Clicks104
ultramontes.pl
13
ultramontes.pl
+++

Gdy protestanci myślą, że dusze zmarłych pójdą zaraz do chwały wiekuistej lub na potępienie wieczne, modlitwy za umarłych uważają jako zbyteczne: sprowadzają je do rzeczy niepotrzebnych, które raczej ludzie czynią dla zwyczaju, jak dla pożytku; tak dowodzić, jest to zerwać z całym podaniem chrześcijańskim..

Dzisiaj wielka liczba ministrów protestanckich przywraca czyściec pod inną formą: …More
+++

Gdy protestanci myślą, że dusze zmarłych pójdą zaraz do chwały wiekuistej lub na potępienie wieczne, modlitwy za umarłych uważają jako zbyteczne: sprowadzają je do rzeczy niepotrzebnych, które raczej ludzie czynią dla zwyczaju, jak dla pożytku; tak dowodzić, jest to zerwać z całym podaniem chrześcijańskim..

Dzisiaj wielka liczba ministrów protestanckich przywraca czyściec pod inną formą: kary wieczne zamieniają na doczesne i w ten sposób z piekła robią czyściec.

Stąd, znany historyk hrabia de Maistre tak mówi:

"Jedną z głównych przyczyn wstrząśnienia XVI w. był bezwątpienia czyściec. Z początku buntownicy nie chcieli odstąpić ani na jotę od piekła; lecz później zostawszy filozofami, zaczęli przeczyć wieczności kar, przyjmując tylko piekło doczesne, którego zadaniem jest czuwać, aby grzesznicy nie szli do Nieba jednocześnie z ludźmi sprawiedliwymi; aby jedną i tąż samą drogą nie dostali się do chwały wiecznej Neron i Garibaldi, co św. Ludwik i św. Ignacy Lojola. Lecz, piekło czasowe jest właśnie czyśćcem; jak przeto z początku nie chcieli przyjąć bezwarunkowo czyśćca, tak dzisiaj tylko przyjmują «czyściec»"
ultramontes.pl
ultramontes.pl
9 more comments from ultramontes.pl
ultramontes.pl
ultramontes.pl
ultramontes.pl
ultramontes.pl
ultramontes.pl
ultramontes.pl
ultramontes.pl
ultramontes.pl
ultramontes.pl