Marie-Julie Jahenny – Všeobecné odpadlíctvo

Z denníčka Marie-Julie, 24. apríla 1884 Pán Ježiš: „Kňazi sa vo veľkých počtoch oddelia od hlasu autority (mohol by to byť pápež, ale skôr by som …
U.S.C.A.E.
neboj sa a zároveň neprepadaj naivite stále je to Kristova Cirkev založená Bohom aby tú zničili museli by zničiť Boha a to sa nedá Boh neklame a povedal nepremôžu ostatné sú od ľudí a také luteránstvo od exkluzívneho nemravníka ja sa čudujem že taký spolok ešte na oko vôbec existuje
pri dišpute v lipsku luthera poslal tam kde patrí rozkolník ešte raz R O Z K O L N Í K 😎 že chlapec absolútne …More
neboj sa a zároveň neprepadaj naivite stále je to Kristova Cirkev založená Bohom aby tú zničili museli by zničiť Boha a to sa nedá Boh neklame a povedal nepremôžu ostatné sú od ľudí a také luteránstvo od exkluzívneho nemravníka ja sa čudujem že taký spolok ešte na oko vôbec existuje

pri dišpute v lipsku luthera poslal tam kde patrí rozkolník ešte raz R O Z K O L N Í K 😎 že chlapec absolútne nevie
U.S.C.A.E.
Jednota? S kým, a za akú cenu?
ja to tak pekne a precízne neviem ale čistá pravdaMore
Jednota? S kým, a za akú cenu?

ja to tak pekne a precízne neviem ale čistá pravda