Clicks22
vi.news

Hồng Y Sarah Có Bị Lừa Không?

Đầu tháng 11, Hồng y Robert Sarah nói rằng ông cảm thấy “bị phản bội”, tự tách mình ra khỏi cuốn sách về Traditionis Custodes mà ông đã viết một chương.

Ông nói rõ rằng ông sẽ từ chối “ngay lập tức”, nếu ông biết rằng cuốn sách có đóng góp của Tổng Giám mục Viganó.

Giáo sư Rubén Peretó Rivas, người cũng đóng góp vào cuốn sách đó, gọi tuyên bố này là “không hơn gì một trò lừa bịp” (Caminante-Wanderer.Blogspot.com, ngày 15 tháng 11). Ông cho biết người biên tập đã giải thích cho ông “chính xác” bộ sách sẽ nói về nội dung gì và những tác giả nào sẽ tham gia.

Peretó kết luận, "Nếu người biên tập đã làm điều này với một nhân vật hoàn toàn phụ như tôi, thì anh ta sẽ còn giải thích rõ hơn nữa với Hồng y Sarah."

#newsKxwdllwwxl