JEZUS: Kiedy antychryst będzie sprawował kontrolę nad waszymi narodami, wielu z was będzie pochłaniać te Orędzia

JESUS: Many of you will devour these Messages when you are starved of the Truth, when the antichrist will control your nations

KSIĘGA PRAWDY

piątek, 24 maja 2013 roku, godz. 21.50

Moja szczerze umiłowana córko, wszędzie, gdzie Mój Głos będzie słyszany, w każdym miejscu i w każdej świątyni przeznaczonej do czczenia Boga, nastąpi rozłam. Mimo iż wielu będzie oddawać hołd Mnie, Mojemu Nauczaniu, Mojemu Kościołowi, to gdy usłyszą Mój Głos wzywający teraz do uwagi, zatkają uszy.

Mój Głos spadnie na głuche i uparte dusze. Mój Głos, Moje Słowo i Moje wezwanie zostaną odrzucone w gniewie i wyplute, gdy po raz ostatni jestem prześladowany na ziemi. To jest ostatnie wezwanie, aby przed Moim Powtórnym Przyjściem przyciągnąć dzieci Boże do Mojego Łona, a jednak wielu ludzi zdezorientowanych przez kłamstwa rozpowszechniane przez demony odwróci się i odrzuci Moje Miłosierdzie.

Zostanę odrzucony po raz drugi przez tych, którzy mieszkają w domu Boga, kapłanów i tych wszystkich, którzy nie przyjmują Prawdy. Wkrótce wszyscy ujrzą ostateczną zniewagę Mojego Imienia. Ci z was, którzy zatykają uszy i chodzą z opaskami na oczach, wreszcie zobaczą Prawdę, która jest wam dawana w tym czasie.

Nie mogę dokonać podziału wewnątrz Mojego Kościoła, bo wtedy zaprzeczałbym samemu Sobie. Moje Ciało to Kościół i On nigdy nie może umrzeć, ale umrą ci z niego, którzy Mnie odrzucą. Tak jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak i tym razem będą próbowali Mnie zniszczyć, zanim przyjdę przynieść ostateczne zbawienie obiecane człowiekowi.

Człowiek jest słaby. Człowiek jest nieświadomy i nie jest godzien Mojego Miłosierdzia. Człowiek jest uparty. Człowiek otrzymał Prawdę podczas Mojego Czasu na ziemi, ale wciąż nie rozumie Mojej obietnicy. Mój powrót, Powtórne Przyjście, zostanie sprowokowany odrzuceniem Mojego ostatniego proroka. Prorok, który został wysłany, by dać wam ostateczne Słowo Boga w celu przygotowania waszych dusz, będzie ogromnie cierpiał. To Mnie znieważacie, Jezusa Chrystusa, kiedy drwicie z Mojego świętego Słowa danego prorokowi Bożemu. Odrzucacie Słowo Boga, które jest wam dane, aby przygotować was do bitwy z antychrystem. Postępując w ten sposób, niszczycie dusze. Uniemożliwiacie tym duszom wejście do Mojego Raju.

Ci, którzy mówią złe rzeczy o Moich Orędziach, nie potrafią uzasadnić swojego rozżalenia, gniewu ani swojej logiki, ponieważ są pełni błędów, które rodzą się z grzechu pychy. Wkrótce trudno będzie odróżnić Prawdę od kłamstw z powodu nowej światowej organizacji, która przedstawi nową, pogańską religię światową.

Jeśli Mnie teraz nie posłuchacie, będziecie uciskani, by przyjąć tę niegodziwą imitację. Od zewnątrz będzie ona przystrojona błyszczącym złotem. Zachwyci nawet najbardziej pobożnych spośród was, będzie wypaczała waszą wierność wobec Mnie i będzie podziwiana przez wszystkich. Jest to religia, która nawróci ateistów na wiarę w wielkie kłamstwo. Żadnego pokoju nie przyniesie ono tym, którzy podążą za tą pogańską obrzydliwością. Ujawni się wzajemny lęk i odraza, gdy brat będzie walczył przeciw bratu i gdy rodzaj ludzki zostanie podzielony na dwie części. Jedna połowa zaakceptuje zniekształconą prawdę nowej światowej religii, która opanuje wiele kościołów, wiele wyznań, jak również wielką część Kościoła katolickiego. Druga połowa będzie się składała z tych, którzy szczerze Mnie kochają i którzy pozostaną wierni Prawdzie.

Jeśli nie akceptujecie Prawdy – Prawdy zawartej w świętej Biblii – będziecie żyli w kłamstwie. Jeśli przyjmiecie te kłamstwa, którymi będziecie karmieni, to w waszych duszach nie będziecie mieli miłości dla Mnie.

A podczas gdy dzisiaj Moje Słowo może się wydawać herezją, jak to było za Moich czasów na ziemi, to gdy będziecie złaknieni Prawdy, kiedy antychryst będzie sprawował kontrolę nad waszymi narodami, wielu z was będzie pochłaniać te Orędzia. Będziecie się czołgać na brzuchach i krzyczeć do Mnie. Wy, którzy bluźnicie przeciwko Mnie, będziecie chcieli odciąć sobie języki, gdy zdacie sobie sprawę, jak bardzo wasze słowa Mnie obrażały.

Cierpliwie czekam na ten dzień, ale jeśli Mi się przeciwstawicie i uniemożliwicie Mi dotarcie do dusz, wytracę was. Jeśli nadal będziecie bluźnić przeciwko Mnie, twierdząc, że Moje Orędzia są dziełem diabła, to nigdy nie zostanie wam to odpuszczone. Ponieważ jest to największy grzech przeciwko Bogu.

Pamiętajcie, że w tym ostatecznym czasie przychodzę do dzieci Bożych, aby wypełnić Przymierze Mojego Ojca. Jego Wola może się teraz spełnić na ziemi, tak jak w Niebie. Nikt z was nie może temu zapobiec. Nikt spośród was, choć niektórzy z was Mnie nienawidzą, nie może zapobiec Mojemu Powtórnemu Przyjściu. Ci, którzy w złości pomstują na Moje Słowo i ogłaszają, że pochodzi ono od szatana, będą na wieczność przebywać z bestią.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…o-od-szatana-beda-na-wiecznosc-przebywac-z-bestia-

______________________________________________________________

Orędzia o Antychryście

15.11.2010 - Powtórne Przyjście

15.11.2010 - Ogólnoświatowa Władza, antychryst i Znak Bestii

08.02.2012 - Wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną

31.07.2012 - Pozwólcie Mi wynieść was w bezpieczne miejsce z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od antychrysta

28.09.2012 - Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów

26.04.2013 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu

21.07.2013 - Przygotowują oni teraz antychrysta na jego wielkie wejście

25.07.2013 - Matka Zbawienia: Będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud

Bóg Ojciec: Antychryst jest gotowy do ujawnienia się

29.10.2013 - Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

09.12.2013 - Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po łacinie nie wyjdzie z jego ust

07.02.2014 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

15.02.2014 - Matka Zbawienia: Antychryst użyje swoich tak zwanych stygmatów, jako sposób na przekonanie, świata, że jest Jezusem Chrystusem

07.09.2014 - Matka Zbawienia: Antychryst zajmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony

19.09.2014 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym

27.11.2014 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

27.04.2014 - Matka Zbawienia: Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami wielkich uroczystości

___________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
PROSZĘ, ZOBACZ: OTWIERAMY OCZY !!!…