Clicks135
jacek2pp
O ile kapłan nie poucza zgodnie z Tradycją, macie prawo protestować. 31.05.2005. To orędzie będzie dla ludu Bożego. Ja, Jan Paweł II chce być nadal z wami poprzez słowo. Choć jestem poza światem - …More
O ile kapłan nie poucza zgodnie z Tradycją, macie prawo protestować.

31.05.2005. To orędzie będzie dla ludu Bożego. Ja, Jan Paweł II chce być nadal z wami poprzez słowo. Choć jestem poza światem - módlcie się przez moje wstawiennictwo. W najtrudniejszych sprawach będę wypraszał wam potrzebne łaski. A teraz Ja. Jan Paweł II zwracam się do was ludu Boży nie lękajcie się żyć tradycją kościoła 1000-letniego. Przez 1000 lat uczył was Kościół czystej wiary w Boga i Jego 10 Przykazań. Tylu świętych, tyle cudów w Polsce niech Bóg będzie w waszym życiu na pierwszym miejscu. Bądźcie posłuszni Bogu, bądźcie posłuszni kapłanom o ile nie naruszają Tradycji Kościoła 1000-letniego. O ile kapłan nie poucza zgodnie z Tradycją, macie prawo protestować i stać przy tym, co nauczał was Kościół przez 1000 lat. Nowości co wprowadzają duchowni nie są wam znane - waszym zadaniem ludu Boży - czcić, wielbić i wynagradzać Przenajświętszy Sakrament. Jemu się należy największa cześć i chwała i innej nie ma. Bóg jest miłością i trzeba Go darzyć miłością i uwielbieniem i dążyć do tej miłości, aby ją posiąść - Bóg czeka.
O ile wasza miłość niezdolna będzie kochać Boga - Bóg okaże swoje zagniewanie nad ludem niewiernym. Biała Skała.