Clicks2.8K

II Akademickie Gorzkie Żale - jazz 2012 Poznań Duszpasterstwo Plus

leoofm
Celem Akademickich Gorzkich Żali jest ukazanie na nowo piękna tego typowo polskiego nabożeństwa. Naszą intencją jest to, aby to nabożeństwo nie stało się tylko koncertem znanych i cenionych muzyków, …More
Celem Akademickich Gorzkich Żali jest ukazanie na nowo piękna tego typowo polskiego nabożeństwa. Naszą intencją jest to, aby to nabożeństwo nie stało się tylko koncertem znanych i cenionych muzyków, ale by ukazałona nowo fenomen polskiej pobożności pasyjnej.
Św. Franciszek kładł nacisk na dwa istotne wydarzenia z życia Chrystusa: Boże Narodzenie oraz Mękę Jezusa na krzyżu. Nasze nabożeństwo pasyjne ukazuje franciszkańską miłość do Ukrzyżowanego