Views by countries

 1. 23

  Ukraine
 2. 17

  Russia
 3. 4

  Latvia
 4. 3

  Bulgaria
 5. 3

  Belarus
 6. 2

  United States
 7. 2

  Poland
 8. 1

  Mexico
 9. 1

  Kazakhstan
 10. 1

  Czechia
 11. 1

  Belgium