Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks156
vi.news

Lỗ hổng: Sử dụng Tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng thay vì Tông huấn

Francis không có ý định "thay thế" Tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng Amazon, ông viết như vậy trong "Querida Amazonia."

Thay vào đó, ông muốn "chính thức giới thiệu" nó và khuyến khích "mọi người đọc nó đầy đủ." Tài liệu cuối cùng kêu gọi các linh mục đã kết hôn và các thánh chức mới cho phụ nữ.

Hồng Y Marx của Munich nhấn mạnh tại một cuộc họp báo ở Bonn, rằng Tài liệu cuối cùng là "không hề mất đi giá trị" (Dbk.de).

Lời của ông được Hồng Y Czerny nhắc lại khi nói với nhà báo Vatican rằng văn bản này "vẫn còn hiệu lực," trong khi Thư ký Thượng hội đồng, Hồng y Baldisseri, tuyên bố rằng Tài liệu cuối cùng có "tính đạo đức nhưng không có thẩm quyền."

Vì vậy, tất cả bọn họ dường như đang âm mưu gì đó.

Hình ảnh: Lorenzo Baldisseri, #newsTfhsmzhsra