Clicks10

Rruzarja Shëjtë 🙏🏻 Rruzarja e Virgjëreshës Mari 💖 Misteret e Mundimit

D-Radio Maria Shqiptare - Shqipëri Zoja e Bekuar - Nëna e Hyjit dhe Nëna e jonë Lutu për ne tash dhe në fillë t ë vdekjes sonë. Amën. 😇