Clicks973

Proroctvo: Žiadny dážď, ani zem nebude prinášať svoju úrodu, zakrátko zahyniete

Proroctvo: Žiadny dážď, ani zem nebude prinášať svoju úrodu, zakrátko zahyniete - proroctvo z 23. júla 2021 zdieľané sestrou Barborou, pravdivé nielen pre USA, ale aj pre nás.

Písmo: Izaiáš 26:20 "Choď, môj ľud, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou; skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev. 21 Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta, aby potrestal neprávosť obyvateľov zeme, na každom z nich. Vtedy odkryje zem svoju krv a nebude viacej prikrývať svojich pobitých."

Slovo Pánovo: "Choďte dovnútra, zatvorte dvere. Skryte sa až kým neprejde zúrivý hnev. Spálil som vašu zem a zastavil som dážď. Národ a ľudia arogantnejší a horší než Sodoma a Gomora. Hlad a mor budú vymetať vaše veľkomestá. Zatemním vaše slnko, zomriete. Vaše úrody budú zničené a pokryje ich prach. Budete zničení a pokryje vás prach. Nevidím žiadne pokánie. Pokračujete zneužívať moje deti a moje bábätká. Teraz kontaminujete vody a ryby zomierajú. Znečistili ste vzduch a vtáci zomierajú. Neukazujete vôbec žiadnu ľútosť. Arogantní a chvastaví lídri budú zosadení. Môj hnev je zápálený proti tým, ktorí prelievali nevinnú krv. Oheň a ľadovec budú vládnuť z nebies. Predvádzate vaše ohavnosti predo Mnou. Uctievate modly a iných bohov. Vaša pýcha vás oslepuje pred Mojou Pravdou. Choďte dovnútra, zatvorte dvere, skryte sa, kým neprejde zúrivý hnev. Choďte dovnútra, zatvorte dvere, skryte sa, kým neprejde zúrivý hnev."

prevzaté z youtube.com/watch?v=7O81I35QqvI
Public domain
Roberto 55
Toto nie je styl nejakeho ozajstneho proroka, ale nejakeho sadistu, ktory sa vyziva v straseni ludi. Kedy zacne mucenie a vytrhavanie kuskov masa ?
Ja nepochybujem, ze pride Bozie napomenutie na ludi, ale inac...
Alexandra Ritzová
V neděli bude pršet a úroda bude ok
dyk
""Písmo: Izaiáš 26:20 "Choď, môj ľud, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou; skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev. "
...
To sa týka 3. dní Tmy.
poli75
a to je zas kto sestra Barbara, ved tu už mame viac prorokov na zemi ako v celej Biblii , len neviem komu mam verit, polovica len hlasa blaboly a druha polovica poloklamstva, uvedomte si , že ani jeden z nich nema doveryhodnost ako mal pater Pio alebo Emerichova, takí svatci už dnes nežiju, treba doverovat Bohu a nezaujimat sa o každe pseudoposolstvo.
Stano Kobella
"Tri dni tmy" sa už začali.

Emerichová a páter Pio milovali Ježiša s celým svojím srdcom, takisto ako Ho miluje aj sestra Barbara, ktorá je Ježišova prorokyňa. Pretože Boh hľadí na naše srdce, na to či ho milujeme a poslúchame s celým srdcom a takisto našich blížnych ako seba samých, nie na to, či je naša viera bezchybná alebo či sme boli vychovávaní v dogmách ktorejkoľvek svetskej cirkvi.

Ježi…More
"Tri dni tmy" sa už začali.

Emerichová a páter Pio milovali Ježiša s celým svojím srdcom, takisto ako Ho miluje aj sestra Barbara, ktorá je Ježišova prorokyňa. Pretože Boh hľadí na naše srdce, na to či ho milujeme a poslúchame s celým srdcom a takisto našich blížnych ako seba samých, nie na to, či je naša viera bezchybná alebo či sme boli vychovávaní v dogmách ktorejkoľvek svetskej cirkvi.

Ježiš ako dobrý pastier a pristupoval s láskou aj ku pobôžnostkárom ako boli Emerichová a Pio, ktorí boli Hodní Jeho príchodu, lebo hľadali Jeho vôľu vo svojom živote a boli Mu poslušní. Mali svoj osobný vzťah lásky s Ježišom, prečo teda nekonáte ako oni? Nezáleží na náboženstve v ktorom sme boli vychovaní rodičmi, ani návštevy mŕtvych náboženských obradov vás nespasia, ale jedine Ježiš Kristus vo vašom živote, ak mu dovolíte vojsť a pýtate sa Ho, čo máte robiť a ste pokorní k Jeho vôli. To je predsa jadro evanjelia, že Ježiš-Boh-Hospodin-YHWH Ja Som-Otec-Duch Svätý chce byť náš dobrý pastier, ale záleží to na nás, lebo máme slobodnú vôľu, či slúžime Bohu alebo mamonu.