Varovanie
1.4K

KDO ZAÚTOČÍ NA ŘÍM?

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

KDO ZAÚTOČÍ NA ŘÍM?

Lide mého Krále a Pána Ježíše Krista:
JSI MILOVANÝ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ, MILOVANÝ NAŠÍ KRÁLOVNOU A MATKOU POSLEDNÍCH ČASŮ.
Praxe naplňování Božího Zákona je pevným základem, na němž každá lidská bytost posiluje svou spiritualitu, a proto je její víra pevná a silná.
Děti mého Krále a Pána Ježíše Krista:
Současná móda je ohavná. Ženy a jejich nahota vyjadřují dobu, v níž se lidstvo nachází. Muži se oblékají jako ženy, do hedvábných šatů…
LIDSTVO SI NEUVĚDOMUJE, ŽE TOTO JE DOBA DUCHA SVATÉHO, V NÍŽ BY BOŽÍ DÍTĚ MOHLO DŮSTOJNÝM ŽIVOTEM DOSÁHNOUT VĚTŠÍHO ROZLIŠOVÁNÍ VE SVÉ PRÁCI A JEDNÁNÍ DÍKY MILOSTI DUCHA SVATÉHO.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Chybí formace křesťanů, abyste byli skutečně věrnými Božími dětmi a tvory víry.
Nemluvím k vám o rozvoji velkých učenců, ale o formování učedníků našeho Krále a Pána Ježíše Krista [Mt 28, 19-20], jejichž víra se posiluje ve vztahu nekonečné Boží lásky ke každému člověku.
V TÉTO CHVÍLI JE PŘÍTOMNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA NEZBYTNÁ.
Zažívá už lidstvo hladomor? Ten bude narůstat a rozšíří se ze země do země, až zahrne celý svět.
Ruka člověka s velkou mocí způsobí, že lidstvo zakusí následky použití zbraní, které povedou lidstvo k největšímu chaosu. Smrt bude projíždět Zemí a zanechávat za sebou stopu utrpení.
Modlete se, Boží děti, modlete se, Země je ve svém nitru v neustálém pohybu, který bude stoupat na povrch.

Modlete se, Boží děti, modlete se, lidstvo se blíží k válce. Bude to nejhorší noční můra, jakou kdy tato generace zažila.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
V TÉTO DOBĚ DUCHA SVATÉHO BUDE TATO GENERACE PROŽÍVAT NEJVĚTŠÍ NOČNÍ MŮRY A PRO LIDSTVO PŘIJDE NEJVĚTŠÍ POŽEHNÁNÍ [J 16, 13-14].
Kdo zaútočí na Řím?
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, žehnám vám. Vyzývám vás k pokání, k návratu na cestu věčné Pravdy. Vyzývám vás, abyste se nebáli, ale abyste se vnitřně změnili pod vedením Naší Královny a Matky posledních časů.
Nebojte se, buďte pevnější ve víře.
Svatý archanděl Michael