JEZUS: Bóg wybiera niewykształcone, pokorne i hojne serca, aby przekazać ludzkości Swoje ostrzeżenia

JESUS: God chose the ignorant, the humble and the generous of heart to deliver His warnings to humanity KSIĘGA PRAWDY środa, 8 sierpnia 2012 roku,…