Wieczne Odpoczywanie Amen
najlepsze jest ostatnie 5 sekund...

i
jakie
prawdziwe

...