Clicks172
Edward7
1

Sześć miesięcy; Światowej tyranii zdrowia

Autor - Alejandro Sosa Laprida

„Historia uczy nas, że ludzkość ewoluuje znacząco tylko wtedy, gdy jest naprawdę przerażona . (…) Wielka pandemia przyczyni się wtedy do tego , lepiej niż jakikolwiek dyskurs humanitarny czy ekologiczny (…) I nawet gdyby ten kryzys - z 2009 roku - nie był bardzo poważny, nie możemy zapominać, kryzysu gospodarczego 2008 roku, aby wyciągnąć wnioski, aby przed kolejnym, co jest nieuniknione , przygotować mechanizmy prewencji i kontroli oraz procesy logistyczne dla sprawiedliwej dystrybucji leków i szczepionek. W tym celu będziemy musieli ustanowić światową siłę policyjną , globalny magazyn, a tym samym globalny system podatkowy. W ten sposób będziemy mogli położyć podwaliny pod prawdziwy rząd światowy , znacznie szybciej niż pozwalałyby na to wyłącznie względy ekonomiczne ”. Jacques Attali, 03.05.2009 [1]

Jacques Attali [2] to prestiżowy i wpływowy francuski intelektualista żydowskiego pochodzenia, socjalista, doradca polityczny i finansowy na najwyższym szczeblu państwa, którego udział we francuskim i europejskim życiu politycznym ostatnich czterdziestu lat był bardzo ważny. Jest jednym z głównych „guru” globalizmu, entuzjastycznym promotorem masowej imigracji z krajów trzeciego świata do krajów rozwiniętych i zagorzałym przeciwnikiem „zamkniętych” granic, „fałdów tożsamości” i trwałości suwerenności narodowych. Jest płodnym autorem i nieodzownym odniesieniem w prasie francuskiej i europejskiej, jeśli chodzi o bieżące kwestie gospodarcze, finansowe i polityczne.

W 2009 r., W związku z „pandemią” grypy A (H1N1), wyjaśnił z wielką jasnością rolę, jaką te „kryzysy pandemiczne”- tworzone, odgrywają dużą rolę w stopniowym tworzeniu rządu na skalę planetarną, którego celem byłoby efektywne zarządzanie zasobami globalnymi, wpływ na różne poziomy ludzkości, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej i zdrowotnej, dla których: „będziemy musieli ustalić moc świat policji, global Storage, a zatem globalny system podatkowy . To jego dosłowne słowa.

A on sam wyjaśnia, że głównym motorem do przyspieszenia globalnego procesu zjednoczenia politycznego i gospodarczego jest strach: „Historia uczy, że ludzkość ewoluuje tylko znacznie, gdy jest naprawdę bać . Dla elity iluminatów strach jest podstawowym narzędziem służącym do wprowadzenia w życie zjednoczonego rządu światowego. I „pandemie”, jeden z jej głównych wyzwalaczy, wraz z wojnami i światowymi kryzysami finansowymi.

Jacques Attali opublikował w 2011 roku książkę zatytułowaną: Kto jutro będzie rządził światem? , w którym opowiada się za zjednoczeniem ludzkości pod kierownictwem rządu planetarnego, gwaranta powszechnego pokoju, jedynego rozwiązania, które uchroni ją przed zagrażającym jej chaosem. Poniżej przepisuję krótką prezentację książki, którą można przeczytać na stronie Amazon : [3]
„Kto jutro będzie rządził światem? USA? Chiny? Indie? Europa? G20? ONZ? Międzynarodowe korporacje? Mafie? Jaki kraj, jaka koalicja, jaka instytucja międzynarodowa będzie miała środki do kontrolowania zagrożeń ekologicznych, nuklearnych, ekonomicznych, finansowych, społecznych, politycznych i militarnych, które grasują nad światem?? Kto może docenić ogromny potencjał wszystkich kultur? Czy powinniśmy pozostawić władzę nad światoym religiom? Do imperiów? Na rynki? Czy też należy go zwrócić narodom, zamykając granice? Któregoś dnia ludzkość zrozumie, że może wiele zyskać, dołączając do "demokratycznego" rządu świata, wykraczając poza interesy najpotężniejszych narodów, chroniąc tożsamość każdej cywilizacji i zarządzając interesami ludzkości w najlepszy możliwy sposób. . Taki rząd kiedyś będzie istniał. Po katastrofie lub zamiast jej . Należy pilnie odważyć się o tym pomyśleć, dla dobra świata ”.

Co jeszcze musisz wiedzieć, aby zrozumieć, że oświecona kasta, która w dużej mierze kieruje wydarzeniami na świecie, nie zatrzyma się na żadnej przeszkodzie, dopóki nie uda jej się ustanowić długo oczekiwanego rządu światowego? Należałoby być bardzo naiwnym, by przypuszczać, że tacy ludobójcy - wszyscy aktywni propagatorzy eutanazji i aborcji, którzy co roku rozdzierają pięćdziesiąt milionów dzieci na kawałki [4] - nie byliby w stanie użyć niemoralnych środków, aby osiągnąć swój cel, takich jak bombardowanie pod fałszywą flagą [5] , rozpętanie kryzysu finansowego, konfliktu wojennego lub „pandemii” ...

Jak ludzie mogą ślepo wierzyć w oficjalną narrację o tym, co się dzieje? Trzeba poddać się dowodom: opłaciło się pranie mózgu przeprowadzane przez dezinformacyjne media systemu, wywołujące ciągłą panikę. Większość ludzi straciła wszelkie ślady ducha krytycznego, niezależności osądów i przywiązania do swojej wolności osobistej i są gotowi poświęcić wszystko, aby zachować swoje zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne, rzekomo zagrożone przez ten „globalny kryzys zdrowotny” ”, Całkowicie fikcyjne i sztuczne.

Zawodnicy mistrzostw świata muszą zacierać ręce, widząc, jak proste było dla nich zadanie oszukania i manipulowania całą populacją świata w tak krótkim czasie. Prawdziwa dziecięca zabawa. „Kawałek ciasta” - powiedzą do siebie chełpliwie, z doskonale uzasadnionym chytrym uśmiechem. W takim przypadku slogan będzie oczywiście "ne varietur" . Wystarczy, że wytrwają przy tej samej bardzo skutecznej strategii wywoływania powszechnej paniki, wywoływania strachu, wzbudzania strachu, wzbudzania niepokoju, siania niepewności, wywoływania u ludzi cierpienia i przerażenia.
Terror zdrowia. Terror gospodarczy. Terror społeczny. Ekologiczny terror. Terror wojenny. Wszelkiego rodzaju terror, mądrze zaaranżowany i sprytnie wykorzystany, aby jeszcze bardziej wbijać szpilki coraz bardziej wyrafinowanego totalitarnego mechanizmu kontroli państwa, na zmasowanej, amorficznej populacji, pozbawionej wszelkiej klarowności i praktycznie zerowej zdolności reagowania, owoc systematycznej indoktrynacji medialnej i odstraszającej siły wszechobecnego represyjnego aparatu państwowego.

The Future of Jerusalem , Jacques Attali oświadczył: [6]
„Możemy marzyć o Jerozolimie zamienionej w stolicę planety, która pewnego dnia zostanie zjednoczona wokół światowego rządu. To miłe miejsce dla rządu światowego ”. [7]

5 czerwca 2010 na kanale Arrêt sur Images Attali ponownie odniósł się do kwestii globalnego zarządzania:
„Myślę, że jako strategię należy obrać światowy rząd. Ponadto, kiedy rządy mówią o G20, jest to złudzenie, rodzaj opóźnienia przed rządem światowym. Kierujemy się tam. Zrobimy to zamiast wojny czy po wojnie? Ignoruję to. Ale taki jest cel ”. [8]

9 kwietnia 2011 roku na kanale Public Sénat Attali ponownie przemówił na temat rządu światowego:
„Przede wszystkim jest coś, co można zrobić w 24 godziny: połączyć Radę Bezpieczeństwa ONZ, grupę G-20 i Komitet Walutowy MFW. Innymi słowy, trzy kluczowe przypadki (…) To jest bardzo proste. Jeśli dzisiaj Rada Bezpieczeństwa i G20 połączą się, mamy instrument działania. To bardzo proste, możesz zdecydować w 24 godziny. (…) Żaden naród nie jest równy problemom światowym. (…) Jedyne, co mogłoby być, to planetarna Rada Bezpieczeństwa z prawdziwą planetarną władzą wykonawczą. To się stanie. Pytanie tylko, czy stanie się to po katastrofie, czy zamiast katastrofy ”. [9]

W raporcie z 1981 roku, opublikowanym w formie książkowej, The Future of Life , Attali mówił o swoim sposobie pojmowania wolności, eutanazji i samobójstwa w ramach przyszłego społeczeństwa planetarnego rządzonego przez rodzaj potwornej syntezy kapitalizmu i socjalizmu:
„Eutanazja będzie jednym z podstawowych instrumentów naszych przyszłych społeczeństw. Po pierwsze, w logice socjalistycznej problem pojawia się w następujący sposób: logika socjalistyczna to wolność, a wolność podstawowa to samobójstwo; dlatego prawo do bezpośredniego lub pośredniego samobójstwa jest wartością bezwzględną w tego typu społeczeństwie. W społeczeństwie kapitalistycznym maszyny do zabijania, protezy, które wyeliminują życie, gdy będzie to zbyt trudne do zniesienia lub finansowo zbyt kosztowne, pojawią się i staną się powszechną praktyką. Wierzę więc, że eutanazja, czy to wartość wolności, czy towar, będzie jedną z zasad przyszłego społeczeństwa. Moglibyśmy zaakceptować pomysł wydłużenia oczekiwanej długości życia pod warunkiem, że osoby starsze są wypłacalne, a tym samym można stworzyć rynek. Ze swojej strony, jako socjalista, jestem obiektywnie przeciwny przedłużaniu życia, ponieważ jest to iluzja, fałszywy problem. W każdym razie eutanazja będzie jednym z podstawowych instrumentów naszych przyszłych społeczeństw . (…) Z punktu widzenia społeczeństwa dużo lepiej jest, gdy ludzka maszyna zatrzymuje się nagle, zamiast stopniowo się pogarszać. Jest to jasne, jeśli pamiętamy, że dwie trzecie wydatków na zdrowie koncentruje się w ostatnich miesiącach życia ”. [10]

Jak dotąd idee głoszone przez tego guru globalizmu, jako przykładowy przykład tego zgubnego nurtu ideologicznego. W ten sam sposób można by przytoczyć cytaty każdego innego członka „postępowej” elity, ponieważ w każdym z nich znajdziemy zbieżność tego, co istotne. To jest zglobalizowany świat, który ta gang psychopatycznych terrorystów rozpaczliwie stara się zbudować kosztem wolności narodów i ich mieszkańców, dla wyłącznej korzyści tego megalomana i pozbawionej skrupułów elity milionerów „filantropów”, którzy będą rościć sobie prawo do zdecyduj za każdego z nas, jak mamy żyć, w jakich warunkach możemy swobodnie podróżować, o czym myślimy, do czego będziemy upoważnieni, jakie szczepionki otrzymamy, ile dzieci możemy mieć i ile lat żyjemy...

W tym miejscu wydaje się konieczne, aby pamiętać, że nie można uzyskać pełnego obrazu obecnej sytuacji bez teologicznego spojrzenia na wydarzenia, które mają miejsce przed nami, zwłaszcza od początku tego rzekomego „globalnego kryzysu pandemicznego” . A dokładniej mówiąc spojrzenie eschatologiczne ...

Księga Objawienia, w trzynastym rozdziale, opisuje panoramę, jaką ten zjednoczony politycznie i religijnie świat będzie oferował, pod dowództwem Antychrysta i Fałszywego Proroka, zarówno w służbie Smoka, z „mieszkańcami ziemi” masowo ulegającymi Uniwersalne oszustwo, którym kierowała się ta diabelska trójca. A kto nie daje się ponieść jej uwodzicielskiej mocy i odmawia przyjęcia „znamienia bestii” na prawą rękę lub na czoło, nie będzie mogli „kupować ani sprzedawać”, reszta stanie się wyrzutkiem społecznym i będzie cierpieć bezlitosne prześladowania.

Antychryst nie został jeszcze publicznie zamanifestowany... ale „ratująca szczepionka” wydana przez „filantropa” Billa Gatesa dla całej ludzkości - której nikt nie powinien pozwolić sobie na zastosowanie, ponieważ została zaprojektowana, aby wyrządzić krzywdę - czy nie jest „znakiem bestii” ”. Jednak wszystko, co wydarzyło się od sześciu miesięcy, jednoznacznie wskazuje w tym kierunku , jest to trening, próba generalna, której ostatecznym celem jest ustanowienie Nowego Porządku Świata, na czele którego stanie Człowiek Grzechu.

Tak więc ten globalny kryzys „plandemiczny” sprawił, że w pełni wkroczyliśmy w „ostateczny etap”, który nieuchronnie prowadzi do czasów eschatologicznych ogłoszonych przez św. Jana Apostoła. Okres zwany „Apokalipsą”, biblijnie, odnosi się do fazy historycznej, która poprzedzi Paruzję, czyli chwalebny powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa, i trwa siedem lat. Księga Daniela jest tego jasna: mówi o „tygodniu lat”, zwanym „siedemdziesiątym tygodniem”, o słynnym proroctwie o „siedemdziesięciu tygodniach” w dziewiątym rozdziale.
Ten tydzień jeszcze się nie rozpoczął i oczywiście nie wiem, kiedy to nastąpi. Jej początek nastąpi wraz z przyjściem proroka Eliasza, aby ewangelizować naród żydowski, którego misja będzie trwać przez pierwszą połowę tygodnia. Druga połowa będzie odpowiadać powszechnemu panowaniu Antychrysta. Ten tydzień lat - czyli Apokalipsa - jak wiadomo, będzie bardzo trudny do zniesienia, używając eufemizmu. Nasz Pan wyraził to jasno:
„Wtedy będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do teraz i nie będzie” (Mt 24:21).
Aby nie ulec zniechęceniu, będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość i powierzyć się opiece Boga, z całkowitą wiarą i nadzieją w Jego miłosierdzie. Jezus Chrystus nauczał nas, że gdy nadejdą te czasy, pomimo tego, jak trudne będą, aby nie dać się ponieść zniechęceniu, nasza nadzieja musi się podwoić, ponieważ oznacza to, że Jego chwalebny powrót jest bardzo bliski, a wraz z nim nasze wyzwolenie:
„Kiedy to się zacznie dziać, stańcie wysoko i podnieście głowy, bo wasze odkupienie jest bliskie” (Łk 21, 28).
Dlatego czuwajmy i módlmy się, abyśmy w tych mrocznych czasach wytrwali w wierze, nadziei i miłości, czekając na wypełnienie się Bożej obietnicy:
„Mędrcy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy wielu nauczali sprawiedliwości, będą świecić jak gwiazdy na wieki wieków”. (Dan. 12, 3)

ŚWIĘTE SERCE JEZUSA, ufam Tobie.
NIEPOKALANE SERCE MARYI, MÓDL SIĘ ZA NAS.


https://gloria.tv/user/PsqnxVeozUAb11SRjPVhdKjWu
https://gloria.tv/Miles%20-%20Christi%20-%20English
ncsanjuanbautista.com.ar/…tirania-sanitaria-mundial.html
m.rekinek
,,Tak więc ten globalny kryzys „plandemiczny” sprawił, że w pełni wkroczyliśmy w „ostateczny etap”, który nieuchronnie prowadzi do czasów eschatologicznych ogłoszonych przez św. Jana Apostoła. Okres zwany „Apokalipsą”, biblijnie, odnosi się do fazy historycznej, która poprzedzi Paruzję, czyli chwalebny powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa, i trwa siedem lat. Księga Daniela jest tego jasna: mówi …More
,,Tak więc ten globalny kryzys „plandemiczny” sprawił, że w pełni wkroczyliśmy w „ostateczny etap”, który nieuchronnie prowadzi do czasów eschatologicznych ogłoszonych przez św. Jana Apostoła. Okres zwany „Apokalipsą”, biblijnie, odnosi się do fazy historycznej, która poprzedzi Paruzję, czyli chwalebny powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa, i trwa siedem lat. Księga Daniela jest tego jasna: mówi o „tygodniu lat”, zwanym „siedemdziesiątym tygodniem”, o słynnym proroctwie o „siedemdziesięciu tygodniach” w dziewiątym rozdziale.
Ten tydzień jeszcze się nie rozpoczął i oczywiście nie wiem, kiedy to nastąpi. Jej początek nastąpi wraz z przyjściem proroka Eliasza, aby ewangelizować naród żydowski, którego misja będzie trwać przez pierwszą połowę tygodnia. Druga połowa będzie odpowiadać powszechnemu panowaniu Antychrysta. Ten tydzień lat - czyli Apokalipsa - jak wiadomo, będzie bardzo trudny do zniesienia, używając eufemizmu. Nasz Pan wyraził to jasno:
„Wtedy będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do teraz i nie będzie” (Mt 24:21).
Aby nie ulec zniechęceniu, będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość i powierzyć się opiece Boga, z całkowitą wiarą i nadzieją w Jego miłosierdzie. Jezus Chrystus nauczał nas, że gdy nadejdą te czasy, pomimo tego, jak trudne będą, aby nie dać się ponieść zniechęceniu, nasza nadzieja musi się podwoić, ponieważ oznacza to, że Jego chwalebny powrót jest bardzo bliski, a wraz z nim nasze wyzwolenie:
„Kiedy to się zacznie dziać, stańcie wysoko i podnieście głowy, bo wasze odkupienie jest bliskie” (Łk 21, 28).
Dlatego czuwajmy i módlmy się, abyśmy w tych mrocznych czasach wytrwali w wierze, nadziei i miłości, czekając na wypełnienie się Bożej obietnicy:
„Mędrcy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy wielu nauczali sprawiedliwości, będą świecić jak gwiazdy na wieki wieków”. (Dan. 12, 3)"