Anton Čulen
81.1K
ľubica
video už nie je dostupne, aké to bolo?
Marieta Ria
článok je vlastne preložený text videa
Marieta Ria
... V Encyklike Evangelium Vitae z roku 1995 sa v bode 58 uvádza, že
„umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom. II. vatikánsky koncil ich spolu so zabíjaním detí definuje ako "odporný zločin" “ 49.

V tomto istom dokumente je spomenuté, že Pápež Pius XI v encyklike Casti connubii odmietol nepravé ospravedlňovanie umelého potratu50 a Pápež Pius XII.
„odsúd…More
... V Encyklike Evangelium Vitae z roku 1995 sa v bode 58 uvádza, že
„umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom. II. vatikánsky koncil ich spolu so zabíjaním detí definuje ako "odporný zločin" “ 49.

V tomto istom dokumente je spomenuté, že Pápež Pius XI v encyklike Casti connubii odmietol nepravé ospravedlňovanie umelého potratu50 a Pápež Pius XII.
„odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, "nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu"“ 51.

Týmto prostriedkom k cieľu sa dá chápať práve použitie buniek potratených detí pre prípravu vakcín. Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s „odporným zločinom“ zapájajú tri kategórie osôb, a to:

1. tí, ktorí vakcíny vyrábajú

2. tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu

3. tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici)

4. tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti...)

Je zjavné, že najväčšiu mieru spoluzodpovednosti nesú osoby uvedené v prvej kategórii, avšak rovnako nesú mieru spoluzodpovednosti aj morálne autority, ktoré v tejto veci mlčia (biskupi, kňazi).
Pre ľudí v poslednej kategórii je úlohou hlavne zvážiť potrebu danej vakcíny a najmä skúmať ich pôvod a spôsob prípravy.

lzz.sk/…onalne-a-fetalne-bunkove-kultury-a-linie-a-vakciny
Marieta Ria
oni tam majú hneď prvý príspevok, v ktorom je rozpracovaný pôvod všetkých vakcín...
Peter(skala)
a keby aj... tak to je ako s rodovým prekliatim, za ktoré síce nemôžeme my, ale naši predkovia a tak ako tamto sa dá presknuť, aj tento problem sa dá preseknuť:

treba sa modliť a prosiť Boha, aby jednak odpustil hriech našich predkov-rodičov, že to (aj nám) urobili a podla možnosti osloviť aj ostatných členov rodiny. Tak postupne budeme vnímať ako Boh presekol a oslobodzuje nasledky spôsobené …More
a keby aj... tak to je ako s rodovým prekliatim, za ktoré síce nemôžeme my, ale naši predkovia a tak ako tamto sa dá presknuť, aj tento problem sa dá preseknuť:

treba sa modliť a prosiť Boha, aby jednak odpustil hriech našich predkov-rodičov, že to (aj nám) urobili a podla možnosti osloviť aj ostatných členov rodiny. Tak postupne budeme vnímať ako Boh presekol a oslobodzuje nasledky spôsobené vinou našich predkov.

Dedične choroby a následky vín našich predkov nie su neprekonatelnou prekažkou ako pre Boha, tak ani pre nás, lebo s každým hriechom a nasledkom Ježiš nemá problém odstraniť, len potrebuje našu spolupracu.
Peter(skala)
Biskupi vo Francuzku a Česku, napokon aj na Slovensku odmietli modlitbu oslobodenia (odporučanu exorcistami) od dedičneho prekliatia a preto teraz tieto krajiny zažívaju prekliatie - jednak samotní biskupi, ale aj ľudia, ktorí s nimi kolaborovali a participovali na ich mylnom rozhodnutí.

Kto nasledoval známych exorcistov a prijal pozvanie k modlitbe za svojich predkov, mohol tak vidieť ovocie …More
Biskupi vo Francuzku a Česku, napokon aj na Slovensku odmietli modlitbu oslobodenia (odporučanu exorcistami) od dedičneho prekliatia a preto teraz tieto krajiny zažívaju prekliatie - jednak samotní biskupi, ale aj ľudia, ktorí s nimi kolaborovali a participovali na ich mylnom rozhodnutí.

Kto nasledoval známych exorcistov a prijal pozvanie k modlitbe za svojich predkov, mohol tak vidieť ovocie oslobodenia, uzdravenia...
Marieta Ria
Ale zase si myslím, že v dobách nášho detstva a mladosti sa toľko nevedelo o týchto výskumoch a určite mnohí nemali tušenia, čo niektoré vakcíny môžu obsahovať. Teraz je situácia iná, keď sa to tu denno denne pretriasa a je taká vedomosť, len sa popiera a všetko sa bagatelizuje a odobruje, ako morálne vhodné... Tu je oveľa väčšia miera zodpovednosti, lebo je to teraz známa skutočnosť, ktorú si …More
Ale zase si myslím, že v dobách nášho detstva a mladosti sa toľko nevedelo o týchto výskumoch a určite mnohí nemali tušenia, čo niektoré vakcíny môžu obsahovať. Teraz je situácia iná, keď sa to tu denno denne pretriasa a je taká vedomosť, len sa popiera a všetko sa bagatelizuje a odobruje, ako morálne vhodné... Tu je oveľa väčšia miera zodpovednosti, lebo je to teraz známa skutočnosť, ktorú si mnohí zľahčujú aj napriek jej neprípustnému vývoju a testovaniu...
Bratia a sestry
V žiadnom prípade nemôžeme akceptovať podávanie experimentálnych génových sér, kvôli výrobe ktorých boli usmrtené deti v treťom mesiaci tehotenstva. Ich krv padla nielen na tých, ktorí takúto vakcínu vyrábajú, ale aj na tých, ktorí ju vnucujú, i na tých, ktorí ju prijímajú.