csk.news
2103.2K

František zaradil heretikov a schizmatikov do rímskeho martyrológia

František sa 11. mája vo Vatikáne modlil s koptským pápežom Tawadrosom. Oznámil, že 21 koptov sťatých v roku 2015 v Líbyi bude odteraz zaradených do rímskeho (!) martyrológia ako "katolícki" svätí. …More
František sa 11. mája vo Vatikáne modlil s koptským pápežom Tawadrosom. Oznámil, že 21 koptov sťatých v roku 2015 v Líbyi bude odteraz zaradených do rímskeho (!) martyrológia ako "katolícki" svätí.
Táto absurdita je pre Františka "znakom duchovného spoločenstva". V Novus Ordo sa už rímske martyrológium nepoužíva.
František priznal, že Tawadrosovi kopti nie sú súčasťou Kristovej Cirkvi, keď vyjadril nádej, že "sa blíži deň, keď budeme jedno v Kristovi".
Kopti sú monofyziti, ktorí vo svojich modlitbách tvrdia, že Kristus mal len "jednu prirodzenosť", zatiaľ čo v skutočnosti Kristus v sebe spája obe, božskú aj ľudskú prirodzenosť.
Obrázok: Vatican Media, #newsEjyxgvnqaf
Sedevakantistický kanál
Ďalší dôkaz toho, že František nie je pápežom, ale antipápežom. Kedy zadubenci a tvrdohlavci pochopia, že stolec sv. Petra je dlhšiu dobu neobsadený? Inak v Starom Zákone bol stolec kráľa Izraela neobsadený 500 rokov, i napriek prísľubu Boha skrze proroka Jeremiáša:
Jer 33,17 Lebo toto sú Jahveho slová: Dávidovi nikdy nebude chýbať nástupca na izraelskom tróne.
Takže po 500 rokoch prázdneho …More
Ďalší dôkaz toho, že František nie je pápežom, ale antipápežom. Kedy zadubenci a tvrdohlavci pochopia, že stolec sv. Petra je dlhšiu dobu neobsadený? Inak v Starom Zákone bol stolec kráľa Izraela neobsadený 500 rokov, i napriek prísľubu Boha skrze proroka Jeremiáša:

Jer 33,17 Lebo toto sú Jahveho slová: Dávidovi nikdy nebude chýbať nástupca na izraelskom tróne.

Takže po 500 rokoch prázdneho trónu, toto proroctvo naplnil Ježiš Kristus, ktorý prevzial úlohu kráľa mystickým spôsobom. O čo viac kreslo sv. Petra môže byť voľné, i dlhšiu dobu, napr. i vyšše 70 rokov? Prestne toto sa stalo, heretici mimo (alebo bez) nároku na trón sv. Petra, sa pretvarujú na katolíckych vodcov a lanária duše do duchovného zajatia a kacírstva.

Pre viac, pozrite si vatikankatolicky.com
Rosllynn
Co lze čekat od někoho, kdo nejen přijme jako dar od pohanských šamanů, žijících v okolí Amazonky, hnusnou modlu Pačamamu (nehledám, jak se to odporné jméno vyslovuje), klaní se jí a dokonce ji postaví na oltář. Nemůžeme se modlit se šamany. To opravdu ne. Něco jiného je, kdyby se je snažil obrátit k Bohu, ale on udělal přesně pravý opak.
apredsasatoci
Podľa 2VK sme všetci v nebi!🤣😂🤣
apredsasatoci
... keď vyjadril nádej, že "sa blíži deň, keď budeme jedno v Antikristovi". 😱
71.2K
Josef Bob
Pozor , koptové jsou katolíci.
Metod
Jorge slobodomurár tragikomická to postava RKC
Coburg
Ak zomreli pre Krista, potom môžu byť hocičo, stali sa mučeníkmi. Ak nie, potom môžeme poprieť aj spásu lotra na kríži.
Maria Maria
Jozef tohle není Koptska katolická církev, ale Koptska církev odloučená ve 4 století - jejich učení je heretické. Každopádně ti zavraždění lidé jsou mučedníci za Krista a v nebi být klidně můžou jak píše Anton. My neznáme jejich srdce a nevíme jestli pravou víru zamítli, nebo o ní - ne vlastní vinou - nevěděli. O těchto případech učí II. VK.
U.S.C.A.E.
Ak sa nespojili s Rímom pred smrťou aspoň implicitne prijatím aj učenia o Diofyzitizme, tak to žiadny mučeníci nie sú, a sú zatratení. Dogma nepustí.
A presne sú kopti Katolíci a kopti heretickí schizmatici.
Strašne natiahli pojem nezavinená nevedomosť, títo monofyziti ho ani v najmenšom nespĺňali. Tým nevravím že Kristus Bohočlovek im neposkytol lúč vedomosti o tom, čo majú veriť a kde byť.More
Ak sa nespojili s Rímom pred smrťou aspoň implicitne prijatím aj učenia o Diofyzitizme, tak to žiadny mučeníci nie sú, a sú zatratení. Dogma nepustí.

A presne sú kopti Katolíci a kopti heretickí schizmatici.

Strašne natiahli pojem nezavinená nevedomosť, títo monofyziti ho ani v najmenšom nespĺňali. Tým nevravím že Kristus Bohočlovek im neposkytol lúč vedomosti o tom, čo majú veriť a kde byť.
U.S.C.A.E.
Florentský koncil (1438 – 1445)
Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa, pevne verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja. Až taký veľký …More
Florentský koncil (1438 – 1445)

Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa, pevne verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja. Až taký veľký význam má jednota tela Cirkvi, že cirkevné sviatosti len tým prispievajú k spáse, ktorí v nej zotrvávajú, a že pôsty, almužny a iné diela nábožnosti a cvičenia v kresťanskom boji len tým prinášajú večnú odmenu. „Nikto, aj keby dával akékoľvek almužny, ba keby pre meno Krista vylial aj krv, nemôže byť zachránený, ak neostane v lone a jednote katolíckej Cirkvi.“
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
Stará známa pesnička o lotrovi po pravici, ale jednak sa to stalo na rozhraní Starého a Nového Zákona, a po druhé kajúci lotor Ho prijal ako Vykupiteľa. A Kristus toho kajúceho lotra v limbe praotcov vyučil Katolíckej Viere, presne ako patriarchov a spravodlivých pohanov.
U.S.C.A.E.
Keď toto vidí sv. Lev Veľký ach.
U.S.C.A.E.
Následne pápežskí legáti prečítali všetky previnenia Dioskúra a zakončili ich slovami: „Preto najsvätejší … Lev skrz nás a skrz tento svätý koncil, spolu s … apoštolom Petrom, ktorý je ochrancom katolíckej Cirkvi a základom pravej3 viery, zbavuje ho biskupstva a odlučuje ho od všetkého kňazského stavu.“ Všetci biskupi dali najavo, že vo všetkom zmýšľajú tak ako Apoštolský stolec, a podpísali …More
Následne pápežskí legáti prečítali všetky previnenia Dioskúra a zakončili ich slovami: „Preto najsvätejší … Lev skrz nás a skrz tento svätý koncil, spolu s … apoštolom Petrom, ktorý je ochrancom katolíckej Cirkvi a základom pravej3 viery, zbavuje ho biskupstva a odlučuje ho od všetkého kňazského stavu.“ Všetci biskupi dali najavo, že vo všetkom zmýšľajú tak ako Apoštolský stolec, a podpísali rozsudok.

Keď bol na druhom zasadaní prečítaný pápežov list o dvoch prirodzenostiach v Ježišovi Kristovi, božské a ľudské, celý koncil vstal a zvolal: „Anathema na toho, kto verí inak! Peter prehovoril skrz Leva!“

„Anathema na toho, kto verí inak! Peter prehovoril skrz Leva!“ - Christianitas
běda vám bezbožníci
" Kde nejsou CHARISMA = CHARISMATICI -
KDE NEPŮSOBÍ SVATÝ DUCH SVOU MOCÍ...
TMÁŘSTVÍ STŘEDOVĚKU PŮSOBÍ"/rek./
běda vám bezbožníci
Takto učí papežství. Třeba sáhnou na Písmo Svaté na Evangelia
co se píše tam.....ach jak dlouho ještě budete mást lid....
U.S.C.A.E. tenFlorenský koncil
a trident ještě přitvrdil:
„Jestliže někdo řekne, že v posvátné a svaté svátosti Eucharistie zůstává podstata chleba a vína sjednoceně s tělem a krví Krista a odmítá zázračnou a prostou změnu celé podstaty chleba v tělo a celé podstaty …More
Takto učí papežství. Třeba sáhnou na Písmo Svaté na Evangelia
co se píše tam.....ach jak dlouho ještě budete mást lid....
U.S.C.A.E. tenFlorenský koncil
a trident ještě přitvrdil:
„Jestliže někdo řekne, že v posvátné a svaté svátosti Eucharistie zůstává podstata chleba a vína sjednoceně s tělem a krví Krista a odmítá zázračnou a prostou změnu celé podstaty chleba v tělo a celé podstaty vína v krev, kdy zůstávají pouze podoby chleba a vína, kteroužto změnu Církev katolická příhodně nazývá transsubstanciací, budiž proklet!“
(Tridentský koncil, v 2. kánonu 13. sezení)
Metod
Jorge je mason!
ABADAN . .
Metod je lhář! 🦥
dominikguzman shares this
276