Clicks1.1K
Anton Čulen
8

Video: Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Zmluva medzi temným štátom a temnou cirkvou

Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Zmluva medzi temným štátom a temnou cirkvou. Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/10187

Zmluva medzi temným štátom a temnou cirkvou (L’alleanza tra deep state e deep church)
Takzvaná núdzová pandémia bola využitá ako falošná zámienka k zavedeniu očkovania a zeleného pasu v mnohých krajinách sveta, súčasne a koordinovane.

Cirkevné autority však zachádzajú žiaľ až tak ďaleko, že odsudzujú tých, ktorí sa odmietajú podrobiť očkovaniu experimentálnym génovým sérom s neznámymi vedľajšími účinkami, ktoré proti vírusu nedávajú žiadnu imunitu, nehovoriac o morálnych dôsledkoch súvisiacich s prítomnosťou genetického materiálu pochádzajúceho z potratených plodov, čo je pre katolíka samo osebe viac než dostatočný dôvod k odmietnutiu takejto vakcíny.

Populáciu vystavujú experimentom bez vedeckého základu, a to aj tvárou v tvár dôkazom o neúčinnosti vakcíny a škodách, ktoré spôsobuje tým, čo túto vakcínu prijali. Rovnako je zrejmé, že cirkevná hierarchia, pokiaľ sa prepožičala k podpore tohto masakru, plánovaného na globálnej úrovni, je spolupáchateľkou zločinov proti ľudskosti a pácha veľmi ťažký hriech proti Bohu.

Túto zločinnú spoluúčasť môžu všetci vidieť a dokazuje ju aj Bergogliova posadnutá očkovacia kampaň, ktorá chce morálnym vydieraním vnútiť každému človeku zaočkovanie týmto experimentálnym genetickým sérom.

V posledných dňoch Bergoglio zašiel tak ďaleko, že do tejto hanebnej propagandy zapojil aj kardinálov a biskupov… Aj oni nesú zodpovednosť za ťažký zločin proti ľudskosti. V žiadnom prípade nemôžeme akceptovať podávanie experimentálnych génových sér, kvôli výrobe ktorých boli usmrtené deti v treťom mesiaci tehotenstva. Ich krv padla nielen na tých, ktorí takúto vakcínu vyrábajú, ale aj na tých, ktorí ju vnucujú, i na tých, ktorí ju prijímajú.

V žiadnom prípade by nemalo byť tolerované, aby sa pseudopandémia, ktorá má menej, ako obetí tzv. vakcín, sa stala dôvodom pre zavedenie kontroly a obmedzení prirodzených slobôd a občianskych práv. A toto je absurdita, ktorá sa tu už poldruha roka deje. V minulosti reakcia na sezónnu chrípku spočívala v účinnej liečbe a nie v zavedení experimentálnych terapií s novými génovými technológiami. Tie neliečia následky vírusu, ale spôsobujú genetické modifikácie a vedľajšie účinky, srdečné infarkty myokardu, smrť ľudí inak zdravých, alebo ktorí by sa mohli zotaviť pomocou dostupnej liečby.

A k tomu sa ako pekelný rituál pridáva použitie génového séra vyrobeného s potratených plodov, akoby chceli s novým zvratom v zdraví obnoviť ľudské obete pohanov a uzmieriť nadchádzajúci Nový poriadok životmi nevinných. A zatiaľ čo kresťanský krst očisťuje dušu od hriechu a na základe ktorého sa stávame Božími deťmi, vo svojom sviatostnom charaktere, tento satanský krst vakcínou označuje tých, ktorí ho prijímajú, znamením šelmy.

Ak chcú katolíci schopní podstúpiť vakcináciu ako druh satanského krstu bez akýchkoľvek výčitiek svedomia, vynára sa otázka, na ktorú je treba dať odpoveď.
Chcel by som posilniť preto srdcia všetkých, ktorí ma počúvajú, slovami, ktoré som už veľakrát vyslovil. K nájdeniu pokoja stačí opakovať slova nášho Pána: Portae inferi non praevalebunt (Brány pekelné [Cirkev] nepremôžu).

Sú to slová, ktoré dobre poznáme, a na základe nich vieme, že konečné víťazstvo patrí Bohu. „Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Radšej sa bojte Toho, ktorý môže dušu i telo zahubiť v pekle“ (Mt 10, 28).

Pripravil: Anton Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/10187
ľubica
video už nie je dostupne, aké to bolo?
Marieta Ria
článok je vlastne preložený text videa
Marieta Ria
... V Encyklike Evangelium Vitae z roku 1995 sa v bode 58 uvádza, že
„umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom. II. vatikánsky koncil ich spolu so zabíjaním detí definuje ako "odporný zločin" “ 49.

V tomto istom dokumente je spomenuté, že Pápež Pius XI v encyklike Casti connubii odmietol nepravé ospravedlňovanie umelého potratu50 a Pápež Pius XII.
„odsúd…More
... V Encyklike Evangelium Vitae z roku 1995 sa v bode 58 uvádza, že
„umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom. II. vatikánsky koncil ich spolu so zabíjaním detí definuje ako "odporný zločin" “ 49.

V tomto istom dokumente je spomenuté, že Pápež Pius XI v encyklike Casti connubii odmietol nepravé ospravedlňovanie umelého potratu50 a Pápež Pius XII.
„odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, "nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu"“ 51.

Týmto prostriedkom k cieľu sa dá chápať práve použitie buniek potratených detí pre prípravu vakcín. Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s „odporným zločinom“ zapájajú tri kategórie osôb, a to:

1. tí, ktorí vakcíny vyrábajú

2. tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu

3. tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici)

4. tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti...)

Je zjavné, že najväčšiu mieru spoluzodpovednosti nesú osoby uvedené v prvej kategórii, avšak rovnako nesú mieru spoluzodpovednosti aj morálne autority, ktoré v tejto veci mlčia (biskupi, kňazi).
Pre ľudí v poslednej kategórii je úlohou hlavne zvážiť potrebu danej vakcíny a najmä skúmať ich pôvod a spôsob prípravy.

lzz.sk/…onalne-a-fetalne-bunkove-kultury-a-linie-a-vakciny
Marieta Ria
oni tam majú hneď prvý príspevok, v ktorom je rozpracovaný pôvod všetkých vakcín...
Peter(skala)
a keby aj... tak to je ako s rodovým prekliatim, za ktoré síce nemôžeme my, ale naši predkovia a tak ako tamto sa dá presknuť, aj tento problem sa dá preseknuť:

treba sa modliť a prosiť Boha, aby jednak odpustil hriech našich predkov-rodičov, že to (aj nám) urobili a podla možnosti osloviť aj ostatných členov rodiny. Tak postupne budeme vnímať ako Boh presekol a oslobodzuje nasledky spôsobené …More
a keby aj... tak to je ako s rodovým prekliatim, za ktoré síce nemôžeme my, ale naši predkovia a tak ako tamto sa dá presknuť, aj tento problem sa dá preseknuť:

treba sa modliť a prosiť Boha, aby jednak odpustil hriech našich predkov-rodičov, že to (aj nám) urobili a podla možnosti osloviť aj ostatných členov rodiny. Tak postupne budeme vnímať ako Boh presekol a oslobodzuje nasledky spôsobené vinou našich predkov.

Dedične choroby a následky vín našich predkov nie su neprekonatelnou prekažkou ako pre Boha, tak ani pre nás, lebo s každým hriechom a nasledkom Ježiš nemá problém odstraniť, len potrebuje našu spolupracu.
Peter(skala)
Biskupi vo Francuzku a Česku, napokon aj na Slovensku odmietli modlitbu oslobodenia (odporučanu exorcistami) od dedičneho prekliatia a preto teraz tieto krajiny zažívaju prekliatie - jednak samotní biskupi, ale aj ľudia, ktorí s nimi kolaborovali a participovali na ich mylnom rozhodnutí.

Kto nasledoval známych exorcistov a prijal pozvanie k modlitbe za svojich predkov, mohol tak vidieť ovocie …More
Biskupi vo Francuzku a Česku, napokon aj na Slovensku odmietli modlitbu oslobodenia (odporučanu exorcistami) od dedičneho prekliatia a preto teraz tieto krajiny zažívaju prekliatie - jednak samotní biskupi, ale aj ľudia, ktorí s nimi kolaborovali a participovali na ich mylnom rozhodnutí.

Kto nasledoval známych exorcistov a prijal pozvanie k modlitbe za svojich predkov, mohol tak vidieť ovocie oslobodenia, uzdravenia...
Marieta Ria
Ale zase si myslím, že v dobách nášho detstva a mladosti sa toľko nevedelo o týchto výskumoch a určite mnohí nemali tušenia, čo niektoré vakcíny môžu obsahovať. Teraz je situácia iná, keď sa to tu denno denne pretriasa a je taká vedomosť, len sa popiera a všetko sa bagatelizuje a odobruje, ako morálne vhodné... Tu je oveľa väčšia miera zodpovednosti, lebo je to teraz známa skutočnosť, ktorú si …More
Ale zase si myslím, že v dobách nášho detstva a mladosti sa toľko nevedelo o týchto výskumoch a určite mnohí nemali tušenia, čo niektoré vakcíny môžu obsahovať. Teraz je situácia iná, keď sa to tu denno denne pretriasa a je taká vedomosť, len sa popiera a všetko sa bagatelizuje a odobruje, ako morálne vhodné... Tu je oveľa väčšia miera zodpovednosti, lebo je to teraz známa skutočnosť, ktorú si mnohí zľahčujú aj napriek jej neprípustnému vývoju a testovaniu...
Bratia a sestry
V žiadnom prípade nemôžeme akceptovať podávanie experimentálnych génových sér, kvôli výrobe ktorých boli usmrtené deti v treťom mesiaci tehotenstva. Ich krv padla nielen na tých, ktorí takúto vakcínu vyrábajú, ale aj na tých, ktorí ju vnucujú, i na tých, ktorí ju prijímajú.