Stylita
30587
Stylita
1./14. septembra. Začiatok cirkevného roku (alebo: Načalo Indikta). Prvý Všeobecný snem určil, aby sa cirkevný rok začínal 1. septembra. September bol u Židov začiatkom nového občianskeho roku (2Mj 23, 16), bol mesiacom zbierania plodov a prinášania obete vďaky Bohu. V čase tohto sviatku Hospodin Isus vošiel do synagógy v Nazarete, otvoril knihu proroka Izaiáša a prečítal slová: „Duch Hospodinov …More
1./14. septembra. Začiatok cirkevného roku (alebo: Načalo Indikta). Prvý Všeobecný snem určil, aby sa cirkevný rok začínal 1. septembra. September bol u Židov začiatkom nového občianskeho roku (2Mj 23, 16), bol mesiacom zbierania plodov a prinášania obete vďaky Bohu. V čase tohto sviatku Hospodin Isus vošiel do synagógy v Nazarete, otvoril knihu proroka Izaiáša a prečítal slová: „Duch Hospodinov spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať Evanjelium, zaviazať rany tým, čo sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň odplaty“ (Iz 61, 1– 2). V histórii kresťanstva je tento mesiac významný ešte aj tým, že v ňom cisár Konštantín Veľký zvíťazil nad Maxentiom, nepriateľom Christovej viery. Po tomto víťazstve nasledovala sloboda kresťanského vierovyznania v celej Rímskej ríši. Dlhú dobu bol aj občiansky rok v kresťanskom svete počítaný rovnako ako cirkevný od 1. septembra; potom bol prenesený na 1. január, najprv v západnej Európe a potom aj v Rusku v časoch Petra Veľkého.
z Ochridského Prológu (napsal pravoslavný srb sv. Nikolaj Velimirovič)
Stylita
Dnes si podle staré světské i církevní tradice připomínáme NOVOLETÍ. Dle původního juliánského kalendária bylo 1.září (tedy dnešní 14.září gregoriánského kalendáře) začátkem nového roku.
Jedná se o tradici starozákonní, zaznamenanou v samotné Bibli, v tento den podle ní stvořil Hospodin prvního člověka Adama (tedy je to svátek završení stvoření světa), a také vyzkoušel Abrahamovu věrnost …More
Dnes si podle staré světské i církevní tradice připomínáme NOVOLETÍ. Dle původního juliánského kalendária bylo 1.září (tedy dnešní 14.září gregoriánského kalendáře) začátkem nového roku.
Jedná se o tradici starozákonní, zaznamenanou v samotné Bibli, v tento den podle ní stvořil Hospodin prvního člověka Adama (tedy je to svátek završení stvoření světa), a také vyzkoušel Abrahamovu věrnost obětováním jeho syna Izáka, kterému pak sám zabránil: “Mluv k Izraelcům: Prvního dne sedmého měsíce budete mít slavnost odpočinutí s pamětným vytrubováním a bohoslužebným shromážděním” (Lev 23, 24) a dále: “Sedmého měsíce, prvého dne toho měsíce, budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci. Bude to pro vás den troubení.” (Num 29,1).
Císař Konstantin Veliký stanovil toto datum jako počáteční při výběru daní, načež ho přijali i svatí otvové 1. všeobecného sněmu (r.325) jako novoletí církevní.
V Byzanci i v jiných zemích (třeba na Rusi) se novoletí slavilo i na svátek Zvěstování Přesvaté Bohorodici (25.března dle juliánského kalendária), jelikož touto událostí se započalo evangelní dílo spásy.
zdroj: fb prav. arc. Jáchym
Martina Bohumila Lutherová
Co myslíš Stylito. Až se Pán vrátí co udělá s těmi služebníky,
kteří změnily doby i časy ect.? Bude mlčet?
Děkuji, za tento vklad.
Martina Bohumila Lutherová
Ještě jenom, který rok vlastně správně začal 1.září l.r.
od počátku světa? Člověk přeci touží žít v Pravdě.
Těch lží, intrik a podvodů mrchožroutů už je
prevela.
Stylita
Není zač. Je v tom bohužel zmatek. Orthodoxní židé mají lunárně sluneční kalendář. Jejich rok má od 353 dnů až 385 dnů. Proto mají v podstatě každý rok jiný začátek svého židovského roku.
Letos je nový rok 7. září. Tedy počítají rok 5 782 od stvoření.
1. tišri (tak se nazývá první židovský měsíc) bylo dokončeno stvoření člověka (na 1. tišri tak připadá šestý den stvoření).
1. tišri také Noe poprv…More
Není zač. Je v tom bohužel zmatek. Orthodoxní židé mají lunárně sluneční kalendář. Jejich rok má od 353 dnů až 385 dnů. Proto mají v podstatě každý rok jiný začátek svého židovského roku.
Letos je nový rok 7. září. Tedy počítají rok 5 782 od stvoření.
1. tišri (tak se nazývá první židovský měsíc) bylo dokončeno stvoření člověka (na 1. tišri tak připadá šestý den stvoření).
1. tišri také Noe poprvé vypustil holubici z archy
zdroj: fzo.cz/judaismus/kalendar/

Orthodoxní(byzantská) tradice
používán od 7. století n. l., zkonstruován jen na základě chronologických úvah ve snaze uvést do souladu letopočet s počítáním indikcí a se systémem juliánských přestupných let. Zároveň měl ulehčit cyklické výpočty Velikonoc. Epochou je domněle stvoření světa 1. září 5509 př. n. l. Rok 1 byzantského letopočtu pak běžel od 1. září 5509 př. n. l. do 31. srpna 5508 př. n. l. Při případném převodu kalendářních dat tohoto letopočtu na náš letopočet je nutné od čísla roku odečíst 5508 pro data mezi lednem a srpnem, pro data mezi zářím a prosincem nutno odečíst 5509. Velmi rozšířen na ortodoxním východě, zvolna se přestával používat po pádu byzantské říše, ale na Balkáně a v Rusku používán až do 18. století.
Zdroj : beda.cz/ruzne-letopocty

Mě se líbí katolický přístup. Protože nevíme, kdy přesně vznikl svět (již ten více než tisíciletý rozdíl mezi židovským a byzantským je ohromující), pojďme počítat letopočet podle narození našeho Pána Ježíše Krista a tak vznikl náš letopočet, letopočet křesťanský.
I tak dohady pokračují a lidé se dohadují, v kterém roce se přesně narodil Spasitel.
více: wikipedia.org/wiki/Náš_letopočet

Nulu a matematické operace s ní objevil v oblasti dnešní Indie Brahmagupta, který své poznatky zapsal do knih Brāhmasphuṭasiddhānta a Khanda-khādyaka. Jeho dílo se po dobytí části Indie muslimskými vojsky naučil nazpaměť učenec Kanaka a později ho do arabštiny přeložil astronom Mohammed al-Fazarí. Překlad způsobil rozmach arabské matematiky, o sto let později, na vrcholu tohoto rozmachu napsal perský matematik Abú Abd Alláh Muhammad Ibn Músá al-Chórezmí Abú Dža'far učebnici sčítání a odčítání indických číslic Kitáb al-džám'a wa-l-tafríq bil-hisáb al-hindi, která byla ve 13. století přeložena do latiny pod názvem Algorithmi de numero indorum.
Středověcí Evropané se s nulou naučili počítat ve 12. století od Arabů, kteří ji přinesli z Indie.
zdroj: wikipedia.org/wiki/Nula
Martina Bohumila Lutherová
Tak v tom se tedy, ale vůbec nevyznám,
či tomu nerozumím. Guláš makový. :-)
Stylita
rok O není v křesťanském (našem) letopočtu ,po roce 1 před.n.l. hned začal rok 1 n.l., tenkráte 0 neznali
Martina Bohumila Lutherová
Prosím, Židé znali 0 / nulu?
Středověcí Evropané se s nulou naučili počítat ve 12. století od Arabů, kteří ji přinesli z Indie.
Stylita
Domnívám se, že ne. Dřív ji znali indové a číňani.
Martina Bohumila Lutherová
Takže v Bibli nejsou roky s nulou?
Musela bych namáhavě hledat.
Třeba to víš.
Stylita
Ne,tak to není. Židé jistě znali číslice pro 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,.... Měli svoje číslice. Jsou v tabulce v odkazu. Zajímavé znak pro 0 chybí, tj. asi ji tehdy neznali. Desítka má svůj znak,dvacitka také atd. a ten se netvoří se znakem pro nulu jako u arabských číslic.
wikipedia.org/wiki/Hebrejské_číslice
Martina Bohumila Lutherová
Co z toho,že se ti líbí katolický,když je mimo realitu.
Martina Bohumila Lutherová
Už rozumím. Zajímavé, že jim to nebylo zjeveno.
Stylita
Náš letopočet není mimo realitu. Jeho počátek se kryje s narozením Pána Ježíše Krista a není tedy vázán na nejistý rok počátku světa.
Stylita
Ty arabské číslice by se správně měly jmenovat indickoarabské, inspiraci arabové vzali od indů.
Martina Bohumila Lutherová
:-) V podstatě žádná škoda taková nula O.
Nelze s ní dělit, násobit, sčítat ani odčítat.
Martina Bohumila Lutherová
Nula je k ničemu.....
Stylita
násobit, s ní lze, výsledek je vždy nula, při sčítání nula nic nepřidá a při odčítání nic neubere, dělit se s ní nedá, zkus rozdělit majetek mezi nula dětí 😊. V systému arabských číslic je nula velmi užitečná.
Trepifajksl
Čím víc nul za nějakým číslem, tím větší haló :-)
U.S.C.A.E.
ja len poznámku že sa bavíte v systéme ktorý počíta s púhymi dvoma číslami a jedným z nich je číselne vyjadrené nič čiže spomínaná nula

všetky operácie sa v binárnom systéme počítajú štýlom číslo sa nenachádza to je nula číslo sa nachádza to je jedna