Arcybiskup Toronto: Niezaszczepieni zostaną odsunięci od obowiązków

Kard. Thomas Collins zapowiedział najdalej idące konsekwencje, jeżeli ktoś z duchowieństwa i pracowników diecezji odmówi przyjęcia szczepionki bądź …
Zelotes
Kościół katolicki jest PODMIENIANY ! Nowym demonem staje się niewidzialny byt przepełniający ludzi lękiem. Paraliżuje on życie całej planety. Ale ta nowa religia ma też swojego zbawiciela. Jest nim nauka, technologia i ludzki umysł. Tylko zawierzając swoje życie nowemu odkupicielowi możesz dostąpić łask i nie będziesz czuł się odtrącony. Inicjacja, jak sakrament jest konieczna. Nie miejcie …More
Kościół katolicki jest PODMIENIANY ! Nowym demonem staje się niewidzialny byt przepełniający ludzi lękiem. Paraliżuje on życie całej planety. Ale ta nowa religia ma też swojego zbawiciela. Jest nim nauka, technologia i ludzki umysł. Tylko zawierzając swoje życie nowemu odkupicielowi możesz dostąpić łask i nie będziesz czuł się odtrącony. Inicjacja, jak sakrament jest konieczna. Nie miejcie żadnych wątpliwości - to jest wojna !
MementoMori+++
Jednak to co oni głoszą nie ma nic z nauką i umysłem wspólnego, tylko z pseudo nauką, u nich siłą nie jest argument rozumowy jak to jest w filozofii, ale argumentem jest siła, kłamstwo na ogromną skalę przy wkładzie mediów, które rujnują społeczeństwa, które rujnują tych ludzi którzy odwróciwszy się od Boga przyjmują za prawdę to co im powiedzą 🤔

18 Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na …More
Jednak to co oni głoszą nie ma nic z nauką i umysłem wspólnego, tylko z pseudo nauką, u nich siłą nie jest argument rozumowy jak to jest w filozofii, ale argumentem jest siła, kłamstwo na ogromną skalę przy wkładzie mediów, które rujnują społeczeństwa, które rujnują tych ludzi którzy odwróciwszy się od Boga przyjmują za prawdę to co im powiedzą 🤔

18 Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. 21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 22 Podając się za mądrych stali się głupimi. 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
29 7 Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; 30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, 31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. 32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
Rz 1
jac505
Odmawiając niezaszczepionym udziału we mszy św., w ten sposób sprzeniewierzą się misji, której mają służyć. To jest działanie sprzeczne z nauczaniem Jezusa, który szedł do chorych, wysyłał uczniów, Apostołów do chorych. A tym kanadyjskim "duszpasterzom" brakuje wiary i ufności, za dużo mają wiedzy, która ich paraliżuje, nie pisząc już o powiązaniach z masonami. Panie Jezu przyjdź !
Jan Zbigniew wojan
Wielu jest zdrajców w Kościele !