Slawek
Triduum do św. Józefa
według bł. Kard Jana H. Nemana
Dzień pierwszy
Rozważmy chwalebne tytuły św. Józefa
Był on prawdziwym, godnym małżonkiem Maryi, zastępującym w widzialny sposób niewidzialnego Małżonka Maryi, Ducha Świętego. Dziewiczy był, a dziewictwo jego było widzialnym zwierciadłem dziewictwa Maryi. Był cherubinem, mającym strzec nowego raju ziemskiego przed atakami wszelkich wrogów.
V. …More
Triduum do św. Józefa
według bł. Kard Jana H. Nemana
Dzień pierwszy
Rozważmy chwalebne tytuły św. Józefa
Był on prawdziwym, godnym małżonkiem Maryi, zastępującym w widzialny sposób niewidzialnego Małżonka Maryi, Ducha Świętego. Dziewiczy był, a dziewictwo jego było widzialnym zwierciadłem dziewictwa Maryi. Był cherubinem, mającym strzec nowego raju ziemskiego przed atakami wszelkich wrogów.
V. Błogosławione niech będzie imię Józefa.
R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Módlmy się:
Boże, któryś przez zamiary niewysłowionej Opatrzności Twojej raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa, aby był małżonkiem Twej najświętszej Matki, spraw, błagamy Cię, abyśmy się stali godni mieć go jako naszego pośrednika w niebie, którego na ziemi czcimy jako naszego świętego obrońcę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień drugi
Rozważmy chwalebne tytuły św. Józefa
Przysługiwał mu tytuł ojca Syna Bożego, ponieważ był małżonkiem Maryi, zawsze Dziewicy. Był ojcem naszego Pana, ponieważ Jezus zawsze okazywał mu posłuszeństwo synowskie. Był ojcem naszego Pana, ponieważ zostały mu powierzone ojcowskie obowiązki, a on je wiernie wypełniał, gdy osłaniał Jezusa, gdy stworzył Mu dom, gdy utrzymywał Go i wychowywał, gdy troszczył się o nauczenie Go zawodu.
V. Błogosławione niech będzie imię Józefa.
R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Módlmy się:
Boże, któryś przez zamiary niewysłowionej Opatrzności Twojej raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa, aby był małżonkiem Twej najświętszej Matki, spraw, błagamy Cię, abyśmy się stali godni mieć go jako naszego pośrednika w niebie, którego na ziemi czcimy jako naszego świętego obrońcę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Dzień trzeci
Rozważmy chwalebne tytuły św. Józefa
Jest on świętym Józefem, gdyż według opinii wielu doktorów został – tak samo jak św. Jan Chrzciciel – uświęcony jeszcze przed urodzeniem. Jest on świętym Józefem, ponieważ jego obowiązki jako małżonka i obrońcy Maryi, w szczególny sposób wymagały świętości. Jest on świętym Józefem, ponieważ żaden inny święty nie żył w tak długim i tak bliskim obcowaniu ze źródłem wszelkiej świętości, Jezusem, Bogiem wcielonym, i Maryją, najświętszą z istot stworzonych.
V. Błogosławione niech będzie imię Józefa.
R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Módlmy się:
Boże, któryś przez zamiary niewysłowionej Opatrzności Twojej raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa, aby był małżonkiem Twej najświętszej Matki, spraw, błagamy Cię, abyśmy się stali godni mieć go jako naszego pośrednika w niebie, którego na ziemi czcimy jako naszego świętego obrońcę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
🤗 🙏 😇
mkatana
Nowenna do Św. Józefa.

Dzień IX - ORĘDOWNIK W NIEBIE

ROZWAŻANIE

Bóg, który zlecił św. Józefowi na ziemi opiekę nad Swoim Synem Jezusem i Jego Niepokalaną Matką Maryją, wynagrodził hojnie tę wierną służbę szczęściem w niebie. My natomiast wpatrując się w osobę tego świętego męża, jako na nasz wzór, tutaj na ziemi, upatrujemy w Nim również Orędownika przed Bożym tronem w niebie. Zwracamy …More
Nowenna do Św. Józefa.

Dzień IX - ORĘDOWNIK W NIEBIE

ROZWAŻANIE

Bóg, który zlecił św. Józefowi na ziemi opiekę nad Swoim Synem Jezusem i Jego Niepokalaną Matką Maryją, wynagrodził hojnie tę wierną służbę szczęściem w niebie. My natomiast wpatrując się w osobę tego świętego męża, jako na nasz wzór, tutaj na ziemi, upatrujemy w Nim również Orędownika przed Bożym tronem w niebie. Zwracamy się do Niego, by wstawił się za nami, byśmy postępując w tym życiu według Jego przykładu, żyjąc pokornie jak On, umierali także w obecności Jezusa i Maryi oraz oglądali z Nim Oblicze Boga. Polecajmy się zawsze orędownictwu św. Józefa, szczególnie zaś w różnych potrzebach i trudnych sytuacjach życiowych.
MODLITWA NOWENNY
Św. Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblubieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szczególną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od Boga wieczną radość.
Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z rąk samego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował w swoim królestwie.
Amen.
Litania do św. Józefa

Nowenna do św. Józefa . 10 -18 marzec.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Św. Józefie, Orędowniku w niebie, módl się za nami.

ZAKOŃCZENIE NOWENNY
Św. Józefie, Wspomożycielu we wszystkich potrzebach i Pocieszycielu smutnych, cierpiących, pokrzywdzonych i upokorzonych, przyjmij łaskawie tę nowennę modlitw, które przez Twe przemożne wstawiennictwo ośmieliłem się kierować do samego Boga w niebie. Opiekunie mój wysłuchaj moje wołanie i przedstaw moje prośby Chrystusowi. Bóg wyznaczył Ci na ziemi rolę Opiekuna swego Syna. Masz więc wielką możliwość łatwego dostępu do Jego Serca jako mego Zbawiciela.
Przez wszystkie dobra, którymi zostałeś wyróżniony, proszę Cię z pokorą: miej wzgląd na mnie słabego i wyjednaj mi tę łaskę, by Bóg w Swym Miłosierdziu raczył mnie wysłuchać w sprawach, z jakimi się do Niego przez Twe pośrednictwo z ufnością udaję, jeżeli spełnienie ich nie stanie mi na przeszkodzie w osiągnięciu zbawienia.
Niech me wołanie, poparte Twoim pośrednictwem dojdzie do Boga. Ja natomiast, słaby człowiek, wysłuchany w moich potrzebach... uczynię wszystko, by swym życiem dziękować za to Bogu i Tobie -- mój święty Patronie i Opiekunie.
Amen.