christianitas.org

Lekarstwo Pater noster. Notatki z Reguły (dzień czterdziesty siódmy)

Notatki z Reguły 2019.10.17 10:22 12Zarówno Laudesy jak i Nieszpory powinny kończyć się zawsze Modlitwą Pańską, odmawianą w całości przez przełożoneg…
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.