V.R.S.
Ks. Grzegorz Hesse nigdy nie wysunął takiej tezy jak w nagłówku.
W swoich wykładach uzasadniał dlaczego odprawia ryt rzymski wg kalendarza i stanu sprzed zmian Piusa XII ale też przedstawiał wywód dlaczego abp Lefebvre zdecydował się odmawiać wg kalendarza i stanu z 1962 roku (jako ostatniej edycji typicznej Mszału Piusa V).

Parę uwag:
1. Nie ma czegoś takiego jak "Mszał Piusa X". Jest Missale …More
Ks. Grzegorz Hesse nigdy nie wysunął takiej tezy jak w nagłówku.
W swoich wykładach uzasadniał dlaczego odprawia ryt rzymski wg kalendarza i stanu sprzed zmian Piusa XII ale też przedstawiał wywód dlaczego abp Lefebvre zdecydował się odmawiać wg kalendarza i stanu z 1962 roku (jako ostatniej edycji typicznej Mszału Piusa V).

Parę uwag:
1. Nie ma czegoś takiego jak "Mszał Piusa X". Jest Missale Romanum czyli Mszał Rzymski. Skodyfikowany przez św. Piusa V ze zmianami (głównie rubryk, hierarchii świąt i kalendarza) późniejszych papieży.
Na podstawie powyższych zmian były wydawane różne edycje Mszału Rzymskiego - każda aż do roku 1962 zaczynała się od Quo primum tempore Piusa V jako dokumentu stanowiące podstawę Mszału.

2. Pius X owszem zasadniczo zmienił ale Brewiarz. Jego reformy miały wpływ na Mszę jeśli chodzi o gradację niedziel (która była wówczas powiązana z Liturgią Godzin) oraz kolizję niedziel z świętami - do tej pory wszystkie święta o randze Duplex miały pierwszeństwo przed niedzielą, co oznaczało, że rzadko w niedziele widywano kolor liturgiczny właściwy dla danego okresu. Po reformie (praktyczne podniesienie rangi niedziel) jedynie święta Duplex I Classis i Duplex II Classis przeważały nad niedzielą.

Zmiana ta została uwzględniona w edycji typicznej Mszału Rzymskiego wydanej już za Benedykta XV, 6 lat po śmierci Piusa X (1920). Na upartego zatem można by było mówić "Mszał Benedykta XV" no ale to nie pasuje gronom, które tę edycję lansują, bo jak wiadomo Benedykt XV kojarzy się ze złym Rampollą, etc.

3. Jeśli chodzi o różnice w samym rycie rzymskim edycji 1920 - 1962 to obok dodania św. Józefa do Kanonu rzymskiego przez Jana XXIII (czego przeciętny wierny nie zauważa, bo Kanon jest szeptany) i zniesienia Confiteor jako przygotowania do Komunii wiernych, są one dostrzegalne tylko w niektóre dni. Pomijając Wielki Tydzień (bo tu zmiany Piusa XII są daleko idące) dotyczy to głównie:
- pominięcia modlitw u stóp ołtarza podczas niektórych Mszy ( m.in. 2 lutego po procesji ze świecami, w Popielec po nałożeniu popiołu, w Niedziele Palmową po Procesji, w dies rogationum po Procesji, w Wielką Sobotę po Litanii do Wszystkich Świętych)
- zniesienia części kolekt dodatkowych m.in. za papieża, przeciw prześladowcom Kościoła, za wiernych zmarłych, etc.,
- zniesienia części wspomnień świętych w niedziele,
- opcjonalności czytań w Suche Dni,
- zniesienia obowiązku odczytania lekcji i Ewangelii przez celebransa, gdy śpiewa ją diakon podczas Mszy uroczystej,
- zniesienia odmawiania Credo w niektóre dni (np. doktorów Kościoła, wspomnienia Aniołów, etc.),
- rozesłania "Benedicamus Domino", które ograniczono do sytuacji procesji po Mszy,
- zniesienia Ostatniej Ewangelii w niektórych wypadkach (np. Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielka Sobota, Msza z procesją po Mszy, Msze za zmarłych), zlikwidowania Ostatniej Ewangelii właściwej dla danego dnia (co miało miejsce w razie nakładania się niedzieli ze wspomnieniami świętych)
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Oczywiście chodziło o Bulle " Quo Primum Tempore Piusa V-go ! Pomyłka poprawiona .
anetmachnio1979
A co z BULLA SW PIUSA V ?
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
...o niej właśnie jest mowa ! w tytule nastąpiła pomyłka ( już poprawiona )