Seminarium Mater Dei -TRADYCJA KATOLICKA

STANOWISKO TEOLOGICZNE ; Kapłani rzymskokatoliccy Zgromadzenia Zakonnego Maryi Niepokalanej Królowej wyznają i trzymają się wiary katolickiej, tak jak …
739
" DLATEGO Novus Ordo Missae, gdy jest ofiarowany ze zmienionymi słowami konsekracji, jest nieważną Mszą i we wszystkich innych przypadkach ma wątpliwą ważność. Zawsze stanowi wyraźne zagrożenie dla wiary. Z tych wszystkich powodów czynny udział w nim byłby ciężkim grzechem."