Sześć miesięcy; Światowej tyranii zdrowia

Autor - Alejandro Sosa Laprida „Historia uczy nas, że ludzkość ewoluuje znacząco tylko wtedy, gdy jest naprawdę przerażona . (…) Wielka pandemia przyczyni się wtedy do tego , lepiej niż jakikolwiek …
m.rekinek
,,Tak więc ten globalny kryzys „plandemiczny” sprawił, że w pełni wkroczyliśmy w „ostateczny etap”, który nieuchronnie prowadzi do czasów eschatologicznych ogłoszonych przez św. Jana Apostoła. Okres zwany „Apokalipsą”, biblijnie, odnosi się do fazy historycznej, która poprzedzi Paruzję, czyli chwalebny powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa, i trwa siedem lat. Księga Daniela jest tego jasna: mówi …More
,,Tak więc ten globalny kryzys „plandemiczny” sprawił, że w pełni wkroczyliśmy w „ostateczny etap”, który nieuchronnie prowadzi do czasów eschatologicznych ogłoszonych przez św. Jana Apostoła. Okres zwany „Apokalipsą”, biblijnie, odnosi się do fazy historycznej, która poprzedzi Paruzję, czyli chwalebny powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa, i trwa siedem lat. Księga Daniela jest tego jasna: mówi o „tygodniu lat”, zwanym „siedemdziesiątym tygodniem”, o słynnym proroctwie o „siedemdziesięciu tygodniach” w dziewiątym rozdziale.
Ten tydzień jeszcze się nie rozpoczął i oczywiście nie wiem, kiedy to nastąpi. Jej początek nastąpi wraz z przyjściem proroka Eliasza, aby ewangelizować naród żydowski, którego misja będzie trwać przez pierwszą połowę tygodnia. Druga połowa będzie odpowiadać powszechnemu panowaniu Antychrysta. Ten tydzień lat - czyli Apokalipsa - jak wiadomo, będzie bardzo trudny do zniesienia, używając eufemizmu. Nasz Pan wyraził to jasno:
„Wtedy będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do teraz i nie będzie” (Mt 24:21).
Aby nie ulec zniechęceniu, będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość i powierzyć się opiece Boga, z całkowitą wiarą i nadzieją w Jego miłosierdzie. Jezus Chrystus nauczał nas, że gdy nadejdą te czasy, pomimo tego, jak trudne będą, aby nie dać się ponieść zniechęceniu, nasza nadzieja musi się podwoić, ponieważ oznacza to, że Jego chwalebny powrót jest bardzo bliski, a wraz z nim nasze wyzwolenie:
„Kiedy to się zacznie dziać, stańcie wysoko i podnieście głowy, bo wasze odkupienie jest bliskie” (Łk 21, 28).
Dlatego czuwajmy i módlmy się, abyśmy w tych mrocznych czasach wytrwali w wierze, nadziei i miłości, czekając na wypełnienie się Bożej obietnicy:
„Mędrcy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy wielu nauczali sprawiedliwości, będą świecić jak gwiazdy na wieki wieków”. (Dan. 12, 3)"