Clicks1.2K
Caesar
20

Skupina pomatených aktivistů podpálila Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze symbolicky v den 399. výročí popravy 27 českých Pánů v roce 1621! Mainstreamová média mlčí.

ČESKO: Proces destrukce a útoků pouličních bojůvek už podle všeho dorazil z USA i do Prahy. Skupina aktivistů dnes v Praze na Staroměstském náměstí podpálila [1] nově vybudovaný Mariánský sloup, který by měl být 15. srpna tohoto roku slavnostně vysvěcen kardinálem Dominikem Dukou. Útočníci položili ke sloupu několik kusů oblečení, které bylo namočeno zřejmě v nějaké hořlavině a následně je zapálili. Kamenný sloup samozřejmě nemůže shořet, není ze dřeva, ale oheň podle městské policie poškodil sochu kouřem a sazemi, takže vyčištění bude stát nějaké peníze, které ještě nejsou vyčísleny.
Zatím není jasné, jestli šlo o pouliční performanci nějaké umělecké skupiny, anebo o protest skupiny tupých lidí, která v Mariánském sloupu zcela lživě a pomýleně vidí symbol Habsburků a jejich monarchie. Tato varianta mi připadá daleko pravděpodobnější. Tato dezinformace o sloupu se úspěšně a dlouho šíří v české populaci už de facto od roku 1918, kdy židovský aktivista Franta Sauer zorganizoval stržení původního Mariánského sloupu.

Záznam z bezpečnostní kamery, rozdělaný oheň pod Mariánským sloupem.
Málokdo si dnes ale všiml a uvědomil, že dnešní den by se měl připomínat a měl by být státním svátkem, ale přesto není a zřejmě nikdy nebude. Přesně dnes před 399 lety, dne 21. června 1621, popravil kat Mydlář na Staroměstském náměstí 27 českých Pánů, tedy šlechticů, kteří podporovali v roce 1620 v bitvě na Bílé hoře českou šlechtou korunovaného českého krále Fridricha Falckého.
Tento den se stal symbolem zániku českých šlechtických stavů a počátkem habsburské nadvlády nad českými zeměmi, která trvala rovných 300 let. Tato historická připomínka skrývá ale jedno velice nepříjemné tajemství. Česká šlechta v onom roce 1620 zdaleka nebyla tak vlastenecká a lidová, jak si dnes dokonce i lidé na alternativě vykreslují. Tato šlechta uzavírala sňatky s cizími šlechtickými domy jako na běžícím pásu a do čela celého českého království volila po celá staletí, prakticky až na výjimky, jen a pouze cizince, při nejlepší vůli poloviční cizince z linie rodu po meči, případně po přeslici.
Přesně dnes před 399 bylo popraveno 27 českých Pánů, ale příčina této události je pro dnešní české vlastence mnohem děsivější
Jak už jsem hovořil v pátek na Svobodném vysílači CS v odpovědi na dotaz posluchače, pokud by český národ začal vrtat hluboko v dějinách své země, s velkou hrůzou by zjistil, že ty problémy českého národa s vazalstvím vůči cizím elitám jsou v českém národě hluboce zakořeněny. Richard von Coudenhove-Kalergi měl velká slova chvály pro Karla IV. jako českého krále a Římského císaře, jenže ten měl opět český původ jen z poloviny, resp. pouze z jedné čtvrtiny, protože otcem Karla IV. byl Francouz Jan Lucemburský a matkou Eliška Přemyslovna. Ta ovšem rodově vycházela z polské krevní rodové linie Przemysł a přestože Přemyslovci jsou velice úzkostlivě a freneticky vykreslováni jako česká šlechta, není to samozřejmě pravda. Tehdejší šlechta totiž byla předvojem dnešní globalizace, Přemyslovci byli v podstatě z poloviny Poláci v systému propojování mocí, a to tou nejstarší formou, mezinárodními sňatky šlechtických rodů.

Obnovený Mariánský sloup, na vrcholu je socha Panny Marie.
Kalergisté mají velkou úctu ke Karlu IV. jako zakladateli panevropské globalizace, a to především kvůli tomu, že to byl on, kdo pozval do českých zemí německé učence na Karlovu univerzitu a spolu s nimi i německé obyvatelstvo k osídlení českého pohraničí, které tehdy vypadalo úplně jinak než dnes. Spojení mezi Prahou a Mnichovem bylo doslova utrpením pro šlechtu a obchodníky, kteří cestovali koňmi do Prahy, české pohraniční bylo zarostlé neprostupnými lesy, které se hemžily loupeživými bandami. Nikdo z české šlechty nechtěl investovat peníze do kácení lesů a výstavby silnic v pohraničí, ovšem byly k tomu ochotny německé šlechtické rody. Proto kdykoliv, když dnes jedete do českého pohraničí, tak ve většině měst a obcí všude narazíte na obrovský objem germanizace.
Germanizaci českého pohraničí a vznik Sudet nastartoval nejslavnější český král, který ale neměl s českým genomem mnoho společného
Narazíte na množství německých, anebo germanizovaných příjmení obyvatelstva, většina kulturních památek má potom vztah k německé, francouzské, lichtensteinské, lucemburské a rakouské šlechtě, nikoliv k té původně české, která de facto skončila 21. června 1621 na symbolické okultní datum 21-6-1621 (terciotéze – datum složené jen ze 3 číslic) na popravišti na Staroměstském náměstí. Mnoho konceptuálně slepých vlastenců dodnes považuje tento den za tragédii národa, ale při uvědomění si, že tato česká šlechta přivedla český národ k celkem 300 letům poroby od Habsburků jen kvůli tomu, že česká šlechta byla globalizovaná a uzavírala sňatky jen s cizinci, kteří si potom v rodové linii činili nároky na českou zemi z titulu následnictví trůnu po meči, kteří se nemuseli potom již české šlechtě zamlouvat, tak o tom se již dnes vůbec nemluví a taktně se o tom mlčí, že to byla právě česká šlechta, která zapříčinila uvržení země do poroby Habsburků. A nedošlo k tomu na Bílé hoře, ale už dávno předtím v rámci sňatků uháčkovaných mezi šlechtickými rody v Čechách a v Evropě.

Následky po ohni nejsou velké, ale čištění bílého pískovce bude nákladné.
Podívejte se dnes na české politické elity, jak se hrbí před cizí mocí, před americkými partnery, před Bruselem, před Izraelem. Všimněte si, jak převádí české zájmy a správu nad národem do cizích rukou ve Washingtonu, v Bruselu a v Izraeli. Vůbec nic se od dob české šlechty nezměnilo, protože ta novodobá česká šlechta se ke své zemi a ke svému národu chová úplně stejně jako ta tehdejší česká šlechta skutečná, která nepovedenou a zpackanou korunovací Fridricha Falckého dovedla české země do pozice porobeného národa na dobu 300 let.
A jak dlouho bude porobený český národ dnes, který je odváděn do náruče hned 3 různých zahraničních mocností, amerických neoconů, sionistických globalčiků v Bruselu a halachistů v Izraeli, kteří křičí do světa, že se cítí být Židy a volají na podporu Izraele a Jeruzaléma v patetických usneseních v už dávno ne českém parlamentu a při přebírání cen “Ochránců světla a pravdy” od šéfů Světového židovského kongresu? A tak v roce 2020 konceptuální slepota vládne. Alternativa správně odsuzuje Habsburky, ale místo útočení na skutečně habsburské symboly si za cíl svých útoků bere pomníky, které nepřipomínají Habsburky, ale prolitou krev obránců Prahy. Jak říká Pjakin: Nu, éto děbily!
Mariánský sloup se stal mohutným okultním zářičem v průběhu let po skončení 30-leté války. Na jeho pilíře plakaly vdovy, osiřelé děti, sloup byl centrem zoufalství, žebroty a proseb. O jeho nabytou okultní sílu se zajímal i Heinrich Himmler
Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí byl poděkováním Pražanů panence Marii za ochranu města před vyvražděním obyvatelstva a vypleněním švédskými vojsky v roce 1648. Za cenu obrovského úsilí a krve mnoha tisíc Pražanů došlo k ubránění Starého města. Postavené barikády na Karlově mostě a v Prašné bráně jsou dodnes symbolem odporu a vzdoru Prahy na úplném a samotném konci 30-leté války, která v témže roce skončila Westfálským mírem. Na výstavbu Mariánského sloupu se složila celá Praha, zejména měšťanstvo, a i když Habsburkové také přispěli penězi na jeho vybudování, nebyla to jejich iniciativa, nebyl to jejich pomník, nebyl to jejich symbol.

Demonstranti, kteří nepochopili, proč původní Mariánský sloup strhl dav zorganizovaný židovským aktivistou Frantou Sauerem. Sloup neměl s popravou 27 českých šlechticů nic společného.
Sloup měl obrovskou energetickou sílu, protože po vysvěcení se k němu chodily modlit vdovy po zemřelých obráních Prahy, sirotci po zabitých Pražanech ze druhého břehu Vltavy, který Švédové dobyli, vyplenili a vypálili, u sloupu sirotci a vdovy žebraly o jídlo, místo se stalo centrem zádušních bohoslužeb za zavražděné a znásilněné ženy, které se staly obětmi Švédů na druhém břehu Vltavy. V průběhu let po skončení 30-leté války se z Mariánského sloupu stal mohutný a intenzivní okultní zářič, o který se zajímal i Heinrich Himmler, šéf oddílů SS během několika návštěv v Protektorátu. Zajímaly ho pozůstatky strženého Mariánského sloupu, protože Himmler se zajímal o okultní vědy, tématiku mentálních energií atd. Více o Himmlerových okultních zájmech píšu v mé poslední knize Superkrize [2].
V Praze se útočí na Panenku Marii, v USA strhávají sochu George Washingtona
Jenže, jak se nakonec ukazuje, v červnu roku 2020 se už procesy destrukce a likvidace národních symbolů přesunuly z USA do Prahy. A pokud bychom analyzovali a laborovali, jestli ničení pomníků začalo v USA během demonstrací bílých sójových aktivistů z Antify za práva černochů v rámci akcí Black Lives Matter, anebo jestli s tím dříve začala Evropa a Ondřej Kolář v Praze s pomníkem maršále Koněva, anebo ještě dříve neznámí aktivisté, kteří v Praze stříkali barvu na sochu tohoto osvoboditele, tak bychom se možná nestačili divit, protože bychom zjistili, že tyto procesy možná opravdu byly nastartovány právě v Praze, ale v USA se pouze mohutně amplifikovaly. Členové Antifa totiž v pátek nejprve zapálili a poté strhli [3] v Portlandu v americkém státě Oregon sochu zakladatele USA a prvního prezident George Washingtona.

Antifa v Portlandu nejprve sochu George Washingtona zapálila.
Představte si paralelní situaci, že by někdo v ČR strhl sochu Tomáše G. Masaryka, tedy původním civilním jménem Masařík-Redlicha. Proti demonstrantům v Portlandu nikdo nezasáhl. Guvernérkou Oregonu je Kate Brown, pochopitelně členka Demokratické strany. Policie nemohla nic dělat, protože při zásahu proti militantní sójové bílé mládeži z Antify by je čekal vyhazov od policie. Zapálit v Praze na den výročí popravy českých Pánů obnovený Mariánský sloup, který původně vznikl jako poděkování panence Marii za ochranu Starého města Pražského před Švédy, a který byl v listopadu 1918 stržen na popud židovského aktivisty, je totální a neskuteční chucpe takového konceptuálního diletantismu, že to se opravdu nevidí.
V roce 2020 se hroutí americká republika i křesťanství v Evropě. Útok na Mariánský sloup to definitivně potvrzuje. A nejsou to černoši, kteří v USA strhávají sochu zakladatele USA! A nejsou to muslimové, kteří v ČR zapalují Panenku Marii!
To je úplně stejné, jako kdyby někdo řekl, že panenka Maria, anebo Ježíš Kristus, symbolizují Habsburky, protože jejich rod přispíval na výrobu jejich soch, pomníků atd. Habsburkové jsou spojováni s násilnou rekatolizací českých zemí a pokud by někdo chtěl útočit na Habsburky, musel by útočit v podstatě na barokní kostely, protože na jejich výstavbu také přispívali Habsburkové, a to z titulu jejich silné podpory rekatolizace. Jenže, jak říká Valerij Pjakin, že éto děbily, tak to platí i o těchto lidech, kteří útočí na Mariánský sloup. Nejenom, že ten sloup v Praze vznikl z jiných než rekatolizačních důvodů, vznikl ze sbírky občanů a měšťanů, ale bylo to daleko rozsáhlejší. Na všechny ty údajně habsburské kostely a barokní chrámy se skládali čeští občané a měšťanstvo. Ano, bylo to samozřejmě na popud katolíků, ale nebylo to na popud Habsburků.

Stržená socha George Washingtona v Portlandu.
Habsburkové totiž měli nad českými zeměmi dědické panovnické právo, které zapříčinila česká a již koncem středověku totálně nevlastenecká a zglobalizovaná šlechta, která na to dojela přesně na den před 399 lety. A vrcholem tuposti dnes je, když místo barokních a rekatolizaci v českých zemích připomínajících kostelů se skupinky pomatených aktivistů vrhají proti obnovenému Mariánském sloupu, který jako jeden z mála po Bílé hoře nevznikl na popud nějakých rekatolizačních úmyslů, ale jako poděkování Pražanů panence Marii za ochranu před Švédy a připomínka za zavražděné ženy a děti z druhého břehu Vltavy. Takže, zatímco v USA strhávají sochy zakladatele USA, v Praze už je to vyšší level, útočí se rovnou na křesťanský symbol Panny Marie. To je výsledek procesů globalizace v ČR po 31 letech od Sametu. Globlačiky tleskají, neboť tupost národů se v roce 2020 hvězd dotýká. A bude hůř!
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Toho f.l.veka treba vždy mazať a najlepšie blokovať. On nieje kresťan je to falošný človek ovládaný satanom. Niejaký sektarský pošahaný magor.
F.L.Věk
Shoďte tu ohavnost falické gospy zpět do pekla!.)
Caesar
Zhodit treba tu ohavu na proti
Namor
Myslel jsem, že toto je web kde se vyměňují názory na úrovni 21. století a toleruje se jakýkoliv názor bez přílišných emocí a osobních urážek... můžete diskutovat věcne a neurazet se, i když máte úplně jiné nazory. Nemyslíte? Ukažte že máte inteligenčně navíc...
Verka
Je krásný a je dobře, že se podařilo Pannu Marii vrátit zpět na náměstí. Teď už ho hyzdí jen ten příšerný husakovsky balvan
Verka
Takže další heretička a pomatena bába
Verka
Kdybyste dobře četla a rozuměla tomuto portálu, tak byste věděla, že vámi popisované heretické úkony dělal Bergoglio a o něm je pochybnost, zda není náhodou FP. S Madonnou Ryneckou to nemá nic společného. Zkuste si něco o sloupu a Panne Marii Rynecke něco přečíst, ať nešířite bludy.
apredsasatoci
Keby tento stĺp nemal zmysel, nikdy by ho nikdy nezapalil.
F.L.Věk
Sloup opět půjde dolu. Tato ohavnost byla vztyčena jen proto, aby pád babylonské děvky byl velmi zřetelný.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Theodora-maria a f.l.vek sú duševné a duchovné veľmi chorí. Nepoznajú skutočnú pravdu a Božie slovo. Treba ich ľutovať. Buď vedome zapredali dušu klamstvu a diablu alebo sú totálne slepí a hluchí a zároveň totálne oklamaní rôznymi pozemskými falošnými sektami vrátane dohnalovymi čo môžme očividne vidieť im do profilu čo šíria za komentáre a príspevky ( Články a videá ) hlavne theodora-maria.
Libor Halik
Očouzený sloup byl ihned očištěn a bude lépe. Panna Maria se přimlouvá a bude mnohem lépe v českých zemích (dnešní České republiky) - zejména po duchovní stránce. Kletba byla zrušena. Přijeďme na zasvěcení 15.8.2020 do Prahy na Staroměstské náměstí!
Verka
Prijedu
F.L.Věk
Je to ohavnost.
Verka
Co je ohavnost? Články nebo to ze ho pád idiotů zase chce zničit? Viz pomatená Procházková?
F.L.Věk
Ten sloup je ohavnost. Falus s ďáblovými křídly. Nečeské, nenárodní, nevlastenecké.
Verka
Musím konstatovat pane, že jste blbec
Caesar
F.L.Věk
ohavnost je tam naproti, odpudivý strasny balvan
F.L.Věk
Jsem potěšen, že vztekám tupostádo římských papeženců:)))
dyk
Pokiaľ chcete vedieť čo nás čaká, tak si prečítajte Prvú a druhú knihu Machabejcov. Diabol sa opakuje a tak ten scénar už prebieha a bude podľa toho prebiehať aj naďalej.
Detektiv
Tento sloup neměl nic společného s popravou 27 pánů. A také většina z těch popravených 27 pánů vůbec nebyli českého původu, ani česky nemluvili.