Marie-Julie Jahenny – Všeobecné odpadlíctvo

Z denníčka Marie-Julie, 24. apríla 1884

Pán Ježiš:

„Kňazi sa vo veľkých počtoch oddelia od hlasu autority (mohol by to byť pápež, ale skôr by som povedal, že sám Kristus). Vo všetkých francúzskych diecézách sa (následne) rozšíri škandálna sloboda nejednoty a ľahkovážnosti.“

Z denníčka Marie-Julie, 14. novembra 1884

Náš Pán mi ukázal množstvo odpadlíctva v čase (tých) fatalných udalostí… Začnú to služobníci Boha, ale nie všetci z nich… Tento trest otvorí Nebesia a odplata Božia sa zjaví s prejavom spravodlivosti. Nikdy som z takej blízkosti nevidela Boží hnev…

Z denníčka Marie-Julie, 24. decembra 1884

Zo všetkých minulých storočí, nič sa nebude podobať na túto dobu.

+++

Marie-Julie Jahenny – Rím bude na čas vydaný nepriateľom a Židia príjmu Krista

Z denníčka Marie-Julie, 25. januára 1881

Pán Ježiš

„Vo svojej nekonečnej múdrosti mám v pláne dať život veľkému množstvu Židov, pretože ich chcem udiviť v deň Mojej radosti. Rúhačské oči všetkých týchto duší budú otvorené, pretože chcem aby videli Moju moc. Chystám pre nich, aby na vlastné oči uvideli žiarivú hviezdu (Veľkého katolíckeho kráľa), ktorú Ja povediem.“

Z denníčka Marie-Julie, 25. januára 1881

„Úbohé Večné mesto (Rím) bude vydané napospas (nepriateľom) po dobu tri a pol roka – (bude to) nekončiaci teror.“

Z denníčka Marie-Julie, 8. marca 1881

„Šesť dní sa bude Zem triasť… Jeden deň bude pokojný, avšak na ôsmy deň začnú otrasy znova. Francúzsko a Anglicko sa počas krízy prepadnú do zúfalstva. Otrasy budú také silné, že ľudia budú odhadzovaní na vzdialenosť 300 stôp (asi 92 metrov). Hromy sa budú roznášať s viacerými bleskami v mesiaci, ktorí bude predznamenávať koniec sveta; divný zvuk (sa bude šíriť vzduchom).“

Jedným zo znakom nadchádzajúceho konca sveta a príchodu biblického Antikrista má byť aj to, že „celý židovský národ príjme Ježiša Krista za svojho Boha a Spasiteľa“. Toto bude mať na svedomí Veľký katolícky kráľ z Francúzska, ktorý po kataklizmatickej III. svetovej vojne obráti k Bohu celý svet a „zničí ríšu moslimskú“ – z Jeruzalema teda spraví po 1000 rokoch opäť kresťanské mesto.

Marie-Julie Jahenny – Iba štyria biskupi vo Francúzsku uvítajú Veľkého katolíckeho kráľa

Z denníčka Marie-Julie, 28. septembra 1882


Sv. Michal Archanjel

„Veľmi krátka úľava bude nasledovať po tomto počiatočnom vstupe k zlu, ktoré bude totálne, zvlášť v Centre (Paríži) a jeho priľahlých oblastiach. 24. mája sa medzi ľuďmi, ktorí samých seba nazvú „víťazmi“ a „povznesenými vo vede“ (zjaví) jas, ktorý zatrasie tým Veľkým mestom, kde krv tak často červenala dlažbu a tento podnet ich neupokojí (nukleárny výbuch?).

Druhá a ešte zúrivejšia kríza začne a skončí v priebehu 45 dní. Francúzsko bude napadnuté (nepriateľskými vojskami) až po diecézu, kde začína Bretónsko. Najmocnejšia armáda dopadne na Orléans a obsadí územia krajiny, ktoré nemôžem obmedziť. S jediným úderom dosiahnu až na predmestie toho Veľkého mesta (Paríža). Tam sa však dostanú iba v polovici krízy.“

Z denníčka Marie-Julie, 5. septembra 1882

Najžiarivejšia chvíľa nastane, keď sa predstavitelia kresťanov, ktorí boli rozptýlení zubami tigrov, vrátia po strašných cestách pre ten slávnostný deň. Medzi služobníkmi Pánovými, priateľmi kráľa (Henriho), som videla iba štyroch biskupov.

Dnes je vo Francúzsku približne 100 biskupov (!). M.

Marie-Julie Jahenny – Posolstvá
Public domain
U.S.C.A.E.
neboj sa a zároveň neprepadaj naivite stále je to Kristova Cirkev založená Bohom aby tú zničili museli by zničiť Boha a to sa nedá Boh neklame a povedal nepremôžu ostatné sú od ľudí a také luteránstvo od exkluzívneho nemravníka ja sa čudujem že taký spolok ešte na oko vôbec existuje
pri dišpute v lipsku luthera poslal tam kde patrí rozkolník ešte raz R O Z K O L N Í K 😎 že chlapec absolútne …More
neboj sa a zároveň neprepadaj naivite stále je to Kristova Cirkev založená Bohom aby tú zničili museli by zničiť Boha a to sa nedá Boh neklame a povedal nepremôžu ostatné sú od ľudí a také luteránstvo od exkluzívneho nemravníka ja sa čudujem že taký spolok ešte na oko vôbec existuje

pri dišpute v lipsku luthera poslal tam kde patrí rozkolník ešte raz R O Z K O L N Í K 😎 že chlapec absolútne nevie
U.S.C.A.E.
Jednota? S kým, a za akú cenu?
ja to tak pekne a precízne neviem ale čistá pravdaMore
Jednota? S kým, a za akú cenu?

ja to tak pekne a precízne neviem ale čistá pravda