Clicks1.3K

PLANÉTY SA TERAZ POHNÚ! STVORÍM NOVÉ NEBO!

laudetur Iesus Christus.

Carbonia 02.07.2020

Planéty sa teraz pohnú! Stvorím nové Nebo!

Ja som Cesta, Pravda a Život, kto verí vo Mňa je zachránený.

Odštartujú teraz bolesti tohto bezbožného ľudstva, ktoré sa nechce navrátiť k svojmu Bohu Stvoriteľovi. Hnev Otca sa čoskoro ukáže ľudstvu.

Och ľudia! Och vy! Teraz nechcete akceptovať tieto Moje slová, ale čoskoro ma budete naliehavo prosiť, no bude príliš neskoro! Hodina očisťovania nadišla, človek podstúpi svoju Kalváriu.

Asteorid toľko spomínaný sa čoskoro ukáže pred vašimi očami, ó ľudia bezbožný. Budete Ma prosiť o pomoc, ale moje uši nebudú počuť váš nárek, pretože ste prestúpili všetky moje zákony: ... ako ste vy Mňa neuznali, ako vášho Boha, ani ja sa k vám nepriznám, pozbierate čo ste zasiali.

Teraz sa budú hýbať planéty! Predstavia Moju vôľu!
Ja utvorím nové nebo!


Všetko Mi patrí, ja tvorím a ničím všetko čo ku Mne nepatrí.

Kľúč života je vo Mne, kto ma neuzná, ako Jediného a Pravého Boha, nebude môcť mať život, pretože nebude môcť vstúpiť do Života.

Boh je Večná Láska, je Ten ktorý vás nekonečne miluje a volá vás k Sebe v týchto posledných okamihoch pred svojím zásahom vo svojom Stačí.

Ty, ó človek, ako ďaleko myslíš, že zájdeš bez tvojho Boha Stvoriteľa?
Bez toho ku ktorému patríš, pretože on ťa stvoril pre Seba?
Na koho sa obrátiš, aby si mal život?
Ty, ó človek si bol stvorený pre večnosť, aby si si užíval Všetko z Boha.

Ale v jeden prekliaty deň, nechal si sa zviesť Klamstvom, otočil si sa chrbtom Životu, postavil si sa proti Životu, odovzdal si sa večnej smrti!


Nerúhaj sa viac ó človek, ... je naliehavé tvoje obrátenie, Boh má naponáhlo, nedovoľ satanovi, aby ťa stiahol so sebou.

Kajaj sa teraz, neotáľaj už viac, obráť tvoje srdce ku Mne, maj zmilovanie so sebou. Smrť už striehne, nenechaj sa prekvapiť bezo Mňa, nestrať možnosť žiť vo večnosti vo Mne.

Ten strašný okamih, ktorý prichádza bude pre mnohých smrteľný: ... ten kto sa nezaodel pancierom Mojej ochrany, bude vzatý Diablom, bude ním vlečený do hlbokých útrob Pekla.

Zaskočím moju Cirkev ... a celý svet!

Máte iba pár okamihov k dispozícii k vášmu obráteniu, ó ľudia, čas je už označený, čoskoro tu bude Božie stačí!
Obráťte sa ó ľudia, obráťte sa!
Nebuďte hlúpi, odmietnite Satana, navráťte sa k Tomu, ktorý vás stvoril, primknite sa k životu a nie k smrti!
apredsasatoci
Ešte treba človeka ocipovat + 3. sv. vojna + vlada antikrista 3,5 roka
Nová Zem je už otvorená 2000 rokov.
Petrvs Romanvs Fidelis
Mýliš sa,Nová Zem znamená nový Eden..to čo sa pokazilo prvotným hriechom Pán obnový.Bude kralovať Syn vo svojom kráľovstve ,ktoré mu slúbil Otec v novom svete,bez hriechu.Prichádza čas konca hriechu a Kristus bude vládnuť v Novej Zemi ,ale už bez hriechu ďalších 1000 rokov a tým sa zavŕši 7000 rokov spásy počnúc Adamom.. pretože pre môjho Pána je 1 deň ako 1000 rokov a 7 dní ako 7000 rokov..