Francúzsko: Ďalšie združenie veriacich odišlo

Francúzsky biskup z Bayeux-Lisieux Jacques Habert zrušil uznanie Mission thérésienne (Tereziánskej misie) ako kanonického združenia veriacich.

Združenie, ktoré v roku 1975 vytvoril páter Bruno Thévenin, uznané v roku 1992 so sídlom v Lisieux, pozýva deti a rodiny modliť sa za Cirkev, za jednotlivých kňazov a za povolania vo viac ako dvadsiatich krajinách. Dieťa, ktoré sa modlí za kňaza, sa považuje za krstného otca tohto kňaza.

Skupina organizuje aj stretnutia, spomienky a púte pre rodiny a vydáva štyri časopisy. Uvedené dôvody tohto kroku nie sú bližšie špecifikované "významné poruchy".

Obrázok: Mission Thérésienne, Facebook, #newsPzoddgeram