Clicks114
OD NOWA 30

Los świata w Twoich rękach – wyślij z nami maila do Papieża Franciszka i Papieża seniora Benedykta XVI

Matka Boża w Trevignano Romano prosi o poświęcenie imiennie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu w łączności z wszystkimi biskupami świata. Nie milczmy, ale z miłością odpowiedzmy na ten apel naszej Najświętszej Matki

Nie jesteśmy ani papieżem, ani biskupami, ale po to Pan Bóg dał nam serce, wiarę i rozum, by z nich właściwie korzystać. Tak więc wykorzystajmy internet i wysyłajmy maile do papieża Franciszka i Papieża seniora Benedykta XVI – prosząc ich o to, by odpowiedzieli na Apel Matki Bożej z Trevignano Romano.

Zamieszczam treść petycji w języku polskim, angielskim i włoskim – do wyboru przez każdego z nas. Nie pozostańcie obojętni na ten apel. Bardzo Was o to proszę! Ja dostałam ten list od duszy ukrytej, i niech w ukryciu ona pozostanie, a Bóg niech jej to wynagrodzi.
Listy proszę wysyłać jednocześnie do dwóch papieży, każdemu oddzielnie na poniższy adres, podpisując się z imienia i nazwiska, gdyż tylko na ten adres e-mail listy docierają:
poste.vaticane@scv.va

1) Jego Świątobliwość Papież Franciszek
Segreteria di Sua Santità Francesco
Casa Santa Marta
00120 Città del Vaticano
My, wspólnota wierzących z całego świata, błagamy Was, by poświęcić Rosję imiennie, jak również wszystkie kraje świata, całą naszą Ziemię Niepokalanemu Sercu Maryi w łączności z wszystkimi biskupami świata. To jest życzenie Maryi, by Rosja była poświęcona imiennie Jej Niepokalanemu Sercu. To jest apel Matki Bożej Królowej Pokoju. Modlimy się za Was, naszych Papieży z nadzieją, że nie zignorujecie naszej prośby.

Z modlitwą (imię i nazwisko)
2) Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI

Segreteria di Sua Santità Francesco
Casa Santa Marta
00120 Città del Vaticano
My, wspólnota wierzących z całego świata, błagamy Was, by poświęcić Rosję imiennie, jak również wszystkie kraje świata, całą naszą Ziemię Niepokalanemu Sercu Maryi w łączności z wszystkimi biskupami świata. To jest życzenie Maryi, by Rosja była poświęcona imiennie Jej Niepokalanemu Sercu. To jest apel Matki Bożej Królowej Pokoju. Modlimy się za Was, naszych Papieży z nadzieją, że nie zignorujecie naszej prośby.

Z modlitwą (imię i nazwisko)
Wersja angielska
1) Your Holiness Pope Francis
Segreteria di Sua Santità Francesco
Casa Santa Marta
00120 Città del Vaticano

We, the community of believers from all over the world, beg you to consecrate Russia as well as all other countries – all our Earth – to the Immaculate Heart of Our Lady Mary, in contact with bishops from all around the world. It is the wish of Our Lady of Fatima that Russia is consecrated by name. This is the appeal of the Holy Mary, the Mother of Peace. We pray for you, Our Holy Fathers, with hope that you will not ignore our humble request.
With prayers
Your children from Poland and from all over the world

(name and surname)
2) Your Holiness Pope Benedict XVI

Segreteria di Sua Santità Francesco
Casa Santa Marta
00120 Città del Vaticano

We, the community of believers from all over the world, beg you to consecrate Russia as well as all other countries – all our Earth – to the Immaculate Heart of Our Lady Mary, in contact with bishops from all around the world. It is the wish of Our Lady of Fatima that Russia is consecrated by name. This is the appeal of the Holy Mary, the Mother of Peace. We pray for you, Our Holy Fathers, with hope that you will not ignore our humble request.
With prayers
Your children from Poland and from all over the world

(name and surname)
Wersja włoska
1) Sua Santità Papa Francesco
Segreteria di Sua Santità Francesco
Casa Santa Marta
00120 Città del Vaticano
Noi, comunità dei credenti di tutto il mondo, Vi supplichiamo di consacrare la Russia, nominandola per nome, come anche tutti paesi del mondo e tutta la nostra terra, al Cuore Immacolato di Maria in comunione con tutti i vescovi del mondo. Questo è il desiderio di Maria, che la Russia, nominata per nome, sia consacrata al Suo Cuore Immacolato. È l’appello della Madre di Dio Regina della Pace. Preghiamo per Voi, nostri Santi Padri con la speranza che non ignoriate la nostra supplica

Con la preghiera (nome è cognome)
2) Sua Santità Papa Benedetto XVI

Segreteria di Sua Santità Francesco
Casa Santa Marta
00120 Città del Vaticano
Noi, comunità dei credenti di tutto il mondo, Vi supplichiamo di consacrare la Russia, nominandola per nome, come anche tutti paesi del mondo e tutta la nostra terra, al Cuore Immacolato di Maria in comunione con tutti i vescovi del mondo. Questo è il desiderio di Maria, che la Russia, nominata per nome, sia consacrata al Suo Cuore Immacolato. È l’appello della Madre di Dio Regina della Pace. Preghiamo per Voi, nostri Santi Padri con la speranza che non ignoriate la nostra supplica

Con la preghiera (nome è cognome)
******