Clicks2.2K
Edward7
12

Dr A. Goldsworth wyjaśnia magnetyzm tlenku grafenu w szczepionkach

Nieoficjalnie ; 33 mln poważnych obrażeń „szczepionkami” przeciwko nieistniejącemu SARS-CoV-2. Wśród nich 11 milionów zabitych. Liczby rosną wykładniczo... Covid, to trujące szczepienie ...
Co to jest magnetyzm indukowany szczepionką? Od zarania dziejów żadna roślina, zwierzę ani człowiek nigdy nie były magnetyczne. Od czasu wprowadzenia szczepień, ludzie wykazują teraz wyraźne i sprawdzalne właściwości magnetyczne. Mamy złe przeczucie … to zbrodnia przeciwko ludzkości, i to największa w historia XXI wieku.

Hipoteza magnetyzmu wywołanego przez szczepionki

dr Andrew Goldsworthy
Magnetyzm wywołany szczepionką zależy od możliwości, że związek grafenopodobny został użyty jako adiuwant w celu zwiększenia szybkości wychwytu mRNA. Opiera się to na mikroskopii elektronowej, w której stwierdzono obecność tlenku grafenu w szczepionce. (Zobacz to)

Uzyskanie dalszych próbek do badania było trudne, ponieważ producenci nalegają, aby wszystkie nieużywane fiolki i zużyte strzykawki musiały zostać zwrócone po dostarczeniu zastrzyków. Dlaczego tajemnica?

To może być powód. Kliknij ten link, aby przejść do ogólnodostępnego przeglądu dotyczącego toksyczności rodziny grafenów (w tym tlenku grafenu). Wygląda dość przerażająco. Również (this link) Ale jak to się mogło stać, skoro ani grafen, ani tlenek grafenu nie są magnetyczne? Odpowiedź jest taka, że zarówno grafen, jak i tlenek grafenu mogą przewodzić wystarczającą ilość energii elektrycznej przez błony komórkowe, aby namagnesować pobliskie cząstki superparamagnetyczne / superparamagnetic , takie jak ferrytyna i magnetyt, i wywołać szerokie namagnesowanie osób otrzymujących szczepionkę. To tak, jak żelazny rdzeń elektromagnesu zostaje namagnesowany, gdy prąd elektryczny przepływa przez cewkę owiniętego wokół niego drutu.

Aby uczynić ten argument bardziej ilościowym; przewodność elektryczna grafenu w nanoskali jest o dwa rzędy wielkości większa niż miedź (link tutaj) Co to oznacza dla żywych komórek? Odpowiedź jest taka, że gradient napięcia transbłonowego żywych komórek jest rzędu dziesięciu milionów woltów na metr (100 mV przez błonę 10 nm). Oznacza to, że transbłonowa nić grafenu lub tlenku grafenu (ze szczepionki) może przenosić ogromny prąd elektryczny i prawdopodobnie namagnesować wszelkie materiały superparamagnetyczne, takie jak ferrytyna lub magnetyt, które mogą znajdować się w pobliżu.

Efekt ten może rozprzestrzenić się jak ogień po błonie, gdy każda namagnesowana cząstka magnetyzuje sąsiadów, a następnie kolejne komórki, tak że efekt magnetyczny wzrasta i ostatecznie może rozprzestrzenić się na wszystkie części ciała poprzez krwiobieg, zaczynając od samych krwinek, w tym białych krwinek potrzebnych naszemu układowi odpornościowemu, następnie żył, serca, płuc i wreszcie mózgu.

Gdziekolwiek się pojawi, może siać spustoszenie w przepuszczalności komórek i powodować różnego rodzaju skutki biologiczne, w tym niewydolność serca, przedwczesną chorobę Alzeimera i chroniczne zmęczenie w przypadku mitochondriów.

Innym efektem jest to, że uszkodzenie błony komórek czuciowych może sprawić, że staną się one nadaktywne i będą wysyłać fałszywe sygnały do mózgu, dając objawy bardzo podobne do nadwrażliwości elektromagnetycznej (EHS), powodując bóle głowy, gdy używamy telefonu komórkowego, mrowienia i (odczucie wbijanych) igieł, gdy zbliżamy się zbyt blisko, zawroty głowy i nudności, blisko routera WiFi....

Być może najpoważniejszym niebezpieczeństwem jest wykonanie rezonansu magnetycznego, w którym niezwykle silny magnes w maszynie będzie próbował wyciągnąć te namagnesowane cząstki z ciała, a w przypadku skanowania mózgu lub rdzenia kręgowego, natychmiastowe i prawdopodobnie trwałe uszkodzenie to może spowodować. Kiedy inne części ciała są skanowane, wyniki mogą być mniej zauważalne na krótką metę, ale później stają się widoczne, jako niewyjaśniona choroba „idiopatyczna”.

Wymaga to starannego monitorowania przez niezależnego obserwatora. Wszystkiego najlepszego. Dr Andrew Goldsworthy Wykładowca i specjalista ds. bezpieczeństwa biologicznego (w stanie spoczynku) Imperial College w Londynie - justpaste.it/535li

Nieoficjalnie ; 33 mln poważnych obrażeń „szczepionkami” przeciwko nieistniejącemu SARS-CoV-2. Wśród nich 11 milionów zabitych. Liczby rosną wykładniczo

Rzeczywiście obecnie jest; 33 miliony jest poważnie dotkniętych niekorzystnymi skutkami tak zwanych "szczepionek" przeciwko tak zwanym SARS-CoV-2. Wirus, który nigdy nie został wyizolowany, oczyszczony ani wyhodowany. Dokładnie tak samo, jak w przypadku jego poprzednika SARS-CoV-1. Oba są domniemanymi wirusami, chimerami, które nie są przenoszone drogą oddechową, jak wykazała sekcja zwłok zmarłego: zmarli mają skrzepliny, które wpływają na cały układ naczyniowy, od mózgu do jelit, przechodząc przez płuca, serce, wątroba i nerki. To znaczy: przedstawiają kliniczny obraz uogólnionej sepsy, zatrucia trucizną. Trucizna została już zidentyfikowana: to tlenek grafenu.

Liczby rosną wykładniczo: do końca 2021 r. spodziewanych jest 110 milionów poważnie dotkniętych chorobą ludzi przez wstrzykiwany tlenek grafenu , a 330 milionów do połowy 2022 r.

Oczywiście choroba Covid istnieje - jest spowodowana przez szczepienia - W rzeczywistości do tej pory spowodowały skutki uboczne u 33 milionów ludzi: uogólnioną zakrzepicę, zawał serca, zakrzepy, zatorowość mózgu, obrzęk płuc i tak dalej. Wśród nich 11 milionów zgonów, które zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i rządy na całym świecie starają się ukryć, aby nie utrudniać osiągnięcia ich prawdziwego celu: uogólnionego zaszczepienia całej populacji grafenem i małymi dawkami mRNA.

mRNA ma na celu powstrzymanie zaszczepionych od bycia w pełni ludzkimi, a zatem, do opatentowania ich jak owce Dolly. Ponieważ zostali zaszczepieni dobrowolnie ( większość „zaszczepionych” podpisuje że przyjmują ją dobrowolnie), są trans-ludźmi z wyboru i nie są już chronieni uniwersalnymi prawami człowieka. Dlatego niektóre kraje, takie jak Chile, zatwierdzają prawa o neuroprawach. Są to nowe prawa transludzi.

Zaszczepieni nie mogą tego ukryć: szczepionka wygląda jak RFID i prezentuje świecący sygnał widoczny na określonych częstotliwościach. Taki sygnał pochodzi z lucyferazy obecnej w fiolkach. Chociaż nowi transludzie nie mają obowiązków pozostałych ludzi, będą sterowani przez neuromodulatory na częstotliwości 33 GHz, co uniemożliwi im bunt - jako niewolników.

Niech Bóg skieruje ich do skruchy. Wczujmy się w nich, o ile nas nie atakują. Że uczynią to, gdy tylko otrzymają rozkaz wyższych ludzi, którzy posiadają znajomość "prawdy", ludzi, którzy uważają się za oświeconych.
wordpress.com/…nte-sars-cov-2-entre-ellos-11-millones-de-muertos/

List otwarty do ministra zdrowia i całego jego rządu
(...)
Informujemy , że wszystkie szczepionki przeciwko Covid-19 magnetyzują ramiona zaszczepionych i robią to w alarmującym tempie. A wy, członkowie rządu, jak również wszyscy wysocy urzędnicy państwowi, milczycie, nie uważacie tego za coś pewnego. Z niewielkim zainteresowaniem, które to wzbudziło, mogliście nawet o tym nie wiedzieć , z raportów medycznych pracowników służby zdrowia z całego terytorium (Polski) , a są setki dowodów . Z drugiej strony, jeszcze poważniejszym skutkiem ubocznym szczepionek jest uogólniona małopłytkowość, która przyczyna tak wielu zgonów, nawet zarejestrowana w północnoamerykańskim VAERS i jego europejskim odpowiedniku, EMA.

Powodem tego wszystkiego jest to, że szczepionki Covid.19 zawierają prawie 99,2% tlenku grafenu. To nie hipoteza, ale rzeczywistość. Załączam raport członka Wydziału Uniwersytetu w Almerii, dr Pablo Campra Madrid, po analizie fiolki szczepionki Pfizer .

Grafen jest niezwykle toksycznym materiałem dla ludzkiego organizmu, jak twierdzą dziesiątki prac naukowych i nie powinien być w żaden sposób obecny w szczepionkach. I nawet mniej niż w tej proporcji. Szczepionki to prawie wyłącznie płatki tlenku grafenu o wielkości około 120 nm. Setki milionów w każdej dawce. Ludzkie ciało reaguje pochłaniając te nanocząsteczki przez ich naturalny glutation; a gdy go brakuje, reaguje wytwarzając skrzepliny wokół każdej z tych nanocząstek. A te skrzepliny, które badacze kryminalistyczni zaobserwowali, nie tylko w płucach, ale we wszystkich narządach, często prowadzą do śmierci: asfiksji, zawałów serca, zatorów itp. Jeśli zwrócicie uwagę, to zobaczycie, że są to dokładnie objawy choroby zwanej Covid. Jak przypuszczam wiesz, Covid jest konsekwencją szczepionki, a nie jakiegokolwiek wirusa, wirusa, który do tej pory nie był przez nikogo wyizolowany zsekwencjonowany. Zakrzepy pojawiają się w całym układzie naczyniowym, nie tylko w płucach. Nie jest to choroba układu oddechowego, a więc Covid, to trujące szczepienie .

Jako pełnoprawny obywatel (Polski) domagam się zaprzestania kampanii szczepień. I że tak szybko, jak to możliwe i pilnie, niech inspektorzy zdrowia i farmakologii przystąpią do analizy fiolek wszystkich szczepionek. Znajdziecie to samo .... I tak samo jak setki naukowców, którzy w tej chwili analizują fiolki.

Panie prezydencie i ministrowie rządu: Od tego momentu już nigdy nie będziecie mogli powiedzieć, że nie wiedzieliście. A jeśli nie podejmiecie natychmiastowych działań, zostaniecie uznani za współpracowników ludobójstwa, winnych zbrodni przeciwko ludzkości, za którą zostaniecie potępieni przez cały naród (Polski), z czego znaczna część nie będzie już podążać za oszustwem kłamliwych mediów , które też są odpowiedzialne, i będą musieli rozliczyć się za współpracę w zbrodni...
wordpress.com/2021/07/16/carta-abierta-al-gobierno/
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jako pełnoprawny obywatel (Polski) domagam się zaprzestania kampanii szczepień. I że tak szybko, jak to możliwe i pilnie, niech inspektorzy zdrowia i farmakologii przystąpią do analizy fiolek wszystkich szczepionek. Znajdziecie to samo .... I tak samo jak setki naukowców, którzy w tej chwili analizują fiolki.

Panie prezydencie i ministrowie rządu: Od tego momentu już nigdy nie będziecie mogli …
More
Jako pełnoprawny obywatel (Polski) domagam się zaprzestania kampanii szczepień. I że tak szybko, jak to możliwe i pilnie, niech inspektorzy zdrowia i farmakologii przystąpią do analizy fiolek wszystkich szczepionek. Znajdziecie to samo .... I tak samo jak setki naukowców, którzy w tej chwili analizują fiolki.

Panie prezydencie i ministrowie rządu: Od tego momentu już nigdy nie będziecie mogli powiedzieć, że nie wiedzieliście. A jeśli nie podejmiecie natychmiastowych działań, zostaniecie uznani za współpracowników ludobójstwa, winnych zbrodni przeciwko ludzkości, za którą zostaniecie potępieni przez cały naród (Polski), z czego znaczna część nie będzie już podążać za oszustwem kłamliwych mediów , które też są odpowiedzialne, i będą musieli rozliczyć się za współpracę w zbrodni..
Wojciech Franciszek Łukaszczyk shares this
1