hawaii
111.3K
Paweł - Kielar
Ksiądz Marek Bąk jak zawsze bardzo merytoryczny i pokazujący istotę i sedno problemu a nie jego powłokę
Jadwiga Bob shares this
4