W obronie Tradycji Kościoła
W wyznawaniu, a nade wszystko w ofierze życia oddanego za wartości moralne, Kościół dostrzega to samo świadectwo o tej prawdzie, która jest już obecna w stworzeniu...

Pius IX: ....ci, którzy w sposób niepokonalny nie znają naszej świętej religii, którzy zachowują prawo naturalne i jego nakazy wyryte przez Boga w sercu każdego, którzy są gotowi słuchać się Pana i którzy wiodą życie uczciwe i …More
W wyznawaniu, a nade wszystko w ofierze życia oddanego za wartości moralne, Kościół dostrzega to samo świadectwo o tej prawdzie, która jest już obecna w stworzeniu...

Pius IX: ....ci, którzy w sposób niepokonalny nie znają naszej świętej religii, którzy zachowują prawo naturalne i jego nakazy wyryte przez Boga w sercu każdego, którzy są gotowi słuchać się Pana i którzy wiodą życie uczciwe i sprawiedliwe - mogą z pomocą mocy Boskiego światła i działającej łaski - uzyskać życie wieczne, gdyż Bóg widzi dokładnie, bada, zna umysły i dusze, myśli, obyczaje wszystkich i w swej najwyższej dobroci, w swej nieskończonej łaskawości nie pozwala, by ktoś cierpiał kary wieczne, nie będą winnym jakiegoś dobrowolnego grzechu (Encyklika "Quanto conficiamur moerore"; źródło: christianitas.org/…dia/content/ch51_NA_aneks4.pdf).
Augustyn z Hippony
Franio zas podesle wizytacje apostolska i zlikwiduje wszystko szynciej niz tornado. Zrobi to dla naszego dobra i w imie milosierdzia i dialogu.
V.R.S.
Quid est veritas moderna? - można zapytać, parafrazując Piłata, gdy czyta się w VS że "poprzez życie moralne otwiera się przed wszystkimi droga zbawienia", że "W wyznawaniu, a nade wszystko w ofierze życia oddanego za wartości moralne, Kościół dostrzega to samo świadectwo o tej prawdzie, która jest już obecna w stworzeniu, a w pełni jaśnieje na obliczu Chrystusa" albo że "Sobór Watykański II …More
Quid est veritas moderna? - można zapytać, parafrazując Piłata, gdy czyta się w VS że "poprzez życie moralne otwiera się przed wszystkimi droga zbawienia", że "W wyznawaniu, a nade wszystko w ofierze życia oddanego za wartości moralne, Kościół dostrzega to samo świadectwo o tej prawdzie, która jest już obecna w stworzeniu, a w pełni jaśnieje na obliczu Chrystusa" albo że "Sobór Watykański II pozostaje niezwykłym świadectwem tej postawy Kościoła, który jako „znawca spraw ludzkich” pragnie służyć każdemu człowiekowi i całemu światu"
absconditus ec
"Nihil humanum a me alienum esse puto" - nowa dewiza po Soborze Watykańskim II, no i ten proces myślowy (puto, putare) trzeba podkreślić żeby pokazać że "miało być lepiej"... Tylko nie wyszło.