vám povedať, že máte všetku ochranu víťaza a tiež očistnej armády. Obráťte sa na duše v očistci a oni vám pomôžu, preto je dôležité modliť sa za ne každý deň vo svojich modlitbách, budú vám veľkou pomocou, ale na to musíte vedieť, ako požiadať o ich príhovor čistým a pokorným srdcom a v stave milosti. Preto je spoveď taká dôležitá.
Dnes sa s vami chcem porozprávať o očkovacej látke, ktorú chcú proti Covid celosvetovo vyrobiť. Bude to povinné, pretože prináša špičkový čip a nanotechnológiu a ovládne vašu myseľ a zmení vašu DNA, čím vo vás zotrie Božiu podstatu. „Táto očkovacia látka, ktorá zabíja vaše duše a ducha je pascou satana, aby ju vniesla do celého sveta, a preto sa Nebo, znepokojené pre svoj malý verný zvyšok, rozhodlo zasiahnuť, aby vás ochránilo a udržalo v bezpečí.
V prvom rade ste si už všimli, že by ste to NEMALI vziať.
Za druhé, na túto úlohu máte moju ochranu a ochranu celého neba a úbohých duší v očistci, odteraz sa za nich budete denne modliť jeden ruženec, aby sa za vás prihovárali a poskytli vám silu a odvahu čeliť akejkoľvek situácii.
Ako sa za vás v tejto situácii bude Nebo prihovárať?
Odteraz vás žiadam, aby ste boli v stave milosti a modlili sa pred obrazom Svätej rodiny nasledujúcu ochrannú modlitbu, aby keď budú chcieť zaviesť vakcínu, môj ochranný plášť vás urobí neviditeľným na príhovor celého neba a všetkých úbohých duší.

MODLITBA, MODLITE SA HNEĎ KAŽDÝ DEŇ:

Ja, …/
celé meno nahlas/ ako dieťa Boha Otca a Ním tak milované a ako súčasť Jeho verného ľudu volám o pomoc celé Nebo a úbohé duše v očistci a žiadam o duchovný príhovor svätého Jozefa, preblahoslavenej Panny Márie, môjho Spasiteľa,Pána Ježiša Krista, Boha Otca a Ducha Svätého, tvárou v tvár tejto situácii, ktorá ohrozuje moju fyzickú a duchovnú integritu, ako je implantácia očkovacej látky proti Covid do môjho tela. Prostredníctvom ochrany a príhovoru mocného svätého archanjela Michala žiadam celú jeho anjelskú družinu, aby mi pomohla a zneviditeľnila ma pred touto hrozbou, aby sme boli chránení a vedení mojím ochrancom svätým Jozefom a tiež strážené myriadami anjelov a úbohých duší v očistci, ktoré nás bránia proti tomuto úkladu na celom svete. Amen.


Odteraz sa budete modliť každý deň a Nebo bude mimoriadnym spôsobom predchádzať takýmto okolnostiam a všetci, ktorí sa ho budú modliť, budú chránení pred týmto nebezpečenstvom pre ich fyzickú a duchovnú integritu, toto Varovanie týkajúce sa vakcíny a modlitby, o ktoré požiadal Boh Otec aby som sa dostal k Jeho vernému zvyšku, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť Nového svetového poriadku, mnoho nespravodlivosti pochádza z tohto režimu, ale uvidia aj Mocnú ruku Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, Matky nebies, moju, svätých archanjelov a anjelov, duší očistca a svätého archanjela Michaela, ktorí ich nenechajú na pokoji, tiež uvidí mnoho zázrakov a zdatnosti zo strany Boha ako ochrancu svojho milovaného Izraela.
Preto, svätý ľud môjho Syna, kričte a povedzte mocným hlasom výkrik svätého archanjela Michala, KTO AKO BOH ?, NIKTO AKO BOH !!! Vzývaj ma a ja ti prídem na pomoc tvárou v tvár každej hrozbe, postarám sa a budem ťa chrániť a sprevádzať ťa v boji proti zlu, nie si sám, veríš v prozreteľnosť a božskú ochranu, všetko dobre dopadne, Opúšťam vás s ochranou môjho svätého plášťa a požehnaním môjho otca Ježiša Krista.
Maranatha, Maranatha. Príď, Pane Ježišu, Príď, Pane Ježišu.

maryrefugeofsouls.com/…o-prevent-covid-19-vaccinations-maryrefugeofsouls/
17. marca 2021 – Dôležité informácie – Pre ľudí, ktorí dostali vakcíny proti Covid-19 – MaryRefugeOfSouls

maryrefugeofsouls.com/…-received-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/
Video – Lieky na Covid-19 a dôležité fakty o vakcínach proti Covid-19 – MaryRefugeOfSouls

maryrefugeofsouls.com/…cts-about-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/

Dajte vedieť Božím dietkam
ľubica
Posolstvo svätého Jozefa Božiemu ľudu- Denná ochranná modlitba za prevenciu očkovania proti Covid-19

MODLITBA DENNEJ OCHRANY, ABY SA ZABRÁNILO POVINNÉMU OČKOVANIU PROTI COVID-19
POSOLSTVO SVÄTÉHO JOSEFA BOŽIEMU ĽUDU
SPRÁVA DANÁ LORENE 1. DECEMBRA 2020

(Latinskoamerický vizionár; preložené z pôvodnej španielčiny)

Drahí ľudia môjho syna, ja ako adoptívny otec Ježiša Krist…More
Posolstvo svätého Jozefa Božiemu ľudu- Denná ochranná modlitba za prevenciu očkovania proti Covid-19

MODLITBA DENNEJ OCHRANY, ABY SA ZABRÁNILO POVINNÉMU OČKOVANIU PROTI COVID-19
POSOLSTVO SVÄTÉHO JOSEFA BOŽIEMU ĽUDU
SPRÁVA DANÁ LORENE 1. DECEMBRA 2020

(Latinskoamerický vizionár; preložené z pôvodnej španielčiny)

Drahí ľudia môjho syna, ja ako adoptívny otec Ježiša Krista a ako ochranca posvätných spojených a prebodnutých Sŕdc vám prichádzam odovzdať toto vzácne posolstvo, ktoré vám pomôže pri súžení a ochrane pred démonickými silami satana.
Vy ako milovaný ľud môjho syna ste vystavení zlovoľným plánom Nového svetového poriadku, ktoré majú v úmysle zdecimovať obyvateľstvo a viac než čokoľvek iné prenasledovať a zastrašovať Boží ľud ako svojich úhlavných nepriateľov, ktorých chcú poraziť. Preto vám dnes ako obranca Božieho ľudu dávam pokyny. Prostredníctvom môjho svätého príhovoru získate mnoho milostí a ochranu pred všetkými nespravodlivosťami a zvrátenými plánmi nepriateľa.
Chcem vám povedať, že máte všetku ochranu víťaza a tiež očistnej armády. Obráťte sa na duše v očistci a oni vám pomôžu, preto je dôležité modliť sa za ne každý deň vo svojich modlitbách, budú vám veľkou pomocou, ale na to musíte vedieť, ako požiadať o ich príhovor čistým a pokorným srdcom a v stave milosti. Preto je spoveď taká dôležitá.
Dnes sa s vami chcem porozprávať o očkovacej látke, ktorú chcú proti Covid celosvetovo vyrobiť. Bude to povinné, pretože prináša špičkový čip a nanotechnológiu a ovládne vašu myseľ a zmení vašu DNA, čím vo vás zotrie Božiu podstatu. „Táto očkovacia látka, ktorá zabíja vaše duše a ducha je pascou satana, aby ju vniesla do celého sveta, a preto sa Nebo, znepokojené pre svoj malý verný zvyšok, rozhodlo zasiahnuť, aby vás ochránilo a udržalo v bezpečí.
V prvom rade ste si už všimli, že by ste to NEMALI vziať.
Za druhé, na túto úlohu máte moju ochranu a ochranu celého neba a úbohých duší v očistci, odteraz sa za nich budete denne modliť jeden ruženec, aby sa za vás prihovárali a poskytli vám silu a odvahu čeliť akejkoľvek situácii.
Ako sa za vás v tejto situácii bude Nebo prihovárať?
Odteraz vás žiadam, aby ste boli v stave milosti a modlili sa pred obrazom Svätej rodiny nasledujúcu ochrannú modlitbu, aby keď budú chcieť zaviesť vakcínu, môj ochranný plášť vás urobí neviditeľným na príhovor celého neba a všetkých úbohých duší.

MODLITBA, MODLITE SA HNEĎ KAŽDÝ DEŇ:

Ja, …/
celé meno nahlas/ ako dieťa Boha Otca a Ním tak milované a ako súčasť Jeho verného ľudu volám o pomoc celého Nebo a úbohé duše v očistci a žiadam o duchovný príhovor svätého Jozefa, preblahoslavenú Pannu Máriu, môjho Pána Ježiša Krista, Boha Otca a Ducha Svätého, tvárou v tvár tejto situácii, ktorá ohrozuje moju fyzickú a duchovnú integritu, ako je implantácia očkovacej látky proti Covid do môjho tela. Prostredníctvom ochrany a príhovoru mocného svätého archanjela Michala žiadam celú jeho anjelskú družinu, aby mi pomohla a zneviditeľnila ma pred touto hrozbou, aby sme boli chránení a vedení mojím ochrancom svätým Jozefom a tiež strážené myriadami anjelov a úbohých duší v očistci, ktoré nás bránia proti tomuto úkladu na celom svete. Amen.

Odteraz sa budete modliť každý deň a Nebo bude mimoriadnym spôsobom predchádzať takýmto okolnostiam a všetci, ktorí sa ho budú modliť, budú chránení pred týmto nebezpečenstvom pre ich fyzickú a duchovnú integritu, toto Varovanie týkajúce sa vakcíny a modlitby, o ktoré požiadal Boh Otec aby som sa dostal k Jeho vernému zvyšku, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť Nového svetového poriadku, mnoho nespravodlivosti pochádza z tohto režimu, ale uvidia aj Mocnú ruku Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, Matky nebies, moju, svätých archanjelov a anjelov, duší očistca a svätého archanjela Michaela, ktorí ich nenechajú na pokoji, tiež uvidí mnoho zázrakov a zdatnosti zo strany Boha ako ochrancu svojho milovaného Izraela.
Preto, svätý ľud môjho Syna, kričte a povedzte mocným hlasom výkrik svätého archanjela Michala, KTO AKO BOH ?, NIKTO AKO BOH !!! Vzývaj ma a ja ti prídem na pomoc tvárou v tvár každej hrozbe, postarám sa a budem ťa chrániť a sprevádzať ťa v boji proti zlu, nie si sám, veríš v prozreteľnosť a božskú ochranu, všetko dobre dopadne, Opúšťam vás s ochranou môjho svätého plášťa a požehnaním môjho otca Ježiša Krista.
Maranatha, Maranatha. Príď, Pane Ježišu, Príď, Pane Ježišu.

maryrefugeofsouls.com/…o-prevent-covid-19-vaccinations-maryrefugeofsouls/
17. marca 2021 – Dôležité informácie – Pre ľudí, ktorí dostali vakcíny proti Covid-19 – MaryRefugeOfSouls

maryrefugeofsouls.com/…-received-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/
Video – Lieky na Covid-19 a dôležité fakty o vakcínach proti Covid-19 – MaryRefugeOfSouls

maryrefugeofsouls.com/…cts-about-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/

Dajte vedieť Božím dietkam
ekans
ekans
PREDCHÁDZAJÚCE ZNAMENIA
5
Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: 6 "Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené." 7 Oni sa ho opýtali: "Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?" 8 On odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: “…
More
PREDCHÁDZAJÚCE ZNAMENIA
5
Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: 6 "Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené." 7 Oni sa ho opýtali: "Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?" 8 On odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: “To som ja” a: “Ten čas je už blízko.” Nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď." 10 Potom im povedal: "Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. 12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.
14
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
apredsasatoci
To aj v minulosti, keď mal niekto lepru sa mohol takto vykúpiť?
Iba že by C19 nebol infekčný, či?
ľubica
Za druhé, na túto úlohu máte moju ochranu a ochranu celého neba a úbohých duší v očistci, odteraz sa za nich budete denne modliť jeden ruženec, aby sa za vás prihovárali a poskytli vám silu a odvahu čeliť akejkoľvek situácii.
Ako sa za vás v tejto situácii bude Nebo prihovárať?
Odteraz vás žiadam, aby ste boli v stave milosti a modlili sa pred obrazom Svätej rodiny nasledujúcu ochrannú modlitbu,…More
Za druhé, na túto úlohu máte moju ochranu a ochranu celého neba a úbohých duší v očistci, odteraz sa za nich budete denne modliť jeden ruženec, aby sa za vás prihovárali a poskytli vám silu a odvahu čeliť akejkoľvek situácii.
Ako sa za vás v tejto situácii bude Nebo prihovárať?
Odteraz vás žiadam, aby ste boli v stave milosti a modlili sa pred obrazom Svätej rodiny nasledujúcu ochrannú modlitbu, aby keď budú chcieť zaviesť vakcínu, môj ochranný plášť vás urobí neviditeľným na príhovor celého neba a všetkých úbohých duší.

MODLITBA, MODLITE SA HNEĎ KAŽDÝ DEŇ:

Ja, …/
celé meno nahlas/ ako dieťa Boha Otca a Ním tak milované a ako súčasť Jeho verného ľudu volám o pomoc celého Neba a úbohých duší v očistci a žiadam o duchovný príhovor svätého Jozefa, preblahoslavenej Panny Márie, môjho Pána Ježiša Krista, Boha Otca a Ducha Svätého, tvárou v tvár tejto situácii, ktorá ohrozuje moju fyzickú a duchovnú integritu, ako je implantácia očkovacej látky proti Covid do môjho tela. Prostredníctvom ochrany a príhovoru mocného svätého archanjela Michala žiadam celú jeho anjelskú družinu, aby mi pomohla a zneviditeľnila ma pred touto hrozbou, aby sme boli chránení a vedení mojím ochrancom svätým Jozefom a tiež strážené myriadami anjelov a úbohých duší v očistci, ktoré nás bránia proti tomuto úkladu na celom svete. Amen.
fiat33
Je úžasné ako Boh riadi všetko. Mali sme úmysly na sväté omše za všetky duše v ocistci. Tí katolíci ktorí obhajujú zatvorenie kostolov, nemajú ani poňatia ako sú ochudobnené duše v ocistci a zomierajuci. Veľmi trpia a čas sa neskracuje.
ľubica
ved knazi slúžia sv omš na tie umysly čo sa zapísali.... a budu služiť dalej, po dohode s farnikmi , napr, cez sms, email... sa poslu
fiat33
Viem ale spoločenstvo ľudí ktorí sa spoja v modlitbe na tento úmysel na svätej omši má väčšiu silu ako len keď je prítomný 1 človek. Ako horiaci stoh tak stúpajú modlitby veriacich k Bohu.
fiat33
Je dôležité byť prítomný na svätej omši prijať eucharistiu obetovať za duše v ocistci. Diabol medzi politikmi pracuje na plné obrátky.
ľubica
Ako môžeme dušiam v očistci pomáhať?
Hlavne svätou omšou , ktorú nemôže nič nahradiť. 2. november je sviatkom všetkých verných zosnulých. Vtedy je kňazom dovolené slúžiť tri sv. omše za zomrelých. (Už Tertulián v 2. storočí spomínal aj výročné spomienkové bohoslužby.) Zmiernym utrpením . Každé utrpenie, či telesné alebo duševné, ktoré obetujeme za duše v očistci, im prináša veľkú úľavu.
Ruže…
More
Ako môžeme dušiam v očistci pomáhať?
Hlavne svätou omšou , ktorú nemôže nič nahradiť. 2. november je sviatkom všetkých verných zosnulých. Vtedy je kňazom dovolené slúžiť tri sv. omše za zomrelých. (Už Tertulián v 2. storočí spomínal aj výročné spomienkové bohoslužby.) Zmiernym utrpením . Každé utrpenie, či telesné alebo duševné, ktoré obetujeme za duše v očistci, im prináša veľkú úľavu.
Ruženec
je po svätej omši najúčinnejším prostriedkom, ako môžeme dušiam v očistci pomáhať (úmysel - aj za obrátenie hriešnikov). Modlitbou ruženca (aj k Božiemu milosrdenstvu) sa denne vyslobodzuje mnoho duší, ktoré by inak museli ešte dlho trpieť. Obracajme sa v modlitbách tiež ku svätcom a ku anjelom. Okrem sv. archanjela Michala je ochrancom duší v očistci sv. Odilo - chudobný opát. (Vynikal dobrotou, miloval trpiacu Cirkev, pričinil sa o vznik sviatku Dušičiek.)
Tiež krížová cesta prináša veľkú úľavu.
Duše v očistci hovoria, že odpustky (úplné, čiastočné - známe podmienky) majú pre ne veľký význam. Prostredníctvom odpustkov je im privlastnené zadosťučinenie, ktoré nebeskému Otcovi ponúkol Ježiš Kristus. Ten, kto počas svojho života často získaval odpustky pre duše v očistci, dostane v hodine svojej smrti milosti, prameniace z odpustkov, ale dokonalejším spôsobom. Je to hrozná vec: nevyužívať (zanedbávať) tieto poklady Cirkvi pre duše v očistci. Almužny a dary na dobré účely, hlavne na misie. (Je možné, že túto peknú povinnosť zanedbávali. Mnohé duše majú čo vyrovnávať buď kvôli nezaplateným dlhom alebo kvôli nespravodlivej záveti či inej nespravodlivosti.) Tiež zapaľovanie sviec dušiam v očistci pomáha. Najprv preto, že je to úkon pozornosti a lásky, potom preto, že ak sú sviece posvätené, svietia do tmy duší v očistci. (Prosíme, aby bol Ježiš pre nich svetlom, aby bol pre nich odmenou za to, čo dobré urobili - za ich pekné myšlienky, slová, záslužné skutky.)
Kropenie svätenou vodou mierni bolesti. Duše v očistci si prajú očistec, pretože majú jasnú predstavu o Bohu, ktorý sa im ukázal v žiarivej kráse a čistote. Nechcú pred neho predstúpiť ani s najmenšou škvrnou (s ľahkými hriechmi, s dočasnými trestami za smrteľné hriechy), túžia po dokonalosti. Je to osobný súd. Tieto tresty ako dôsledky vyplývajú z podstaty hriechov. „Pretože Boh je svätý, nemôže byť nesvätá duša v nebi blažená.“ (J.H.Newman) Potom však budú pociťovať šťastie. Nebudú ich trápiť výčitky.

V očistci musia tiež pochopiť ohavnosť hriechov, ktorých sa dopustili voči nebeskému Otcovi, voči svojmu Spasiteľovi. (Je možné, že je to iba okamih, ktorý však vyjadrujeme v dňoch a rokoch, a tak kvalitu nahradzujeme kvantitou.) Túto premenu k dobrému bolo možné uskutočniť už počas pozemského života, ale teraz už nie je nebezpečenstvo, že danú možnosť nevyužijú. Iba málo ľudí opúšťa tento svet v stave čistoty a milosti, ktorý zaručuje ich okamžitý vstup do neba.
Keď duše zomrelých prejdú hneď do stavu večne nezmeniteľného, potom sú zbytočné naše modlitby (tiež iné skutky, relikvie). Očistec bude trvať až do posledného súdu. Potom už bude iba raj a zatratenie (peklo).
Sami si pomáhať nemôžu, ale nám môžu pomáhať, keď ich o pomoc prosíme. Ak pomôžeme my im, oni pomôžu nám. Oni sa starajú o nás a o Božie kráľovstvo. My nemáme nariekať nad dnešnými časmi, nad tým, čo sa stalo, čo nás postihlo. „Vo svojich modlitbách myslíte na nás, ktorí sme vás predišli“ (posledné slová umierajúcich). Ak sa modlíš za svojho brata na zemi, tak môžeš tak urobiť aj vtedy, keď prekročil prah večnosti. Veď smrť necháva dušu neporušenou. A duša ďalej žije, spomína a miluje. Duša je oživujúci princíp. Ona sa pričiní o nový začiatok, o nové, oslávené telo (bytie). Boh nie je koniec, on je začiatok. S ním je život plnší, intenzívnejší. V jeho rukách je zomrelému lepšie ako „v našich rukách“, hoci si niekedy nahovárame, že pri nás mu bolo dobre. A tak aj ty svoju lásku nedokazuj neplodnými slzami, ale účinným prostriedkom modlitby. Nemôžeme šíriť beznádej, nepokoj. (Dotykom svojich rúk ani svojimi očami zosnulého blízkeho neobsiahneme, ale naša láska a modlitba sa vždy k nemu dostane. Je to samozrejmé, že máme vzťah aj ku tomu, koho nevidíme.)
„Prebuďte sa, spáči, proste za duše v očistci!“ Je to konkrétna, účinná a radostná pomoc, ktorej je schopný ľudský duch. A potom aj my, hriešnici, môžeme dúfať, že na tomto mieste očisťovania nájdeme „nežné putá“, ktoré nás spájali s blízkymi a s priateľmi na zemi.
Zdanlivé rozdelenie tých, ktorí sa majú radi, prináša možnosť rozmnoženia vzťahov a rast lásky. „Žijeme z majetku našich zomrelých prarodičov a rodičov. Ľahko však zabúdame na to, čo sme im dlžní, ako túžia po našej vďačnosti a ako potrebujú našu pomoc. Volajú: Znášaj, trp, modli sa, posti sa, dávaj almužny za nás!“ (A. K. Emmerichová ) Bohu sa páči, keď sa príbuzní o zomierajúcich starajú. Buďme pri zomierajúcom príbuznom a pričiňme sa o to, aby mohol prijať potrebné sviatosti (viatikum - tri sviatosti).

Zvláštna hlboká mystika niektorých ľudí inšpiruje, aby sa obetovali za duše v očistci. Zmierenie sa musí konať. Oni sú šťastní - modlia sa za duše a s dušami očistci. Tieto prostriedky nepomáhajú dušiam v očistci rovnakým spôsobom. Napríklad keď si niekto v tomto živote vážil svätú omšu, potom mu sv. omša pomáha aj v očistci. Kto mal „otvorené srdce“, dostáva veľa pomoci. Tiež musia veľa trpieť tí, ktorí utŕhali na cti. (V Ríme sa nachádza „múzeum duší v očistci“, kde je vidieť aj ohnivé stopy na rôznych predmetoch.) Je správne každý večer sa poďakovať Bohu za vykonané dobrá a oľutovať všetko zlé vo svojom konaní, pretože každý spánok sa podobá „večnému spánku“.

Ak sa naučíme s dôverou vzývať Ducha Svätého, spoznáme, ako nám pomáha. Na druhej strane však ak niekto tvrdošijne zotrváva v hriechoch proti Duchu Svätému, tieto hriechy sa mu neodpúšťajú.
Dušiam v očistci je Panna Mária matkou milosrdenstva. Keď tam zaznie jej meno, je to pre duše veľká radosť. Veď ona, ktorá bola vzatá do neba, vyprosuje vyslobodenie pre duše v očistci. Ona vie, kto to najviac potrebuje.
Aj deti sa môžu dostať do očistca. Nehrozí im však dlhý ani ťažký očistec. Pre nepokrstené deti je tiež nebo. Sú šťastné, ale nevidia Boha. Veria, že majú to najlepšie, čo môže byť. Lenže mali by sme všetko urobiť pre to, že ak sme tu na tomto svete niekoľko desiatok rokov spolu ako rodina, aby sme mohli byť spolu aj vo večnosti. Myslime tiež na deti, ktorým nebolo dopriate narodiť sa.

Za tých, ktorí si vzali život, zväčša nesú zodpovednosť iní.
Tiež inoverci môžu prísť do očistca. Ich utrpenie nie je veľké, pretože nemali k dispozícii toľko milostí, avšak nemajú potom ani rovnakú blaženosť.
Ježiš myslel na druhých aj po smrti. Zostúpil k zosnulým do predpeklia, ktorí čakali na narodenie Záchrancu. Túto skutočnosť vyjadrujeme aj v modlitbe Verím v Boha. Evanjelista Matúš opisuje (Mt 27, 52-54), ako sa po Kristovom zmŕtvychvstaní mnohým ľuďom zjavili duše zomrelých. Sú známe zjavenia duší z očistca niektorým svätcom: sv. Margite Márii Alacoque, sv. Jánovi Boscovi, Gertrúde Veľkej, Kristíne Belgickej, sv. Brigite, Jozefovi z Leonisy, Veronike Juliani, Márii Agáte Simmaovej - autorka knihy). Očistec je na mnohých miestach. Duše neprichádzajú z očistca, ale s očistcom.
Boh chce dať dušiam zvláštnu milosť. Aj veľký hriešnik sa môže stať svätým (sv. Augustín, sv. Pavol). Chráňme sa hriechov proti láske, osočovania, ohovárania, hádok (zo zištných dôvodov alebo závisti), znamenajú vo večnosti veľkú ťarchu. Neodsudzujme ani sa nevysmievajme druhým, veľmi to škodí našej duši.

Menej hovorme, viac konajme. Nebuďme druhým na pohoršenie. Odpúšťajme aj za hrob. Nehovorme zbytočne zle o zomrelých. Ježiš nás žiada, aby sme si z nepriateľa vytvorili priateľa. Sebe tým môžeme ušetriť veľkú časť očistca. Duša je potrestaná tým, čím hrešila. „Oheň vyskúša, aké je dielo človeka. Ak jeho dielo vydrží, za spravodlivé skutky získa odmenu.“ (sv. Pavol Korinťanom)

Láska nás obklopuje. Nebo je stav. Boh je všade. Boh nie je nikdy sám. Tam, kde je on, tam sú aj „nebešťania“. Očistec je ohňom radosti, peklo je ohňom trápenia.Boh, ku ktorému prídeme, je nebom; Boh, ktorého stratíme, je peklom; Boh, ktorý nás očisťuje, je očistcom“. (H.U.von Balthasar).
Buďme pokorní, pretože pokorný človek do pekla nepríde. Je potrebné viesť k tomu aj deti. (M. Kuffa a iní)
Nepripútavajme sa ku veciam pozemským (nie iba starostlivosť o telo), pretože z pominuteľných vecí si so sebou nič nevezmeme. Vziať si so sebou môžeme iba dobré skutky. Ide o skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Tieto skutky lásky budú najviac odmenené. Večný život predsa bude trvať večne.
ľubica
kde ste boli vlani ked táto vízia začala: prečo to uverejnujete až po roku?
Dnes sa s vami chcem porozprávať o očkovacej látke, ktorú chcú proti Covid celosvetovo vyrobiť. Bude to povinné, pretože prináša špičkový čip a nanotechnológiu a ovládne vašu myseľ a zmení vašu DNA, čím vo vás zotrie Božiu podstatu. „Táto očkovacia látka, ktorá zabíja vaše duše a ducha je pascou satana, aby ju vniesla do …More
kde ste boli vlani ked táto vízia začala: prečo to uverejnujete až po roku?
Dnes sa s vami chcem porozprávať o očkovacej látke, ktorú chcú proti Covid celosvetovo vyrobiť. Bude to povinné, pretože prináša špičkový čip a nanotechnológiu a ovládne vašu myseľ a zmení vašu DNA, čím vo vás zotrie Božiu podstatu. „Táto očkovacia látka, ktorá zabíja vaše duše a ducha je pascou satana, aby ju vniesla do celého sveta, a preto sa Nebo, znepokojené pre svoj malý verný zvyšok, rozhodlo zasiahnuť, aby vás ochránilo a udržalo v bezpečí.
-------------------------------------------------

vdaka pohotovým prispievatelom, prekladatelom, blogerom, ktorí pravdu o Covide a vakcínach šíria na alternativnach weboch ústami skutočných lekárov, vedcov a právnikov, vieme dávno o tomto svinstve, ktore slovensky pseudolekár Mudr. Glasa hereticky prirovnal v advente 2020 k niečomu takému fantastickému ako narodenia Božieho Syna, pozrite si videa z Luxu, alebo aj tu na gloriatv to je viac x zverejnené....
Ján Jánošík
schovaný pod kríčkom
dyk
Tak toto si poriadne vypočujte
Nový rozhovor s Dr. Zelenkom...
Šialené, čo chcú s nami robiť
A tých hlupákov, ktorý sa budú v komentároch z tohoto vysmievať ako zvyčajne, ignorujte, politici im zrejme dobre platia za trollovanie...veď každý systém má svojich prisluhovačov, rovnako ich má i tento systém, pri ktorom je fašizmus iba slabým odvarom....

vk.com/badbrowser.php
ľubica
nejde to
Hermenegild
Môže to niekto .prepísať do textu, komu to ide?
ľubica
je to video