Clicks241
vi.news

Benedict chịu sự "kiêm soát toàn diện" của Gänswein - Viganó người truyền tin

Tổng Giám mục Gänswein đã lọc tất cả thông tin dành cho Benedict XVI kể từ khi ông bắt đầu triều đại của mình, Tổng Giám mục Carlo Maria Viganó viết trên LaVerita.info (ngày 16 tháng 1).

Viganó nhớ lại cách ông từng đưa tài liệu cho Gänswein liên quan đến việc quản lý tham nhũng của các biệt thự Giáo hoàng để chuẩn bị cho khán triều tháng 4 năm 2011 với Benedict, nhưng các tài liệu không bao giờ đến tay giáo hoàng.

Bộ trưởng Nội chính lúc đó, Giám mục James Harvey, đã nói với Viganó sau đó: "Gänswein nói với tôi: Giám mục Viganò là người cuối cùng có thể tiếp cận Giáo hoàng Benedict!"

Khi bắt đầu triều đại của mình, Benedict từng chỉ vào Gänswein nói rằng: "Gestapo! Gestapo!" Viganó viết.

Ông chỉ ra quyết tâm mà Gänswein có để loại bỏ thư ký lịch sử của Benedict, Ingrid Stampa, người đã hỗ trợ Ratzinger trong hơn một thập kỷ.

Sau đó, Benedict thường đến thăm thư ký đặc biệt trước đây của mình, Giám mục Josef Clemens, cũng mời Ingrid Stampa, nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của Gänswein.

#newsFsfviyumkl