mk2017
131.3K

Lipiec, miesiącem czci Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Lipiec, miesiącem czci Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Ożywiony kult Najdroższej Krwi Chrystusa przypada na wiek XIX. To wówczas do liturgii Kościoła wprowadzono święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa, które obchodzone jest 1 lipca, zachęcano by szczególnie w lipcu odmawiać indywidualnie i wspólnotowo litanię do Najdroższej Krwi, powstało także Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroższej.
Święty Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański 1 lipca 2001 r. przypomniał, że „zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości Niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”. Ojciec Święty mówił także: „Ludzkość, tak często raniona przez nienawiść i przemoc, odczuwa obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebę skuteczności działania Krwi Zbawiciela. W niej zawiera się wielka moc miłości Chrystusa, nadzieja, a także droga pojednania”.
Św. Siostrze Faustynie Pan Jezus objawił dwa strumienie, wypływające z Jego Serca przebitego na krzyżu: czerwony i biały – obrazujące Krew i Wodę. Podał też wezwanie: „O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie!”.
Nędza otaczającego świata, wynikająca z ludzkiej pychy, każe z ufnością błagać w litanii do Najświętszej Krwi: „Wybaw nas!”. W tych słowach wyznajemy wiarę w moc Przenajświętszej Krwi Jezusa, a doświadczając jej działania, stajemy się zdolni, by upodabniać się do naszego Pana i stawać się: „mocą wyznawców”, „zdrojem miłosierdzia”, „nadzieją pokutujących”, „pociechą płaczących”, „ostoją zagrożonych”, „otuchą umierających”.

Zechciejmy włączyć się do grona czcicieli Najdroższej Krwi Chrystusa i poprzez odmawianie litanii wynagradzać Bogu liczne niegodziwości współcześnie żyjącej ludzkości, prosząc jednocześnie, by zdroje łask wypływające z przebitego boku Jezusa obficie spływały na nas, nasze rodziny i Ojczyznę. Niech w lipcu nie będzie dnia, w którym byśmy zapomnieli odmówić litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa.

MODLITWA WPROWADZAJĄCA

Mój Jezu, przyjmij cześć oddawaną w tym miesiącu na wynagrodzenie za liczne niegodziwości ludzkie; a kiedy nieprzyjaciel dobra usiłuje oddalić z umysłów Twych dzieci pamięć Twej miłości, niech nabożeństwo do Boskiej Krwi przybliży dusze do Twego Serca.
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Pan Jezus do Gabrieli Bossis, 1 lipca 1940🌹

"Ten miesiąc poświęcony jest uczczeniu Mojej Krwi.
Chciej pragnąć, aby Moja Krew w każdej chwili oczyszczała twoją duszę i cały świat.
Ufaj wiedząc, że w ten sposób idziesz za Moim pragnieniem."

Jeśli sumienie wyrzuca nam dawne grzechy i winy, upadnijmy przed odrzuceniem napaści szatana do stóp Ukrzyżowanego Pana mówiąc:

“Jestem grzesznikiem! Proszę Cię Panie Jezu Chryste, aby Twoja Najdroższa Krew obmyła moją duszę. Dziękuję Ci za otrzymane przebaczenie i za to, coś uczynił dla mnie, aby mnie zbawić.
Niech Krew twoja, Panie, stanie się dla mnie murem obronnym przed atakami złego ducha". Idźmy w tym za radą Ducha Świętego: “A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko" (l J 3,20). Gdy popełniliśmy grzech ciężki, w najbliższym czasie przystąpmy do Sakramentu Pokuty.

" Lipiec, to miesiąc który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia.
Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebiańskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”
Św. Jan Paweł II
Matricaria
" Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości Niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”.
Ale niee,lipiec to miesiąc urlopów i wylegiwania się na słońcu,oczywiście w tych okresach kiedy nie ma wojny,a skoro teraz jest to …More
" Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości Niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”.

Ale niee,lipiec to miesiąc urlopów i wylegiwania się na słońcu,oczywiście w tych okresach kiedy nie ma wojny,a skoro teraz jest to przypomnijmy sobie, że nabyto nas za cenę Boskiej Krwi byśmy,no właśnie,mogli należeć do Królestwa Wiecznej Szczęśliwości a nie do tyrana nieludzkiego, który już został wygnany ze swej włości i tylko propagandą oszukuje że posiada coś extra .Wojna pokazuje ten stan posiadania: strach,męki,śmierć,brud,smród i bycie w czarnej dziurze na zawsze.

"Obserwując temperaturę amerykańskich sporów o fundamentalne kwestie (wiara i postulaty pro-life, wolność i sprzeciw wobec reżimu covidowego, naturalny porządek i walka przeciwko terrorowi LGBT) oraz działania konserwatywnych południowych gubernatorów, można dojść do – zdecydowanie pocieszającego – wniosku, że jest jeszcze na świecie kraj, w którym ludziom nie jest obojętne. Młode (w porównaniu z europejskimi) amerykańskie społeczeństwo zachowało jeszcze trochę pierwotnej świeżości i oparło się całkowitej dekadencji, a dzięki ustrojowi politycznemu – który docenił m. in. papież Leon XIII – prawdziwa społeczna reprezentacja we władzach jest tam jeszcze możliwa."
Iskra wyjdzie… z Ameryki? Katolickie i antyaborcyjne przebudzenie w USA - PCH24.pl
WŁADYSŁAW KRÓL shares this
8
Bos016
Zechciejmy włączyć się do grona czcicieli Najdroższej Krwi Chrystusa i poprzez odmawianie litanii wynagradzać Bogu liczne niegodziwości współcześnie żyjącej ludzkości, prosząc jednocześnie, by zdroje łask wypływające z przebitego boku Jezusa obficie spływały na nas, nasze rodziny i Ojczyznę. Niech w lipcu nie będzie dnia, w którym byśmy zapomnieli odmówić litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa.
mk2017
Pan Jezus do Gabrieli Bossis, 1 lipca 1940🌹
"Ten miesiąc poświęcony jest uczczeniu Mojej Krwi.
Chciej pragnąć, aby Moja Krew w każdej chwili oczyszczała twoją duszę i cały świat.
Ufaj wiedząc, że w ten sposób idziesz za Moim pragnieniem."More
Pan Jezus do Gabrieli Bossis, 1 lipca 1940🌹

"Ten miesiąc poświęcony jest uczczeniu Mojej Krwi.
Chciej pragnąć, aby Moja Krew w każdej chwili oczyszczała twoją duszę i cały świat.
Ufaj wiedząc, że w ten sposób idziesz za Moim pragnieniem."