Katolíci môžu a musia zjavných heretikov rozoznať ako heretikov a odsúdiť ako ipso facto exkomunikovaných heretikov nemajúcich žiadneho spoločenstva v Katolíckej Cirkvi PRED AKÝMKOĽVEK OFICIÁLNYM VYHLÁSENÍM EXKOMUNIKÁCIE. Opak je v rozpore s katolíckym učením, katolíckou Tradíciou a katolíckym rozumom.
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30: „...lebo ľudia nie sú povinní alebo …More
Katolíci môžu a musia zjavných heretikov rozoznať ako heretikov a odsúdiť ako ipso facto exkomunikovaných heretikov nemajúcich žiadneho spoločenstva v Katolíckej Cirkvi PRED AKÝMKOĽVEK OFICIÁLNYM VYHLÁSENÍM EXKOMUNIKÁCIE. Opak je v rozpore s katolíckym učením, katolíckou Tradíciou a katolíckym rozumom.
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30: „...lebo ľudia nie sú povinní alebo schopní čítať srdcia; ALE KEĎ VIDIA, ŽE NIEKTO JE HERETIKOM NA ZÁKLADE JEHO VONKAJŠÍCH SKUTKOV, SÚDIA, ŽE JE HERETIKOM, JASNO A PROSTO, A ODSÚDIA HO AKO HERETIKA.“
Heretici tiež strácajú úrad v Cirkvi ipso facto, ako učí sv. Róbert Bellarmín v De Romano Pontifice.
Unam Sanctam SK

Je vyhlásenie exkomunikácie nevyhnutné k odsúdeniu heretikov?

Odpoveď: Nie je to tak. Deklaratívny rozsudok, ktorý nasleduje automatickej exkomunikácii, je iba právnym uznaním niečoho, čo už existuje. Ak by to …
Unam Sanctam SK
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30, hovoriac o nárokovateľovi pápežského úradu: „Lebo v prvom rade je dokázané argumentmi z autority i z rozumu, že zjavný heretik je ‘ipso facto’ zosadený. Argument z autority je od sv. Pavla (Títovi 3:10), ktorý prikazuje, aby sa heretikovi vyhlo po dvoch napomenutiach, to jest po tom, čo sa ukazuje ako zjavne tvrdošijný – čož znamená pred …More
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30, hovoriac o nárokovateľovi pápežského úradu: „Lebo v prvom rade je dokázané argumentmi z autority i z rozumu, že zjavný heretik je ‘ipso facto’ zosadený. Argument z autority je od sv. Pavla (Títovi 3:10), ktorý prikazuje, aby sa heretikovi vyhlo po dvoch napomenutiach, to jest po tom, čo sa ukazuje ako zjavne tvrdošijný – čož znamená pred akoukoľvek exkomunikáciou alebo súdnym rozsudkom. A toto je to, čo píše sv. Hieronym, dodávajúc, že iní hriešnici sú z Cirkvi vylúčení rozsudkom exkomunikácie, ale že heretici sa sami svojím vlastným činom vyhosťujú a oddeľujú od tela Kristovho.“