tr.news
5

Meksika: Serbest Düşüşteki Novus Ordo Kilisesi

Yerel piskoposların II. Vatikan Konsili'ni ve Francis'i her şeyden üstün tutmalarına rağmen, Meksikalıların yalnızca %77,7'si kendisini Katolik olarak tanımlanıyor ve bu şimdiye kadar kaydedilen en düşük oran.

Meksika, dünyanın en büyük Katolik ülkesi olan Brezilya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Katoliklerin yüzdesi 1960-2000 yılları arasında %98'den %88'e ve 2000-2020 arasında da %88'den %77,7'ye düştü.

Novus Ordo Kilisesi sekülerleşmeye, ahlaksızlığı teşvik etmeye ve solcu bir siyasi partiye dönüşmeye devam ederken, din arayışı içinde olanlar %7,5'ten (2010) %11,2'ye (2020) yükselen oranda Protestan mezheplerine yöneliyor.

Veriler, Meksika Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen on yıllık nüfus sayımından alınmıştır.

Resim: © Catedrales e Iglesias/Cathedrals and Churches, CC BY, #newsTeotvhmxsc