Rafał_Ovile
A dlaczego podległa PiS policja nie robi nic, gdy na ich oczach lewacy dewastują Kościoły?
fartuszniak leszek
Bo PiS nie jest partią prawicową, za jaką czasami próbuje uchodzić, to raczej partia republikańska (taka forma łagodniejszego masońskiego liberalizmu).
Telewizja wspierająca PiS ma nazwę "Republika".
Pierwowzorem dla PiS było "Porozumienie Centrum" Jarosława Kaczyńskiego:
=> pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Centrum
"Porozumienie Centrum (PC) – polska partia polityczna o profilu chrześcijańsko…More
Bo PiS nie jest partią prawicową, za jaką czasami próbuje uchodzić, to raczej partia republikańska (taka forma łagodniejszego masońskiego liberalizmu).
Telewizja wspierająca PiS ma nazwę "Republika".
Pierwowzorem dla PiS było "Porozumienie Centrum" Jarosława Kaczyńskiego:
=> pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Centrum
"Porozumienie Centrum (PC) – polska partia polityczna o profilu chrześcijańsko-demokratycznym"
---
I tu jest sprzeczność w pojęciu "chrześcijańska-demokracja", bo pojęcie "demokracja" zakłada "rządy ludu" a nie rządy oparte o Prawo Boże (faktycznie demokracja to rządy demona).
Samo pojęcie "Centrum" zakłada, że to nie jest partia lewicowa ani prawicowa, a raczej dwom panom służy, "Bogu świeczkę a diabłu ogarek"
Ta nazwa PiS, to nazwa, która każdego może zadowolić, bo jest taka bezwyznaniowa, ale może wszystkich pasować, bo świecki czy wierzący chce przestrzegania "prawa".
W tej nazwie "Prawo i Sprawiedliwość" nie ma odniesienia, jakie ma być to prawo ?
Teoretycznie to prawo może być oparte o Przykazania Boże, ale zasadniczo to prawo jest przeciwne Prawom Bożym.
Zasadniczo partia jest taka, jaki jest przywódca:
korwin-mikke.pl/…azne/mason-stoi-za-kaczynskim/
"– Jan Józef Lipski był bardzo bliskim znajomym matki Kaczyńskich. Wszystkie pomysły socjalistyczne w gospodarce wywodzą się od Lipskiego. Polityka historyczna, czyli kult Piłsudskiego i wszystkie błędy w tym zakresie – wywodzą się od Jana Józefa Lipskiego. Bracia Kaczyńscy mają od małego wkodowane błędy myślowe. Widać to chociażby w awersji do nacjonalizmu – powiedział p. Ciołkowski. – Ma uczulenie na słowo "kryzys". Wszystko może zakazać lub nakazać, by tylko ominąć "kryzys" – podkreślił historyk. – Jest dyspozycyjny w stosunku do środowisk żydowskich. Ma wkodowane w głowę, że to nasi starsi bracia w wierze – dodał."
---
Kiedyś w jednym z wywiadów Jarosław Kaczyński pozytywnie odniósł się do "Rewolucji Francuskiej"
---
A czym jest ideologia republikanizmu, poniżej trochą cytatów: => pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_francuska
"Bogaci mieszczanie znali założenia filozofii Voltaire’a, Jeana Jacques’a Rousseau, Jacques’a Bernardina de Saint-Pierre’a, encyklopedystów Denisa Diderota, Jeana le Rond d’Alemberta i Claude’a Adriena Helvétiusa. Wielu z nich należało do lóż masońskich, krytycznych wobec absolutyzmu."

=> pl.wikipedia.org/wiki/Republikanizm
"Republikanizm zyskał na znaczeniu między renesansem i oświeceniem. Czołowymi teoretykami byli Niccolo Machiavelli (Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Tytusa Liwiusza), James Harrington (The Commonwealth of Oceana), Monteskiusz (O duchu praw), Jean-Jacques Rousseau (O umowie społecznej), czy Immanuel Kant...
Wielu klasycznych republikanów (np. Rousseau) głosiło idee antyindywidualistyczne. Współcześnie jednak republikanizm pozostaje w bliskim związku z liberalizmem, często go jednak krytykując. Główną wartością, na której opiera się refleksja współczesnych republikanów jest wolność
."
---
Kim był Rousseau, jeden z pierwszych propagatorów ideologii republikańskiej ?
=> pl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
"Po osiągnięciu 21 lat został kochankiem pani de Warens, a z czasem również administratorem jej dóbr. Jednocześnie pracował intensywnie nad swoim wykształceniem
i od 1737 zaczął pisać swoje pierwsze prace...
W tym czasie poznał Therese Levasseur, dwudziestotrzyletnią bieliźniarkę z Orleanu. Zostaje ona jego kochanką, a w 1768 żoną. Będą mieli 5 dzieci, które oddadzą do przytułków...
Cywilizację i postęp obciążył winą za istniejące zło, równocześnie rzucając hasła powrotu do natury (za: A. Sikora, Od Heraklita, do Husserla).
Dzieło to przyniosło mu duży rozgłos, dzięki czemu zawarł nowe znajomości; przez kilkanaście lat był kochankiem i utrzymankiem baronowej de Warens; po rozstaniu z nią przeżył najcięższe chwile swego życia, gdy przez kilka lat musiał pracować zarobkowo.
Był to kluczowy moment dla zrozumienia jego mentalności: Rousseau bardzo ciężko przeżył fakt konieczności pracy zarobkowej; uznał, że świat jest niesprawiedliwy, skoro zmusza go do codziennej pracy...
Sam uważał się za ostatniego niezepsutego przez świat człowieka cnotliwego, co zresztą nie przeszkadzało mu większości życia spędzić jako utrzymanek bogatych kochanek (m.in. Louise d’Épinay), a własnych dzieci oddać do przytułku
."
--rN-- shares this
1.3K
V.R.S.
Pisowcy prowokują:

Kościół jest w potrzebie, a co robi Grzegorz „Szczęść Boże” Braun? Opowiada o „PLANdemii" i „totalitaryzmie" PiS
wpolityce.pl/…bi-grzegorz-szczesc-boze-braun
a paputcziki dają się podpuszczać.