TerezaK
7178

Od naplnění 12. znamení

Zjevení 23. září 2017 do 12. listopadu 2022 uplyne přesně 268 týdnů.
Shodou okolností trvá průměrné těhotenství 268 dní.
sciencedaily.com/rel.../2013/08/130806203327.htm
Sedmnáctého dne měsíce chešvanu. 12.-13. listopadu 2022.
Mnozí se dívají na 11. 11. 22 také na 11. 12. 13. 22. K pozorování novoluní došlo až po západu Slunce 27. října 2022.
Srpek Nového Měsíce byl pozorován z Izraele ve čtvrtek 27. října 2022 po západu Slunce Yoelem Halevim z údolí Zevulun v severním Izraeli.
Od západu Slunce ve čtvrtek 27. října 2022 do západu Slunce v pátek 28. října 2022 se jedná o první den měsíce.
Tím pádem je od západu slunce 12. listopadu 2022 do západu slunce 13. listopadu 2022 sedmnáctý den v měsíci. Sedmnáctého dne měsíce Chešvan.
Deště začaly padat 17. chešvanu, zaplavily Zemi a vystoupily nad nejvyšší hory. Přežil pouze Noe se svou rodinou v arše postavené k tomuto účelu na Boží příkaz a po jednom páru od každého živočišného druhu, kteří s ním vstoupili do archy.
1. Mojžíšova 7,17 "A potopa byla na zemi čtyřicet dní; vody se zvětšily a obnažily archu, takže byla vyzdvižena nad Zemi." (1. Mojžíšova 7,17). *Nápověda k uchvácení?
Genesis 7:11-13
11 V šestistém roce Noemova života, druhého měsíce, sedmnáctého dne toho měsíce, se téhož dne rozrazily všechny prameny veliké propasti a nebeská okna se otevřela.
12 A déšť byl na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí.
13 V ten samý den vstoupili Noe, Sem, Chám a Jafet, synové Noemovi, a Noemova žena a s nimi tři ženy jeho synů do archy;
Jak se dostanete do archy?
"Jestliže svými ústy prohlásíš: "Ježíš je Pán" a ve svém srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Vždyť svým srdcem věříš a jsi ospravedlněn a svými ústy vyznáváš svou víru a jsi spasen." Římanům 10,9-10

Dnes, 26. listopadu 2022, uplyne 270 týdnů od naplnění biblického proroctví ze Zjevení 12,1-2.
Zjevení 12,1-2
1 I ukázal se na nebi veliký div: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd:
2 A když čekala dítě, plakala, rodila v bolestech a s bolestí se snažila porodit.
Následuje Zjevení 12,3-5.

Mira393
...a Terka sa vrátila...:-), Terinko ale už máme 27 listopadu
TerezaK
Record-breaking rains cause devastating flash floods in Jeddah, Saudi Arabia accuweather.com/…g-leaves-streets-submerged-in-saudi-arabia/1376212 accuweather.com/…trikes-the-balkans-leaving-at-least-6-dead/1374598
Energy equivalent to 32.6 atomic bombs released within 30 hours around the globe: M5.6 earthquake kills more than 260 in Indonesia - M7.2 and M6.0 strike Solomon Islands - M6.2 hits Baja …More
Record-breaking rains cause devastating flash floods in Jeddah, Saudi Arabia accuweather.com/…g-leaves-streets-submerged-in-saudi-arabia/1376212 accuweather.com/…trikes-the-balkans-leaving-at-least-6-dead/1374598
Energy equivalent to 32.6 atomic bombs released within 30 hours around the globe: M5.6 earthquake kills more than 260 in Indonesia - M7.2 and M6.0 strike Solomon Islands - M6.2 hits Baja California, Mexico - Strange Sounds
2 Significant Earthquakes 4.5 or Greater in the Last 24 Hours.
7 in the last 3 hours.

39 minutes ago 5.4 magnitude, 80 km depth
Severo-Kuril’sk, Sakhalin, Russia

55 minutes ago 5.1 magnitude, 10 km depth
Kermadec Islands

55 minutes ago 5.1 magnitude, 49 km depth
Cortes, Caraga, Philippines

2 hours ago 5.6 magnitude, 10 km depth
Hanga Roa, Valparaíso, Chile

3 hours ago 4.6 magnitude, 74 km depth
Kawalu, West Java, Indonesia

3 hours ago 5.0 magnitude, 30 km depth
Norsup, Malampa, Vanuatu

3 hours ago 5.0 magnitude, 67 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga

6 hours ago 5.1 magnitude, 106 km depth
Banda Sea

9 hours ago 4.6 magnitude, 74 km depth
Tago, Caraga, Philippines

9 hours ago 4.9 magnitude, 15 km depth
Izu Islands, Japan

10 hours ago 5.0 magnitude, 67 km depth
Severo-Kuril’sk, Sakhalin, Russia

11 hours ago 4.9 magnitude, 18 km depth
Izu Islands, Japan

12 hours ago 5.1 magnitude, 39 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

12 hours ago 4.8 magnitude, 35 km depth
Kuril’sk, Hokkaido, Japan

14 hours ago 4.5 magnitude, 305 km depth
Izu Islands, Japan

16 hours ago 4.9 magnitude, 27 km depth
Mariana Islands

19 hours ago 4.6 magnitude, 46 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga

19 hours ago 4.7 magnitude, 121 km depth
Calama, Antofagasta, Chile

21 hours ago 4.5 magnitude, 59 km depth
Shizunai-furukawachō, Hokkaido, Japan

23 hours ago 5.2 magnitude, 24 km depth
Mariana Islands

23 hours ago 5.6 magnitude, 18 km depth
Pagan, N. Mariana Islands

23 hours ago 4.6 magnitude, 27 km depth
Bonin Islands, Japan
TerezaK
ISCHIA 26 NOVEMBRE 2022 - PREGHIAMO PER L'ISOLA D'ISCHIA E I SUOI ABITANTI CHE SONO NELLA PROVA DELLA CALAMITÀ
TerezaK
TerezaK
22 Significant Earthquakes 4.5 or Greater in the Last 24 Hours.
7 in the last 3 hours.
39 minutes ago 5.4 magnitude, 80 km depth
Severo-Kuril’sk, Sakhalin, Russia
55 minutes ago 5.1 magnitude, 10 km depth
Kermadec Islands
55 minutes ago 5.1 magnitude, 49 km depth
Cortes, Caraga, Philippines
2 hours ago 5.6 magnitude, 10 km depth
Hanga Roa, Valparaíso, Chile
3 hours ago 4.6 magnitude, 74 km depth …More
22 Significant Earthquakes 4.5 or Greater in the Last 24 Hours.
7 in the last 3 hours.

39 minutes ago 5.4 magnitude, 80 km depth
Severo-Kuril’sk, Sakhalin, Russia

55 minutes ago 5.1 magnitude, 10 km depth
Kermadec Islands

55 minutes ago 5.1 magnitude, 49 km depth
Cortes, Caraga, Philippines

2 hours ago 5.6 magnitude, 10 km depth
Hanga Roa, Valparaíso, Chile

3 hours ago 4.6 magnitude, 74 km depth
Kawalu, West Java, Indonesia

3 hours ago 5.0 magnitude, 30 km depth
Norsup, Malampa, Vanuatu

3 hours ago 5.0 magnitude, 67 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga

6 hours ago 5.1 magnitude, 106 km depth
Banda Sea

9 hours ago 4.6 magnitude, 74 km depth
Tago, Caraga, Philippines

9 hours ago 4.9 magnitude, 15 km depth
Izu Islands, Japan

10 hours ago 5.0 magnitude, 67 km depth
Severo-Kuril’sk, Sakhalin, Russia

11 hours ago 4.9 magnitude, 18 km depth
Izu Islands, Japan

12 hours ago 5.1 magnitude, 39 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

12 hours ago 4.8 magnitude, 35 km depth
Kuril’sk, Hokkaido, Japan

14 hours ago 4.5 magnitude, 305 km depth
Izu Islands, Japan

16 hours ago 4.9 magnitude, 27 km depth
Mariana Islands

19 hours ago 4.6 magnitude, 46 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga

19 hours ago 4.7 magnitude, 121 km depth
Calama, Antofagasta, Chile

21 hours ago 4.5 magnitude, 59 km depth
Shizunai-furukawachō, Hokkaido, Japan

23 hours ago 5.2 magnitude, 24 km depth
Mariana Islands

23 hours ago 5.6 magnitude, 18 km depth
Pagan, N. Mariana Islands

23 hours ago 4.6 magnitude, 27 km depth
Bonin Islands, Japan

Energy equivalent to 32.6 atomic bombs released within 30 hours around the globe: M5.6 earthquake kills more than 260 in Indonesia - M7.2 and M6.0 strike Solomon Islands - M6.2 hits Baja California, Mexico - Strange Sounds
One more comment from TerezaK