Language Contact

johnfrax

Videoposolstvo pápeža Františka.Mier v Sýrii je možný! Modlitba za Sýriu...

Podľa odhadov OSN z augusta 2015 si takmer päť rokov trvajúci sýrsky konflikt vyžiadal najmenej 250-tisíc mŕtvych. Približne 7,6 milióna Sýrčanov sa stali utečencami vo vlastnej krajine a viac ako štyri milióny ich utiekli do zahraničia. Ako uvádzajú medzinárodné sýrske humanitárne organizácie:„Piaty rok sýrskeho konfliktu bol pre civilné obyvateľstvo doposiaľ najhorším, pretože bojujúce strany pokračovali v deštrukcii, bránili prísunu humanitárnej pomoci a zaviedli blokádu ďalších miest“. [More]

Jim Caviezel,predstaviteľ Ježiša Krista vo filme "Umučenie Krista"

Šeól - slovo, ktoré sa vyskytuje i na iných miestach (napríklad v 357.11), bolo
meno, ktoré sa dávalo ríši mŕtvych (nazývanej aj hades, predpeklie, limbus, Abrahámovo
lono), v ktorej pobývali tak spravodliví, ako i hriešnici, keďže všetkým
bolo zabránené vidieť Boha pred vykúpením. Bol to teda limbus, teda nedefinované,
dočasné „miesto očakávania" - blažené očakávanie pre spravodlivých (ktorých Vykupiteľ mal voviesť do večného raja), trpezlivé očakávania pre kajúcnikov (ktorí potrebujú očisteni… [More]

Jim Caviezel,predstaviteľ Ježiša Krista vo filme "Umučenie Krista"

Trochu som nad tým uvažoval,od stvorenia sveta duše ľudí po smrti boli teda v pekle a v tom Limbe,niekde som čítal že tam boli všetky duše,ktoré čakali na vykúpenie,je dosť možné že bol Limbus stupňovaný,ako je aj očistec či Nebo,mnohé a mnohé duše museli čakať veľmi dlho na otvorenie Neba,musela to byť pre nich veľmi veľká udalosť.Podľa mňa,Limbus už nie je.Verím,že deti Boh vo svojej nekonečnej Božej láske a Milosrdenstve nenecháva tieto deti čakať alebo žeby potrebovali "prevýchovu" ,pokánie.

Jim Caviezel,predstaviteľ Ježiša Krista vo filme "Umučenie Krista"

Čítam v komentároch o Limbuse alebo Limbe,neviem ktorý výraz je správnejší.V knihe od Márie Valtorty "Evanjelium ako mi bolo odhalené "sa Limbus spomína, a to v tom zmysle,že Limbus bol miestom kde duše čakali na vykúpenie.Obetou Pána Ježiša Limbus zanikol. Vo vyznaní viery sa modlíme...zostúpil do podsvetia a tretieho dňa vstal zmŕtvych....Potom už podsvetie stratilo svoju opodstatnenosť.Neviem teraz presnú formuláciu,kniha má 10 dielov, ak na to natrafím,budem citovať presné znenie.

NEZOSMILNÍŠ-JEŽIŠ UČÍ PRIKÁZANIA

Milá Ľubica,ďakujem,prepáč že reagujem neskoro,ale vraj nikdy nie je neskoro,darí sa mi dobre a dúfam že aj tebe,prajem ti to. A nech aj teba a tvojich drahých mocne žehná Pán :-) .Požehnaný čas,všetko dobré a pokoj ti želám

Božské Srdce Ježišovo Dvanáste V E Ľ K É P R I S Ľ Ú B E N I E

Pre koho je veľké prisľúbenie?
1. Spasiteľ hovorí sv. Margite: „Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké
prisľúbenie je pre každého katolíka, čo už môže rozum upotrebiť, lebo každý môže splniť
podmienky. Spasiteľ nikoho nevyníma – všetkých povoláva.
Ako kedysi kážuc v Galilei volal: Poďte ku mne všetci – tak aj tu v zjavení všetkých volá slovami: „Sľubujem...všetkým.“ Obracia sa na všetkých, aby všetci mysleli na to a usilovali sa získať túto veľkú milosť. „Všetkým“, povedal. Teda bohatým… [More]

„Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete.

Citát Svätého Autora:-Na vás Ja volám: „Späť k tvojmu svätostánku,kresťanský ľud! K tvojej viere! K tvojmu Pánovi Ježišovi Kristovi!K Víťazke nad Satanom! Povstaň! Opäť zažni svetlo a oheň viery a lásky, vyzleč si príliš telesný odev, ktorý ťa robí tupým a lenivým, a obleč si spravodlivosť!"Ty, ty sám sa musíš zachrániť. V tvojej vôli spočíva tvoje víťazstvo.Boh ťa nespúšťa z očí, ale už ťa nezachráni len svojou vôľou. Urobil to toľko ráz, ale ty si si z víťazstva spásy urobil schodík, aby si zostúpil do temnôt, chladu a neresti.oEirene 0032 = Evolúcia života? 04 Veriť Darwinovi?

ADAMOVO REBRO
Asi poznáte biblický príbeh o stvorení človeka z knihy Genezis, ako Boh vybral Adamovi rebro, miesto doplnil mäsom a z rebra stvoril ženu. Gn 2,21-22 Viete že Biblia aj v tomto presne pasuje s vedou? Nie je náhoda, že v Biblii je spomenuté rebro a nie zub, alebo palec. Človek má 24 rebier. Ak teda jedno vyberieme dostaneme číslo 23 a to je presne počet chromozómov v reprodukčnej bunke. Rebrá sú v pároch, aj chromozómy sú v pároch. Vedeli ste, že oproti žene, mužov… [More]

oEirene 0033 = Referendum 2015 m

LGBTI sprievody budú štátom chránené,ako aj už sú,oponenti budú konať protiprávne.Ak budú žiadať cirkevný sobáš,kto bude diskriminovaný?Celý ten dokument znie varujúco.Byť normálnym bude protiprávne,hovoriť o hriechu sodomie bude trestné,deti majú byť prevychovávané v školách ako v táboroch ako to konštatoval pápež František.
Nesmieme na deťoch a mládeži experimentovať.Nie sú to žiadne pokusné králiky.
www.eeagrants.sk/data/att/1829_subor.pdf
Štáty: a) prijmú všetky potrebné policajné a ďalšie … [More]

oEirene 0033 = Referendum 2015 m

Pri počúvaní a pozeraní vášho príhovoru som si spomenul na výrok Pána Ježiša v knihe "Evanjelium ako mi bolo odhalené".Sú to slová,ktoré Pán Ježiš diktoval Márii Valtorte a ona ako počula,tak písala.Tento komentár jej nadiktoval ako vsuvku pri opise svojej krížovej cesty,keď dav pred pretóriom Piláta vykrikoval posadnutý túžbou po krvi Pána Ježiša.
Citujem:
Nie je nič ľahšie,keď sú zástupy morálne skazené a ich vodcovia posadnutí diablom,než obviniť nevinného a nechať tým vybúriť ich žiadostivo… [More]

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie 25.10 2014

Už v predaji !!!
Lekcie k listu Pavla Rimanom:mystička Mária Valtorta
Zákon sa nezmení kvôli tomu, že sa menia časy.
A nebudú rozdielne rozsudky, pretože Boh bude vždy súdiť pravdivo a spravodlivo. A ešte prísnejšie bude súdený ten, kto je poverený súdením alebo si osobuje právo súdiť. Bude súdený prísnejšie, pretože viac sa bude požadovať od toho, kto hlbšie poznal Zákon. A bude prísnejšie súdený, lebo je napísané: „Nesúďte, aby ste neboli súdení.“
Buďte malí! Ó, buďte malí, vy, ktorých Ja …
[More]
Križevac-Medžugorie 1933

Text z knihy:"Pozvanie Panny Márie z Medžugoria"
autorka-Mirjana Stanislava Vasilj-Zuccarini.
Pútavo a citlivo napísaná kniha v ktorej je opísaná aj pohnutá história chorvarských katolíkov,boj kňazov a veriacich o zachovanie svojej viery,život vizionárov,udalosti poslednej vojny a aj vo vojne prebiehajúce zjavenia Panny Márie Kráľovnej pokoja a ochrany Medžugoria .páter Elias Vella o posolstvách falošnej vizionárky

Video je odpoveďou na otázku...
Otázka položená Pátrovi Eliasovi Vella: "Je tu niekto,kto o sebe tvrdí, že je Mária Božie milosrdenstvo, a že sa jej zjavuje Ježiš a hovorí jej, že pápež je falošný prorok. Ako môžeme zistiť, či táto osoba je dôveryhodná alebo nie? Niektorí tomu veria,a chodia pritom každý deň na omšu . Čo si o tom myslíte? "
mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.sk/…/Father%20Elija%…
Maria Divine Mercy vyhlásená za kacírku arcibiskupom z Dublinu.
Aj ten kto šíri herézu MDM:(Ježiš…
[More]Evanjelizácia so striech a médií,výborne,super :-)

www.paulinky.cz/clanky/Dostala-jsem-da…
Kardinál Gianfranco Ravasi, který zastává funkci "vatikánského ministra kultury", v reakci na ní na síti Twitter napsal: "Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte (1 Petr 4,10).
My doplňujeme, že k tomu, aby se přihlásila, ji pobídly její představené a má jejich plnou podporu (což je i vidět). Není to její "podnik", ale společně rozlišený způsob "jití na periferie", jak si přeje papež František. A s charismatem voršilek, tedy aspoň … [More]


Evanjelizácia so striech a médií,výborne,super :-)

Dostala jsem dar a dávám ho dál (zpívající jeptiška)
Video s prekladom rozhovoru a reakcie porotcov.
Zpívající italská jeptiška se stala hvězdou internetu
Řím 22. března (ČTK) - Zpívající italská řádová sestra Cristina se stala hvězdou internetu poté, co vystoupila v italské obdobě televizní soutěže The Voice (Hlas) o nejlepší pěvecký talent, uvedl britský list The Guardian. Její zpěv vidělo na serveru YouTube již více než devět milionů uživatelů.

vimeo.com/89780254 [More]

Mária hovorí-,Evanjelium,ako mi bolo odhalené.

zachej.
Knihy "Evanjelium ako mi bolo odhalené" vrelo doporučujem,čitateľa prenáša do rokov v ktorých Pán Ježiš účinkoval na zemi a do blízkeho kontaktu s ním samým,Pannou Máriou,apoštolmi,ale aj bližšie spoznáva farizejov,obrátených hriešnikov,učeníkov.Čitateľ je svedkom mnohých uzdravení,rozhovoru so satanom,a preciťuje Božiu prítomnosť a lásku,túžbu Boha spasiť celé ľudstvo.
Chcel by som sa opýtať,či nebude v dohľadnej dobe v predaji aj táto kniha:
Mária Valtorta – Lekcie o Pavlovom liste Rimanom, Mária Valtorta – Poznámky z roku 1943.
Ďakujem.S pozdravom ,Alexander Nečas.Pôst so Svätým Otcom Františkom

K dispozícii sú video a audio upútavky k projektu Pôst so Svätým Otcom
Projekt KBS je určený pre všetkých ľudí dobrej vôle. Od 4. marca (deň pred Popolcovou stredou) do 21. apríla 2014 budú môcť záujemcovia získať každý deň na e-mail myšlienku od Svätého Otca. Sú na rozličné duchovné témy, pochádzajú z oficiálnych zdrojov - z internetových stránok Arcidiecézy Buenos Aires a Svätej stolice. Svätý Otec ich povedal v čase, keď pôsobil ako arcibiskup v argentínskom hlavnom meste. Druhú časť tvoria … [More]


Ikony v Rusku a na Ukrajine plačú

Pápež František vyzval medzinárodné spoločenstvo k podpore Ukrajiny
„Drahí bratia a sestry, prosím vás, naďalej sa modlite za Ukrajinu, ktorá prežíva veľmi komplikovanú situáciu. Spolu s prianím, aby sa všetky zložky v krajine usilovali prekonávať neporozumenia a spoločne vytvárať budúcnosť krajiny, obraciam sa na medzinárodné spoločenstvo s vrúcnou výzvou, aby podporilo každú iniciatívu v prospech dialógu a súdržnosti.“
Text zverejnený na internetovej stránke sk.radiovaticana.va/…/slo-777892
Vatikánskeho rozhlasu

Ikony v Rusku a na Ukrajine plačú

Výzva predstaviteľov cirkví bývalého ZSSR obyvateľom Ukrajiny
„Revolučné metódy, podnecovanie k násiliu, k diskriminácii a k násilnému obsadzovaniu posvätných miest nemôžu viesť k inému, než k poškodeniu jednoty medzi kresťanmi a dobrých vzťahov medzi náboženskými organizáciami a štátom, prispievajúcich k prosperite a dobru celej spoločnosti,“

Vyhlásenie podpísali pravoslávni, katolícki i protestantskí predstavitelia z Litvy, Lotyšska, Estónska, Bieloruska, Moldavska, Arménska, Azerbajdžanu, … [More]


Citát z posolstiev Panny Márie Kráľovnej pokoja. Medžugorie.

Home > Spravodlivosť a pokoj > 2014-02-26 15:40:31
Mons. Ševčuk: Európa, buď solidárna s ukrajinskou mládežou
Podľa slov Mons. Ševčuka sa v Kyjeve vyskytovali aj skupiny, ktoré unášali a mučili ľudí a ktoré potom nechávali mŕtve telá v lesoch: „Keď som sa stretol s Janukovičom, spýtal som sa ho: Kto mučí týchto unesených nezvestných? On sa na mňa usmial a neodpovedal. Preto sme vytvorili tajnú sieť na pomoc raneným. Katedrála latinského obradu sa stala operačnou sálou.“
„Takto sa začal Majdan:…
[More]


Potrat,voľný sex,pornografia,homosexualita do škôl s podporou Ministerstva školstva

Milí priatelia CBR,
vďaka Vašej angažovanosti sa MŠ SR veľmi rýchlo dištancovalo od prednášok sexuológovUzla a Caisovej a potvrdilo, že klamú. Je veľmi zaujímavé, ako sa k tomuto klamstvu postavili naše mienkotvorné média.
Markíza
Markíza sa rozhodla zamýšľaný podvod na mladých úplne ignorovať a radšej spraviť reklamu zdarma klamárom. V reportáži som ja jediná, ktorá poukazuje na ich klamstvo. Zverejnili leták, ktorý toto klamstvo už neobsahoval a tak aj vyjadrenie hovorcu MŠ SR vyznelo … [More]

Páter Elias Vella,exorcista o falošnej vizionárke Mary Carberry z Írska.VAROVANIE-JKVL

jozefkohut.Posolstvá z La Salette nemožno prirovnávať k posolstvám írskej podnikateľky Mary Carberry.Prečítaj si všetko o Mary Carberry ,je toho veľa s čím by veriaci nemal súhlasiť a už vôbec jej uveriť.
V La Salett sa nehovorí o konci sveta,záchrany vyvolených,o Božej pečati,ani neobsahujú posolstvo o tom že by pápež František bol falošný pápež.
A nepovzbudzujú ku kritike,zlobe,k rozdeleniu,varujú a povzbudzujú k sviatostnému životu.
To že bude prenasledovanie ,úpadok to je aj v Sv.Písme a … [More]