U.S.C.A.E.
Bohu Vďaka za Tradíciu a Magistérium

a navyše novšie rozhodnutie učiteľského úradu v devätnástom storočí bludnosť tej teórie jasne odsúdilo. Katolík nemá čo teoretizovať má to jasne zakázané a teória je v kategórii bludov BODKA

tam je to naplnené ... kto vás počúva MŇA počúva
apredsasatoci
Skumajte!
Dávajte si pozor kto na vás stavia!

Bodka!
U.S.C.A.E.
úkon Magisteria sa neskúma ak je to úkon Magisteria a nie súkromná mienka tým samým platí
apredsasatoci
Oprava: Pán Ježiš povedal: Skumajte!
Dávajte si pozor kto na vás stavia!


Apost. Pavol povedal: Koho máme počúvať? Ježiša Krista, alebo magisterium?

Kto je členom magisteria?
Spravodlivý sa nemá čoho báť, či?
U.S.C.A.E.
sám svätý Pavol bol Cirkev učiaca 😊 učiteľský úrad a magisterium je jedno a to isté len magisterium je latinsky samozrejme je jasné že Magisterium si samo sebe nemôže protirečiť že platí jedno a potom sa to nejak neguje lebo "prispôsobenie" napríklad medzi tridentom a druhým vatikánom je samozrejme poklad viery na vlas rovnaký takže viero a mravoučné novoty fakticky pre katolíka nie sú aj keby …More
sám svätý Pavol bol Cirkev učiaca 😊 učiteľský úrad a magisterium je jedno a to isté len magisterium je latinsky samozrejme je jasné že Magisterium si samo sebe nemôže protirečiť že platí jedno a potom sa to nejak neguje lebo "prispôsobenie" napríklad medzi tridentom a druhým vatikánom je samozrejme poklad viery na vlas rovnaký takže viero a mravoučné novoty fakticky pre katolíka nie sú aj keby na papieri boli
U.S.C.A.E.
kto vás počúva MŇA (čiže Krista Boha) počúva
apredsasatoci
Teraz žijeme dobu, keď katolíci poslúchajú. Neskumaju!
Ovocie vidíme v priamom prenose.

Ak skúmam úkon magisteria v Pravde nie je dôvod, nezhodnut sa s ním. Samozrejme, ak samé magisterium nezmení samotné učenie.
U.S.C.A.E.
alebo niečo platí do jedného cisára ktorý si povie že vyobrazenia sú modlárstvo a platí to čo chce on odrazu v skutočnosti to tí ikonoklasti chceli neapoštolskú novotu aby som to priblížil takže aj keby mu v tom drukovalo aj 10 000 Biskupov a im tak to neplatí
apredsasatoci
Chápem!
Učenie magisteria je nemenitelne, aj keby sám prelat unizone vyvádzal preti viere.
U.S.C.A.E.
na tej "poslušnosti" sa dá ukázať že ešte aj v tom sú nekatolícky Katolícka Viera takú poslušnosť nepozná ono je to v skutočnosti neposlušnosť Viere to je irónia
U.S.C.A.E.
max. do desať Biskupov a Patriarchov bolo pevne proti Arianizmu čiže jasne a pevne Pravoverných a to sa nevedia zhodnúť a rozmedzie sa udáva od päť do desať ostatní bola zmes heretikov a kompromisníkov čo chceli mať kľud dokonca tí čo si dovolili pomáhať svätému Atanázovi boli za rozkolníkov to nie sú žiadne novinky
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
práveže že ju nemá ono medzi nimi bolo aj x medzistupňov ale všetky nejak popierali že Kristus je Boh
apredsasatoci
U.S.C.A.E.
Takže, ak dohnalovci dodržiavajú magisterium nemôžu byť sekta.
U.S.C.A.E.
keďže sú dve prirodzenosti spojené hypostatickou úniou tak je príhodné označenie Teotokos Boh Duch Svätý ktorý konal za celú Najsvätejšiu Trojicu sa nemôže mýliť dve slová o Nej sú konsekrované Dogmatizovaním a to Teotokos a Immaculata

svätá Alžbeta Jej príbuzná ju sama pod vplyvom Ducha Svätého nazvala Matka Pána ten Pán značí BOH
U.S.C.A.E.
ak a na to nech si odpovie každý sám ja už som si a nie unáhlene
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
a ináč arianizmus bol pred nestorianizmom spája ich ale to že ide o kristologické herézy
apredsasatoci
A ak rkc nezachovavá magisterium sú sekta.
To je logika.
U.S.C.A.E.
lenže RKC má svoje platné Magisterium a sú členovia čo sa držia celého a sú takí čo nie a to včítane Biskupov Magistérium osvetľuje poklad Viery ale Boh nikoho nenúti s tým že následky si ponesie každý napríklad svätý Taras nepovolil a neustúpil cisárovi čo chcel rozvod "a nové manželstvo" s mladšou tak si cisár našiel ochotného čo to spravil jeden sa držal Učenia a druhý nie ale RKC ho stále …More
lenže RKC má svoje platné Magisterium a sú členovia čo sa držia celého a sú takí čo nie a to včítane Biskupov Magistérium osvetľuje poklad Viery ale Boh nikoho nenúti s tým že následky si ponesie každý napríklad svätý Taras nepovolil a neustúpil cisárovi čo chcel rozvod "a nové manželstvo" s mladšou tak si cisár našiel ochotného čo to spravil jeden sa držal Učenia a druhý nie ale RKC ho stále mala aj keď ho ten druhý porušil

pšenica a kúkoľ na jednom poli
apredsasatoci
Taras (dohnalovci) neustúpil a nepodvolili sa 2VK.
Rkc sa podvolila 2VK.

2VK zmenil magisterium!
U.S.C.A.E.
to si myslí sekta modernistov vo vnútri RKC že niečo zmenila to je ako povedať že Ariáni zmenili učenie houby s mákem Boh dopustil plienenie Ariánov v RKC ale nič nezmenili
U.S.C.A.E.
obrazoborci si tiež mysleli bude po našom no až tak je po ich že východ má prvú pôstnu nedeľu ako pripomienku víťazstva Pravoveria nad nimi resp. ich herézou obrazoborectva 😊 dokonca si na to spichli koncil kde si odsúhlasili herézu no a vidíte