tábor hoří dohořívá
Mnozí se nad tím budou ušklebovat a myslet
si ,že jsem otočila o 180st. Stále mě imponovalo
Františkovo milosrdenství jak je projevoval -na
druhé straně ,všechno ty hříchy co zde byly zje
veny. MUselo to být.
Neboť římská společnst
porušila Boží Desatero a to jsou všechno následky.

Všechny hříchy proti druhému přikázání, které je
také v katechizmu vyřazeno:
12Vždyť počátkem nemravnosti …More
Mnozí se nad tím budou ušklebovat a myslet
si ,že jsem otočila o 180st. Stále mě imponovalo
Františkovo milosrdenství jak je projevoval -na
druhé straně ,všechno ty hříchy co zde byly zje
veny. MUselo to být.

Neboť římská společnst
porušila Boží Desatero a to jsou všechno následky.


Všechny hříchy proti druhému přikázání, které je
také v katechizmu vyřazeno:
12Vždyť počátkem nemravnosti je vymýšlení model, a jejich vytváření je zkázou života.
13Nebyly od počátku ani nepotrvají navěky.
14Přišly na svět z lidských pověr, a proto je čeká rázný konec.
25Všude se mísí krveprolití a vraždy, krádež a podvod, zkáza, nevěra, vzpoura, křivopřísežnictví,
26osočování čestných, nevděk za dobrodiní, poskvrňování duší, pohlavní zvrácenost, rušení manželství, smilstvo a cizoložství.
27A tak služba modlám nehodným jména je počátkem, příčinou i koncem všeho zla./Kniha Moudrosti/
PODLE KTERÉHO ZÁKONA, BUDEM JEDNOU SOUZENI?
tábor hoří dohořívá
Cílem těchto tří papežů na špici pyramidy bylo
očistit církev a přivést ji do stavu před 4 stol.
Odstranit vše pohanské co na sebe navlekla.
Pyramida je odhalena a efekt Domino nic ne
zastaví, aby se Kristova církev očistila ne DVK
mnohem větší a namáhavější úkol měli tito 3

velikáni.
toto je téměř dokončeno, završení nic nezastaví:
ŘKC je pokračováním římské říše a papežové jsou …More
Cílem těchto tří papežů na špici pyramidy bylo
očistit církev a přivést ji do stavu před 4 stol.
Odstranit vše pohanské co na sebe navlekla.
Pyramida je odhalena a efekt Domino nic ne
zastaví, aby se Kristova církev očistila ne DVK
mnohem větší a namáhavější úkol měli tito 3

velikáni.
toto je téměř dokončeno, završení nic nezastaví:
ŘKC je pokračováním římské říše a papežové jsou vlastně římští císaři
zde tito spolupracovníci na vinici Páně:
Ke zdrojům papeže Františka
Joseph Ratzinger - papež z Německa...................................
PRO BLAHOU VZPOMÍNKU VŠEM UČASTNÍKŮM
obr. na konci niže článku ukazuje stav po dokončeni
(denacifikace :-) dominového efektu. Jen jedno je tam
nepravdivé. Kalich musí zůstat.
zde:

Zrútenie: Diecéza do piatich rokov zatvorí 60 % (!) svojich kostolov