Roberto 55
Pani Pilna chce poucovat Cirkev, co ma robit, na druhej strane si homosexuali ai. privlastnili , ci ukradli symbol duhy, ktory sa mimochodom spomina uz v Biblii.
Policia a sudy vsak pracuju, nielen na Slovensku podla dvojiteho standardu a preto sa netreba cudovat, ale nesmie sa to prijat.
Kallistratos
S tou duhou mne také docela štvou. Tak krásný symbol. Měli raději zůstat u růžového trojúhelníku.
Pavol Iring
Co keby niekto zavesil niekam kus latky s hakovym krizom? To by tiez bolo OK?
Anna Krátka
hlavnespravy.sk/…psychopata-s-peciatkou/2317966

Čarnogurský ml.: Krutosť a neznesiteľná ľahkosť bytia psychopata s pečiatkou
Citácia z článku:
"Uzavretie kostolov je protiprávne. Podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy uzavretej so Svätou Stolicou, „Katolícka cirkev má právo vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské úkony, hlásať a vyučovať katolícku náuku.“
"Vláda nemá …More
hlavnespravy.sk/…psychopata-s-peciatkou/2317966

Čarnogurský ml.: Krutosť a neznesiteľná ľahkosť bytia psychopata s pečiatkou
Citácia z článku:
"Uzavretie kostolov je protiprávne. Podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy uzavretej so Svätou Stolicou, „Katolícka cirkev má právo vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské úkony, hlásať a vyučovať katolícku náuku.“
"Vláda nemá podľa zmluvy právo obmedziť liturgické obrady, a už vôbec nemá právo ich zakázať.
Podľa článku 11 Ústavy SR, „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobôd.“
Ľudské právo na slobodu vierovyznania, bližšie špecifikované v Základnej zmluve so Svätou Stolicou, nemôže byť preto obmedzované ani zákonom.
Taktiež, podľa článku 13 Ústavy, „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“
Anna Krátka
Neviem,či pani vyšetrovateľka brala do úvahy tieto dokumenty,súčasne aj dokumenty OSN a Zmluvy SR s Vatikánom.

intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=23&report=15
text bol preložený cez translator

Great News: rezolúciu Rady Európy proti netolerancii voči kresťanom v Európe

Dňa 29.januára 2015, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo uznesenie: "Boj proti netolerancii a diskriminácii…More
Neviem,či pani vyšetrovateľka brala do úvahy tieto dokumenty,súčasne aj dokumenty OSN a Zmluvy SR s Vatikánom.

intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=23&report=15
text bol preložený cez translator

Great News: rezolúciu Rady Európy proti netolerancii voči kresťanom v Európe

Dňa 29.januára 2015, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo uznesenie: "Boj proti netolerancii a diskriminácii v Európe, s osobitným zameraním na kresťanov". Observatórium víta rezolúciu ako dôležitý krok správnym smerom. Uznesenie bolo prijaté 67 hlasmi za, 2 proti a 15 sa zdržalo hlasovania.
Rozlíšenie sa uvádza, so zameraním na kresťanstvo okrem iného:

- Že intolerancia a diskriminácia je spôsobené aj pre osoby, ktoré patria do väčšinových náboženským skupinám
- Že výraz viery je niekedy neprimerane obmedziť vnútroštátnymi právnymi predpismi
- Že primerané ubytovanie vyznania a prax je dobrý spôsob, ako vpred
-, Ktorá by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie účinného výkonu ochrany slobody náboženského vyznania v Európe
- Že sloboda svedomia na pracovisku musí byť prijatý
- Že právo rodičov poskytnúť svojim deťom vzdelanie v súlade s ich náboženské alebo filozofické presvedčenie musí byť zachovaná
-, Že kresťania musí byť povolený, aby plne sa podieľať na verejnom živote
- Že sloboda assemblymust byť chránená esp. so zreteľom na proti-demonštrácie
- Že základné právo na slobodu prejavu musí byť chránené
- Že používanie a podnecovania k násiliu, musí byť verejne odsúdil a účinné vyšetrovanie
-, Že médiá by sa mala podporovať, aby sa zabránilo negatívnym stereotypom.

Odkaz na prijaté uznesenia: assembly.coe.int/…/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp (zhromaždenie diskusie 29. januára 2015 (8th posedenie) (pozri Doc. 13660, správa Výboru pre rovnosť a nediskriminácia, spravodajca: .. Pán Valeriu Ghileţchi) Text prijatý zhromaždením 29. januára 2015 (8. posedenie))

Sledujte diskusiu:
Angličtina: http://clients.dbee.com/coe/webcast/index.php?id=20150129-2&lang=en&ch=5
Francúzština: http://clients.dbee.com/coe/webcast/index.php?id=20150129-2&lang=fr&ch=5
Hlasovanie záznamov: assembly.coe.int/…l/Votes/DB-VotesResults-EN.asp

Odkaz k správe na internetových stránkach strediska:
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/report-document/council-of-europes-parliamentary-assembly-adopts-resolution-on-intolerance-against-christians.html
Dr. Gudrun Kugler, MTS
Kairos Consulting, Möllwaldplatz 5, A-1040 Wien
Tel: 43/1/274 98 98 , Mob: 43/650/25 26 933
gudrun.kugler@kairos-pr.com , www.kairos-pr.com

zakonypreludi.sk/zz/1992-460

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky

460

ÚSTAVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. septembra 1992

PREAMBULA

My, národ slovenský,

pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,

v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,

vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,

spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,

v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,

usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,

teda my, občania Slovenskej republiky,

uznášame sa

prostredníctvom svojich zástupcov

na tejto ústave:
One more comment from Anna Krátka
Anna Krátka
Bolo to extrémistické konanie voči veriacim,ktorí sa ničoho nedopustili.

fotky-link

hlavnespravy.sk/…ana-pavla-ii-petrzalke/2262941
Združenie Dúhové Slovensko vyvesilo dúhovú vlajku na sochu Jána Pavla II v Petržalke

33
Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:Dúhové Slovensko)

Aktivistky z neformálneho združenia Dúhové Slovensko sa pochválili fotkami sochy Jána Pavla II, ktorá sa nachádza v …More
Bolo to extrémistické konanie voči veriacim,ktorí sa ničoho nedopustili.

fotky-link

hlavnespravy.sk/…ana-pavla-ii-petrzalke/2262941
Združenie Dúhové Slovensko vyvesilo dúhovú vlajku na sochu Jána Pavla II v Petržalke

33
Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:Dúhové Slovensko)

Aktivistky z neformálneho združenia Dúhové Slovensko sa pochválili fotkami sochy Jána Pavla II, ktorá sa nachádza v bratislavskej Petržalke s dúhovou vlajkou v ruke. Ich „výtvor“ zdieľala aj kontroverzná mimovládka Inštitút ľudských prav – Human Rights Institute

Fotografia sochy Jána Pavla II, ktorá sa nachádza v bratislavskej Petržalke s dúhovou vlajkou v ruke
Aktivistky uvádzajú vo svojom stanovisku: „SOLIDARITA S PRENASLEDOVANOU POĽSKOU LGBT MENŠINOU! Útoky cirkvi a vlády voči LGBT menšine v susednom Poľsku sa stále zhoršujú. Najprv sa pokúšali kriminalizovať umelecké diela, ktoré vraj urážajú city veriacich. Teraz sa tamojšia moc nezastavila ani pred použitím policajnej brutality voči nenásilným aktivistkám a aktivistom. Oni pritom iba využívali svoje zhromažďovacie právo a poukazovali na neustále porušovania menšinových a ľudských práv.“
Fotografia sochy Jána Pavla II, ktorá sa nachádza v bratislavskej Petržalke s dúhovou vlajkou v ruke
fiat33
Takže s týmto uznesením si bude môcť každý utrieť nohy do katolíkov vďaka tejto zapredanej pani. A vari sme čakali spravodlivosť?😠