Clicks907
Orędzia

22 LUTEGO 2021 Elity chcą naśladować Boga Trójjedynego przez jedną religię, jeden rząd, jedną walutę. WIADOMOŚĆ OD ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LUZ DE MARÍA

Umiłowany ludu Boży, otrzymuj Boską Miłość w dzieleniu się. Dzieci Trójcy Przenajświętszej,
JESTEŚ CHRONIONY W KAŻDEJ CHWILI W SWOJEJ PRACY I DZIAŁANIU, ABY UTRZYMAĆ SIĘ NA DRODZE DO ŻYCIA WIECZNEGO BEZ NARUSZANIA SWOJEJ WOLNOŚCI.

Musicie nieustannie badać siebie, aby ani wasze uczynki, ani działania nie powodowały, że dawaliście świadectwo sprzeczne z Boską Miłością, która was ostrzega.

Ludu Boży, nie zgub się na innych ścieżkach, kontynuuj pełnienie Woli Bożej, aby zachować bezpieczeństwo.

Konieczne jest, aby ludzkość połączyła się z Trójcą Przenajświętszą, Naszą Królową i Matką Nieba i Ziemi oraz z Przykazaniami Prawa Bożego.

Z powodu braku wiary ludzkość łatwo daje się zwieść nieskończoności liberalnych idei, sekt i ideologii, które zdobią pozory dobra i krążą bez świadomości Ludu Bożego, że ich celem jest ty. Odwróć się i poddaj się całkowicie w ręce zła.

Jesteś łatwym łupem dla tych, którzy zostali zesłani przez zło, aby pobudzić ludzkość do buntu we wszystkim i przeciwko wszystkiemu, co jest nasycone dobrem. Kontrolują umysły słabych stworzeń pozbawionych życia duchowego, które nie używają swojego zdrowia psychicznego i nie wiedzą, jak oprzeć się insynuacjom zła. Niektórzy myślą, że są dorośli w swojej wierze, kiedy tak nie jest: ich duch prowadzi ich, dokąd chce, tak jak im się podoba, i pozwala wypowiadać z ich ust słowa, które obrażają Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, naszą Królową i Matkę oraz Dar życia. (Rz 12,2)

Ludu Boży, tracąc spokój, zdrowie psychiczne, odchodzisz od osi, która miała cię skupiać na Dziele i Działaniu Boga, i w jednej chwili upadasz jak faryzeusze, pozwalając swoim ustom wypowiadać wszelkiego rodzaju brud i zniewagi wobec bliźniego.

HIPOKRYTY! … MUSISZ NAWRÓCIĆ SIĘ BEZ CZEKANIA, ZANIM DZIEŃ ZASMNIEJE I CIEMNOŚĆ ZOSTANIE MISTRZEM OPUSZCZENIA.

Los ludzkości został oddany w ręce demonów przez nienaturalne prawa, które obrażają Boskie Serce. Z zadowoleniem przyjmujesz wszystko, co ci się przydarza, bez zastanowienia, nie zdając sobie sprawy, że zostałeś ograniczony w swoim normalnym działaniu i sposobie życia, aby przygotować się na publiczne wystąpienie Antychrysta.

Lud Boży, elita już rządzi całą ludzkością zza kulis. Obecnie dla większości nie jest to już mit. Teraz jego członkowie przedstawiają się wszystkim istotom ludzkim, pokazując, że potęga ekonomiczna rządzi ludzkością, jak jej się podoba.

Dlaczego pojawiają się przed wami, dzieci Boże?

Kierują tobą i chcą, aby ich twarze były znane większości, abyś przyjmował ich rozkazy, gdy ci je wydadzą. I to jest kluczowy „moment”, tak długo wyczekiwany przez światową elitę, on jest i dlatego z góry przedstawiają wam wszystkie swoje plany, abyście ich nie odrzucali.

Wobec tego, jako Książę Niebiańskich Legionów, zapraszam was, abyście głosili ze Mną:

„OJCZE TOBIE, KRÓLEWSLIE, MOCE I CHWAŁA WIELKIEGO CZASU. AMEN”.

Lud Boży musi się modlić, pracować i działać w Boskiej Miłości, aby przezwyciężyć wroga duszy.

Modlitwa, która jest świadkiem, jest modlitwą wyrażoną nie tylko głosem, ale także sercem i która osiąga szczyt w bliźnim. Takie postępowanie osłabia Diabła i jego naśladowców, którzy przejęli główne ziemskie moce do wydawania dyrektyw sprzecznych z Boskim Słowem.

Ludu Boży, czy spodziewasz się prześladowań? Tak, będziesz prześladowany po tym, jak moc zła wystawiła cię na próbę w wierze, sprawiła, że poczułeś się bezradny, osłabiony ... Ale to nie będzie miało przewagi nad wiernymi, nawróconymi i przekonanymi ludźmi. (1 str. 1.7)

W BOGU JEDNYM ZJEDNOCZENI POD OCHRONĄ NASZEJ I WASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI, PRZYJMUJĄC OCHRONĘ LEGIONÓW NIEBIESKICH I BŁOGOSŁAWIONYCH OD CAŁEGO OSOBISTEGO ODBICIA, LUD BOGA POSTRZEGA ATAK DIABŁA, KTÓREGO SŁUDZY CHCĄ RĘKĄ NIEPRAWĄ WEJŚĆ W DUCH PRAWDZIWEGO LUDU BOŻEGO.

Wielkie interesy ziemskiej potęgi wiedzą, jak przeniknąć do nieświadomości ludzkiej istoty i już zainstalowali wszystko, czego potrzebują w tym celu. Duże, zaawansowane technicznie, pozorne anteny odbiorcze i nadawcze są tym, co pozwoli im przeniknąć do nieświadomości istoty ludzkiej i spowodować jej działanie i działanie wbrew Woli Bożej. ISTNIEJE ANTIDOTUM NA TO:

TRZYMAJ SIĘ W PRAWDZIWEJ WIARZE ... ŻYJ, PRACUJĄC I DZIAŁAJĄC DLA DOBRA ... KOCHAJ BOGA PONAD WSZYSTKO, I SIEBIE SAMEGO.
TO MOŻE ZATRZYMAĆ DZIAŁANIE ZŁA W TOBIE.

JEŚLI POZOSTAWASZ W WYMAGANYM STANIE DUCHOWYM, OBECNOŚĆ DUCHA BOSKIEGO WYZWOLI CIĘ OD TEGO ZŁA. PAMIĘTAJ, ŻE JEST„WYMAGANY STAN DUCHOWY”, ABY DUCH BOŻY DZIAŁAŁ W TOBIE I ABY BYĆ W POSIADANIU ANTYDOTUM PRZECIWKO TEMU RZĄDOWI.I PODĄŻAĆ KU ŚCIEŻCE WIECZNEGO ZBAWIENIA.

To pokolenie żyje w czasie, gdy elita zwycięży, przywłaszczając sobie pełną władzę nad całą Ziemią, aby dostarczyć ludzkość Antychrysta, konsolidując jedną religię, jeden rząd, jedną walutę, wyjątkową edukację, w jej pragnieniu naśladować Boga, Trójjedynego.

Ludu Boży, nie traćcie wiary, żyjcie bez opuszczania Boskiego Środowiska. Nie mów: „Zostanę do końca”, zachowaj te słowa w tajemnicy swojego serca. Niektórzy, którzy twierdzą, że są wierni Bogu, stracą wiarę z powodu strachu i ignorancji wobec tych ostatnich wydarzeń.

Bracia w wierze to ci, którzy dają i będą trzymać się za ręce w tych chwilach, przez które będziecie musieli przejść.

ZATRZYMAJ SIĘ W SCHRONIENIU ŚWIĘTYCH SERC NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORAZ NASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI. WKRÓTCE MOJE LEGIONY PROWADZĄ CIĘ DO UCHODŹCÓW GOTOWYCH, BY CIĘ CHRONIĆ. DOMY NAPRAWDĘ DEDYKOWANE ŚWIĘTYM SERCOM SĄ TERAZ UCHODŹCAMI. NIGDY NIE BĘDZIESZ UWOLNIONY Z RĘKI BOGA

Cierpienie Ziemi trwa, a wraz z nim cierpienie ludzkości.

Kościół naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa zostanie wstrząśnięty, konflikty doprowadzą do schizmy. Zachowaj wiarę, nie rozpaczaj, nie rozpraszaj się, jesteś chroniony przez Moje Legiony. Nasza Królowa i Matka otrzymały od Woli Bożej Moc do pokonania szatana.

NIE BÓJ SIĘ, DZIECI BOŻE SĄ PEWNE O BOŻEJ OCHRONIE W KAŻDYM CZASIE.

Bądźcie czujni, dzieci Boże, bądźcie czujni!

Naturalne ataki będą kontynuowane; niektóre będą atakami samej natury, inne zostaną pobudzone przez naukowców w służbie zła.

Wulkany tętnią życiem, a morze wzburzone. W obliczu tego ludzie Boży nie upadają, ale stoją, ponieważ ma wiarę w obronę swego Pana i Boga.

Ludu Boży,

NIE BÓJ SIĘ, NIE BÓJ SIĘ, NIE BÓJ SIĘ! NIE JESTEŚ SAM, MASZ NIEWIĘDNĄCĄ WIARĘ.

W Boskiej Miłości

Święty Michał Archanioł

Zdrowaś Mario, BARDZO CZYSTA, ZAPROJEKTOWANA BEZ GRZECHU
Zdrowaś Mario, BARDZO CZYSTA, ZAPROJEKTOWANA BEZ GRZECHU
Zdrowaś Mario, BARDZO CZYSTA, ZAPROJEKTOWANA BEZ GRZECHU