Clicks1.8K

6.9.2020 Posolstvo Ježiša Krista cez Edson Glauber: "...vymyslia falošnú eucharistiu."

countdowntothekingdom.com/…ill-not-be-afraid-of-anything/

6.9.2020

Pokoj do tvojho srdca!

Syn môj, napíš moje sväté slová a varuj duše:


Oni, satanovi agenti, prinútia mnohých prijať falošnú eucharistiu, ktorá nepochádza odo mňa, vášho Boha.

Všetko začína falošným ľudským bratstvom, falošným bratským spoločenstvom a potom prichádzajú k nimi s vymyslenou falošnou eucharistiou. Satan koná urputne v mojej Cirkvi, aby vykorenil Veľký poklad z vášho vnútra, pošliapal moju lásku, moje dary a moje milosti, pretože služobníci, ktorí ma nemilujú, sa ním nechali skaziť pre peniaze, moc a nečistotu. Kto nebude jesť moje telo a piť moju krv, nebude mať účasť na sláve môjho Kráľovstva.

Táto zlá a bez lásky generácia si zaslúži veľký trest kvôli svojim strašným hriechom. Byď silný. Svedč o pravde a ohlasuj moje večné slová dušiam, aby som ich pomocou svojej lásky uzdravil a obnovil. Iba tí, ktorí sú verní až do konca, dostanú večnú odmenu a korunu slávy. Osloboď sa od všetkej zbabelosti. Neboj sa. JA SOM ťa miluje. Ja, všemohúci Boh, som s vami. Vždy som zjednotený so všetkými, ktorí ma majú radi a ktorí prijímajú vo svojich srdciach Moje sväté slová.

Žehnám ťa!
Dana22
Sviatok svätého Archanjela Michala-29.9.

...per Christum, Dominum nostrum

standapio.blogspot.com/…a-proti-satanovi-vzpurnym.html

Modlitba proti satanovi a vzpurným andělům vzniklá na popud Svatého otce Lva XIII.

Slavný kníže nebeského vojska,
svatý archanděli Michaeli,
braň nás v boji proti zlým mocnostem a silám,
proti vládcům světa temnoty, proti zlým duchům v ovzduší.
Přijď na pomoc lidem…More
Sviatok svätého Archanjela Michala-29.9.

...per Christum, Dominum nostrum

standapio.blogspot.com/…a-proti-satanovi-vzpurnym.html

Modlitba proti satanovi a vzpurným andělům vzniklá na popud Svatého otce Lva XIII.

Slavný kníže nebeského vojska,
svatý archanděli Michaeli,
braň nás v boji proti zlým mocnostem a silám,
proti vládcům světa temnoty, proti zlým duchům v ovzduší.
Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě
a vykoupil je za velikou cenu ze satanova otroctví.
Tebe ctí svatá Církev jako svého strážce a ochránce,
tobě svěřil Bůh vykoupené duše,
abys je přiváděl do věčné blaženosti.
Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí satana,
aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit církvi.
Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího,
aby nás zahrnul svým milosrdenstvím.
Uchop draka, starého hada, kterým je ďábel a satan, a spoutaného jej svrhni do propasti,
aby už nikdy nesváděl národy.
Amen.
Dana22
Dôležitá novina!

hlavnespravy.sk

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska k ohlásenému rušeniu verejného slávenia bohoslužieb

Bratislava 29. septembra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

Vzhľadom na množstvo otázok, ktoré prichádzajú v súvislosti s avizovaným rušením verejného slávenia bohoslužieb, poskytol Tlačovej kancelárii Konferencii biskupov Slovenska hovorca Martin Kramara stanovisko, ktoré …More
Dôležitá novina!

hlavnespravy.sk

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska k ohlásenému rušeniu verejného slávenia bohoslužieb

Bratislava 29. septembra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

Vzhľadom na množstvo otázok, ktoré prichádzajú v súvislosti s avizovaným rušením verejného slávenia bohoslužieb, poskytol Tlačovej kancelárii Konferencii biskupov Slovenska hovorca Martin Kramara stanovisko, ktoré prinášame v plnom znení

Ilustračné foto
„Z ohláseného opatrenia, ktorého súčasťou by malo byť plošné rušenie bohoslužieb sme prekvapení, nakoľko cirkvám bolo prisľúbené, že ak dodržia sprísnené opatrenia, bude pre ne platiť tzv. semafor, navrhnutý odborníkmi. O rušení bohoslužieb s cirkvami nik nehovoril, a vzhľadom na ostatné opatrenia sa nejaví ako primerané. Snažíme sa komunikovať s predstaviteľmi štátu, aby sa daná vec objasnila. Nariadiť kňazom, aby sa prestalo verejne sláviť, samozrejme, môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu.“
Peter(skala)
jasnačksa..... Kramara nič nevedel...... normalne ma rozosmial.

Typický slniečkár, nič nevie, nič nepočuje, hlavne že ho bombardovali emailami, správami, mediami... čo sa chystá a ako s Cirkvou chcu vybabrať a on povie, že také niečo nečakal?

Kedy sa spamätaju tam hore?
... hlavne že obvinili kopec ludí s konšpiračných teorii
... a namiesto toho, aby teraz sa konečne spamätali a začali kostoli…More
jasnačksa..... Kramara nič nevedel...... normalne ma rozosmial.

Typický slniečkár, nič nevie, nič nepočuje, hlavne že ho bombardovali emailami, správami, mediami... čo sa chystá a ako s Cirkvou chcu vybabrať a on povie, že také niečo nečakal?

Kedy sa spamätaju tam hore?
... hlavne že obvinili kopec ludí s konšpiračných teorii
... a namiesto toho, aby teraz sa konečne spamätali a začali kostoli posväcovať liturgickými pobožnosťami tak ako sa má, znova budu znesväcovať chramy.
Nič sa nezmení, ešte horšie pridaju ...
😷 🤮