JEZUS: Kiedy antychryst będzie sprawował kontrolę nad waszymi narodami, wielu z was będzie pochłani…

JESUS: Many of you will devour these Messages when you are starved of the Truth, when the antichrist will control your nations KSIĘGA PRAWDY piąte…
CÓRKA MARYI
PROSZĘ, ZOBACZ: OTWIERAMY OCZY !!!…