Language
Leo3340

Budete mi svedkami

Kriste, ty svetlo, život, láska naša,
ty radosť sveta, dobro nekonečné,
ty si nás svojou krvou oslobodil
z pút smrti večnej.
Vlož do sŕdc našich vrúcnu lásku k tebe,
zaplav nám myseľ svetlom živej viery,
daj, aby sme sa všetci mali radi
a žili v mieri.
Nech sa už od nás vzdiali satan zradný,
zdrvený silou, ktorá prúdi z teba;
nech je vždy s nami Tešiteľ, Duch Svätý,
zoslaný z neba.
Buď všetka sláva tebe, Otec večný,
Synovi tvojmu chvály nekonečné;
aj spoločnému Duchu Presvätému
na veky večné. …
[More]
Leo3340

Zbraň lásky

HYMNUS
Dôstojne slávme v dnešný deň
slávne víťazstvo Štefana;
on ako prvý mučeník
odmenu dostal od Pána.
Mučeník verný odstaví
falošných svedkov reči zlé
a vidí v nebi Ježiša
stáť po pravici Otcovej.
Mučeník slávny, vznešený,
na tvoje prosby nech nás Pán
ochráni v každom súžení,
otvorí nebo dokorán.
Obmytý krvou svojich rán
skvieš sa jak hviezda na nebi;
pros za nás, aby sme aj my
uzreli Boha veleby.
Nežný Syn Panny Márie
nech nám tú milosť udelí;
on s Otcom, Duchom Presvätým
kraľuje, vládne …
[More]
Leo3340

Biskup Ambróz - Milotou svojich slov si získaš ľud

HYMNUS
Najlepší Pastier, knieža dušpastierov,
nábožný ľud, hľa, svätí dnešný sviatok
a ochrancovi v radosti aj v plači
za pomoc vďačí.
Sťa úporného zápasníka v boji
nebeskou krizmou posvätil Duch Svätý
a posilnil ho: na srdci mu budú
osudy ľudu.
Príkladom učil, pravdou vychovával,
slepého vodil, liečil nemocného,
pre všetkých bol jak rodič starostlivý,
čo bdie a živí.
Kriste, ty svätcov korunuješ v nebi
záslužným vencom. Pomôž svojmu rodu
činom a túžbou kráčať po šľapaji
tých, čo sú v raji.
[More]
Leo3340

Z listov svätej panny Margity Márie Alacoque

V tento deň zbožnosť veriacich
piesňami pannu velebí,
ktorá sa slávou, čistotou
jak hviezda skveje na nebi.
Panna, čo k chválam Kristovým
prispela mužnou pevnosťou,
k zborom sa nebies vznešeným
dnes druží s veľkou radosťou.
Krehkosti tela premohla,
cudnosťou v srdci vždy čistom
zvodnosťou sveta pohrdla,
po stopách išla za Kristom.
Spravuj nás, Kriste, podľa nej,
pred nepriateľmi chráň svoj ľud,
nás v čnostiach stále upevňuj
a odstráň od nás všetok blud.
Ježišu, Synu Márie,
tvoj domov zdobia …
[More]
Leo3340

Z listov svätého Františka Assiského všetkým veriacim

HYMNUS
Ježišu, Vykupiteľ náš,
koruna slávy v nebesiach,
v tento deň láskavejšie čuj
prosiacich sluhov zbožný hlas.
Dnes vyznávač tvoj vznešený
sa zaskvel novou jasnosťou,
dnes spomíname naňho my,
tvoj ľud, výročnou slávnosťou.
Cez všetko, čo svet sľuboval,
on prešiel čistou šľapajou,
na cestu spásy vydal sa
a verne kráčal za tebou.
Správne a múdro pohrdol
rozkošou sveta prchavou
a dostal za to odmenu
uprostred svätých anjelov.
A preto, Pane, pomôž nám
ísť za ním v jeho šľapajach,
na jeho prosby…
[More]
Leo3340

Ježišu, moja láska, konečne som našla svoje povolanie: mojím povolaním je láska.

HYMNUS
V tento deň zbožnosť veriacich
piesňami pannu velebí,
ktorá sa slávou, čistotou
jak hviezda skveje na nebi.
Panna, čo k chválam Kristovým
prispela mužnou pevnosťou,
k zborom sa nebies vznešeným
dnes druží s veľkou radosťou.
Krehkosti tela premohla,
cudnosťou v srdci vždy čistom
zvodnosťou sveta pohrdla,
po stopách išla za Kristom.
Spravuj nás, Kriste, podľa nej,
pred nepriateľmi chráň svoj ľud,
nás v čnostiach stále upevňuj
a odstráň od nás všetok blud.
Ježišu, Synu Márie,
tvoj domov …
[More]
Leo3340

Michal znamená „Kto je ako Boh?“, Gabriel „Božia sila“, Rafael zase „Boží liek“.

HYMNUS
Vás, archanjeli, zdravíme
a spevom zvučným chválime,
vás, ktorých v ríši nadhviezdnej
zdobí žiar slávy nesmiernej.
Michal, ty nepremožený
veliteľ vojska na nebi,
nás rukou mocnou podporuj,
v nás Božiu milosť ochraňuj.
Gabriel, posol najmilší,
hlas Božích tajov najvyšší;
vznešený anjel, nauč nás kráčať
vo svetle v každý čas.
Rafael, ty nás sprevádzaj,
nám putujúcim pomáhaj,
choroby tela odháňaj
a spásu dušiam prinášaj.
Anjelské šíky belostné,
vás v tejto chvíli slávnostnej
prosíme, chráňt…
[More]
Leo3340

Vincent de Paul - Službe chudobným treba dať prednosť pred všetkým

HYMNUS
Najlepší Pastier, knieža dušpastierov,
nábožný ľud, hľa, svätí dnešný sviatok
a ochrancovi v radosti aj v plači
za pomoc vďačí.
Do svojej služby si ho vybral z ľudu,
na svojom kňazstve doprial si mu podiel,
by v tvojom dome svetlom bol a vodcom
a dobrým otcom.
Príkladom učil, pravdou vychovával,
slepého vodil, liečil nemocného,
pre všetkých bol jak rodič starostlivý,
čo bdie a živí.
Kriste, ty svätcov korunuješ v nebi
záslužným vencom. Pomôž svojmu rodu
činom a túžbou kráčať po šľapaji
[More]
Leo3340

Kríž - Kristova sláva a povýšenie.

HYMNUS

Vitaj, kríž svätý, vitaj, sveta nádhera,
ty nádej pravá, z ktorej radosť vyviera,
znamenie spásy, v nebezpečí istota,
ty si strom nadprirodzeného života.

Kríž hoden úcty, kríž ty životodarný,
ty klenot sveta, balzam duší nezdravých,
vzdávame poctu krížu, hoci nehodní,
otroci cez strom, cez strom kríža slobodní.

Nech Synov kríž je na česť Bohu Otcovi,
rovnako na česť Duchu Tešiteľovi;
buď Povýšenie kríža svetu na spásu
a nebešťanom zdrojom šťastia a jasu. Amen.

Modlime sa.
Láskavý …
[More]
tŕnie likes this.
Leo3340

Hrdinský košický mučeníci

HYMNUS
Ó mučeníkov slávny Kráľ
a vyznávačov koruna,
ty vedieš k veciam nebeským
tých, ktorí zhrdli zemskými.
Buď k našim prosbám láskavý,
hľaď na náš prejav oslavy,
pre svätosť tvojich víťazov
aj nám buď pevnou nádejou.
Ty v mučeníkoch víťazíš
a vyznávačov zachrániš:
Premôž aj naše nečnosti,
Uštedrovateľ milosti.
Buď sláva Bohu Otcovi
i jedinému Synovi
i Duchu Tešiteľovi
teraz i večné na veky. Amen.

Modlime sa.
Dobrotivý Bože, ty si dal svojmu ľudu vo svätých košických mučeníkoch Markovi, …
[More]
Leo3340

Františkánske požehnanie - Keňa

Môj záverečný komentár už iba je zhodnotenie, že tu je niektorým dušiam všetko možné ... Pri týchto exkomunikovaných kňazoch Beneditk podľa nich stratil právomoc exkomunikovať ...
Ale skutočnosť je taká - akú všetci poznáme ... Oni sú exkomunikovaní a pápež to potvrdil a to stále platí.
To ostatné je iba spurnosť.
Pokoj a Dobro ...
[More]
Leo3340

Zo Spisov svätej panny Ruženy Limskej

HYMNUS
V tento deň zbožnosť veriacich
piesňami pannu velebí,
ktorá sa slávou, čistotou
jak hviezda skveje na nebi.
Panna, čo k chválam Kristovým
prispela mužnou pevnosťou,
k zborom sa nebies vznešeným
dnes druží s veľkou radosťou.
Krehkosti tela premohla,
cudnosťou v srdci vždy čistom
zvodnosťou sveta pohrdla,
po stopách išla za Kristom.
Spravuj nás, Kriste, podľa nej,
pred nepriateľmi chráň svoj ľud,
nás v čnostiach stále upevňuj
a odstráň od nás všetok blud.
Ježišu, Synu Márie,
tvoj domov …
[More]
Leo3340

Františkánske požehnanie - Keňa

Dostal som sa k tomu cez jednu požehnanú terciárku.
Vždy na sviatok Panny Márie príde nejaké potešenie ... nezabúda na nás ...
Pokoj a Dobro ...
[More]
Leo3340

Z Listov svätého kňaza a mučeníka Maximiliána Márie Kolbeho

HYMNUS
Najlepší Pastier, knieža dušpastierov,
nábožný ľud, hľa, svätí dnešný sviatok
a ochrancovi v radosti aj v plači
za pomoc vďačí.
Do svojej služby si ho vybral z ľudu,
na svojom kňazstve doprial si mu podiel,
by v tvojom dome svetlom bol a vodcom
a dobrým otcom.
Príkladom učil, pravdou vychovával,
slepého vodil, liečil nemocného,
pre všetkých bol jak rodič starostlivý,
čo bdie a živí.
Kriste, ty svätcov korunuješ v nebi
záslužným vencom. Pomôž svojmu rodu
činom a túžbou kráčať po šľapaji
[More]
Leo3340

V škole svätého Františka

Pokoj a dobro
Pokoj a dobro - toto františkánské zvolání přetrvalo mnoho staletí. Svůj pramen má v postoji sv. Františka a je formou následování Zakladatele v každodenním životě skrze jeho bratry.
Setkání s Ježíšem zcela změnilo Františkův život. Mělo to samozřejmě vliv na každodenní kontakty světce s lidmi, se kterými se setkával. Tato setkání byla ve znamení srdečnosti, tepla a horlivosti v hlásání Božího království. Jak sám později vyznal, Boží zjevení ho naučilo následující pozdrav: Ať tě …
[More]
Leo3340

Z Rečí svätého biskupa Augustína / Sv. Vavrinec, diakon a mučeník

HYMNUS
Slávime triumf mučeníka, Pane,
čo odhodlane hmotným darom zhŕda.
Kde núdza tvrdá, poklad Cirkvi celý
chudobným delí.

Zvonku ho mučí oheň, v srdci iný
plam blahočinný šľahá do výšavy
a plameň dravý zháša láska, ktorá
pochádza zhora.
Anjeli sú tu, jeho ducha berú
do vlasti mieru, by sa mu tam čelo
vo venci skvelo, by tam prosil denne
nám odpustenie.
Hľa, martýr, dnes sa naše prosby spoja,
aby nás tvoja viera pevná, stála
uchvacovala; nech sa nám hruď vznieti
láskou, čo svieti.

Velebme všet… [More]
Leo3340

Z Dejín dominikánskej rehole

Modlime sa.
Bože, milosrdný Otče, nech tvojej Cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie svätého Dominika, vynikajúceho hlásateľa tvojej pravdy; prosíme ťa, na jeho orodovanie vzbuď aj v našich časoch presvedčivých kazateľov tvojho slova. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
[More]
Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

... nehľadám dokument, skutočne mi ide o živého proroka, akým bol napríklad Eliáš, Elizeus ... alebo Ján Krstiteľ ... ide mi o to, aby sme mali niekoho mocného v reči a i čine. Služobníka, ktorý Duchom Svätým bude vyzývať celý národ k pokániu. Tomu pokániu, ktoré na Slovensku chýba ... Boží prorok sa nebál postaviť pred kráľa a dnes by mu pribudli aj médiá ...:-) [More]
Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

vidím, že si nerozumieme ... nemám na mysli proroctvo celého sveta - Cirkvi ... a rozhodne nie aby niečo Bohom dané už menil ... ale aby Božie Slovo zaznievalo Božím poslom tam kde sa ho iní boja vysloviť, alebo kde ho zosmiešňujú ... Či ho vyzerám márne vie len Boh. Ale jedno je isté, každý taký služobník prejde veľkou skúškou odmietnutia, pretože na tom sa zakladá jeho služba.

Bohužiaľ Metod už nepovie súčasnému politikovi do očí, napríklad, že Božia cesta vedia tadiaľ a tadiaľ ...
Ale vidí…
[More]
Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

... ešte podrobnejšie: ... mám na mysli proroka nášho národa nie celej Cirkvi ... Taký čo má tu svoje korene ... [More]
Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

akceptujem Tvoj názor ... no v tomto prípade mám na mysli nášho Božieho služobníka súčasnosti ... [More]
Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

Myslel som tým "potrebným", aby na Slovensku a i v Čechách zaznieval Boží prorocký hlas, aby sme mali takých služobníkov, ktorí ak prehovoria - všetci budeme vedieť: "Prehovoril Boh!" Môj osobný názor je, že toto nám chýba ... chýba nám Božia autorita, ktorá sa bude vedieť v sile Ducha Svätého postaviť všetkým politikom, médiách a všetkým tým, ktorí zosmiešňujú alebo inak dehonestujú Božie Slovo a uvádzajú duše do omylu. Takýto Boží služobníci vždy vedia veci a okolnosti správne pomenovať, … [More]
Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

... nuž v tom prípade potom provokujem aj keď napíšem: "a"
Prajem Ti veľa síl Ducha Svätého a nedaj sa ľahko vyprovokovať

[More]
Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

Už som síce viackrát vyjadril svoj postoj k tejto záležitosti, ale v pokoji ho uvediem znovu: "Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!" (Jb 1, 20) ... verím, že sa náš Pán oslávi a dá Slovensku všetko potrebné.
Nežijem touto cirkevnou kauzou 24 hodín denne, neprispievam po rôznych fórach ... nežalostím, nenadávam a ani sa kvôli tomu nehnevám. Žijem život ako predtým ... takže sa s ničím ťažko nezmierujem ... naopak - radujem sa ... toto mi dáva slobodu ducha.
Pax et Bonum ...
[More]
Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

Pekný požehnaný podvečer ...
Tento príspevok som vkladal 21. 11. 2011 a dnes je 15. 07. 2012
... a preto myslím - Tulák, že viac už k Tvojej reakcii nemusím uviesť ... mám nádej, že aj Ty pochopíš ...

[More]
Leo3340

Prolínání svetu - Žena

Miluj tých, ktorých nemiluješ!
Miluj tých, ktorých nemiluješ. Miluj ich ale skutočne a povedz im to.
Vždy príde hodina, kedy človek ľutuje, že nemiloval dosť a že o svojej láske nepovedal. Nenechávaj víťaziť smrť, nenechaj jej zatiahnuť závoj a oddeliť ťa tak od druhého sveta.
Trhaj, trhaj slovami lásky, vyznaniami lásky to, čo nás oddeľuje od Lásky.
Miluj tých, ktorých nemiluješ.
Láska nie je iba cit, je to prikázanie, rozkaz. Je to akt vôle, jediný akt hodný mena Čin, akt, ktorý v sebe zhrňuj…
[More]
Leo3340

HYMNUS TE DEUM

HYMNUS TE DEUM
Teba, Bože, chválime, *
teba, Pane, velebíme,
Teba, večný Otče, *
uctieva celá zem.
Tebe všetci anjeli, *
tebe nebesia i všetky mocnosti,
tebe cherubíni a serafíni *
bez prestania prespevujú:
Svätý, * svätý, * svätý *
Pán, Boh zástupov.
Plné sú nebo i zem *
tvojej veleby a slávy.
Teba oslavuje *
slávny zbor apoštolov;
teba velebí *
veľký počet prorokov;
teba chváli *
vznešený zástup mučeníkov;
teba oslavuje *
svätá Cirkev po celej zemi,
teba, Otče, *
nesmierne velebného,
i tvojho…
[More]
Leo3340

Prolínání svetu - Žena

Za úprimnosť - úsmev ...? Môže byť Tulák, ďakujem ... [More]
Leo3340

Prolínání svetu - Žena

Pozdravujem Ťa Anton ...
Zaujal ma dokument a preto som ho preniesol ... toto nemá s tým nič spoločné ... Nežijem stále mysľou s tou "kauzou" ...
Pokoj a Dobro ...
[More]
Leo3340

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k emeritnému arcibiskupovi R. Bezákovi z 10.7.2012

Ach áno ... nechali sme sa fotiť, bolo to za euráče ... a to vieš kto ich má tak ďalej doskáče ...
Prepáč, robím si z toho už žart, pretože ...
[More]
Leo3340

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k emeritnému arcibiskupovi R. Bezákovi z 10.7.2012

... škoda, že tam nie je fórum a tu musíš vylievať svoje pocity ...
Samozrejme, že publicita v NČ je super ... ale ja ho nekupujem a nečítam ... preto nevidím dôvod to viacej rozoberať.
Ešte máme Plus 7 dní ... mrkni sa aj tam ...:-)
[More]
Leo3340

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k emeritnému arcibiskupovi R. Bezákovi z 10.7.2012

Tulák, moja rada znie asi takto:
Zisti si na babču číslo a spýtaj sa jej ... Zrejme tu od nej odpoveď nedostaneš ... A konaj takto podobne vždy keď budeš čítať bulvár akým je NČ.
[More]
Leo3340

Vyhlásenie Apoštolskej nunciatúry na Slovensku v mene Svätej stolice

... je to v podstate to čo všetci vieme, bohužiaľ nič nové ...
Ale to je v poriadku ...
[More]
Leo3340

Pater Pio

Citát z posledného posolstva našej Nebeskej Matky:
"Preto, deti moje, zhromaždite sa okolo mňa, aby som vás mohla oboznámiť s láskou svojho Syna, a tak otvoriť bránu večnej blaženosti. Modlite sa, tak ako ja, za svojich pastierov. Opäť vás upozorňujem, nesúďte ich, pretože si ich vyvolil môj Syn. Ďakujem vám."

Myslím, že tu na Glorii, pokiaľ nie je žiadny admin, treba pridať aj modlitbu za tých ktorí toto upozornenie Panny Márie sústavne porušujú a tak isto treba vždy nevhodné video nahlásiť…
[More]
Leo3340

Pater Pio

Existuje viacero spôsobov ... toto bolo robené cez jeden program ...
[More]
Leo3340

Alžbeta Portugalská, kráľovná (Izabela z Aragónu)

Z Reči pripisovanej svätému biskupovi Petrovi Chryzológovi
(De pace: PL 52, 347-348)

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj


Milovaní, evanjelista hovorí: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ Oprávnene kvitnú kresťanské čnosti v tom, kto žije svorne v kresťanskom pokoji, a nik nedosiahne titul Božieho syna, iba ak cez meno šíriteľa pokoja.
Milovaní, pokoj je to, čo zbavuje človeka otroctva, dáva mu meno slobodného občana, mení postavenie jeho osoby pred Bohom, zo …
[More]
Leo3340

Návšteva Panny Márie

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane:
"Deti moje, opäť vás materinsky prosím, aby ste sa na chvíľu zastavili a porozmýšľali o sebe a o pominuteľnosti tohto svojho pozemského života. Potom porozmýšľajte o večnosti a večnej blaženosti. Čo si prajete vy, ktorou cestou chcete ísť? Otcovská láska ma posiela, aby som vám bola Prostrednicou. Aby som vám materinskou láskou ukázala cestu, ktorá vedie k čistote duše, duše nezaťaženej hriechom, duše,…
[More]
Leo3340

Noc kostolov 2012 v Červeníku

Ak sú to len prázdne reči, potom sa už radšej budem venovať niečomu inému a nie Glorii.
A čo sa týka mňa, ak sa mi páči video a je jedno od koho je, tak ho oznámkujem ...
Ovšem videá sú tu iba jedna časť ... tá menej podstatná ...
Pekný sviatočný deň ...
[More]
Leo3340

Noc kostolov 2012 v Červeníku

Náboženský fanatický duch, duch hnevu, osočovania, bez milosrdenstva a odpustenia, ktorý tu vládne - nikomu nakoniec neosoží.
Mnohí potrebujú skutočné obrátenie a až potom začne aj táto stránka evanjelizovať a vydávať potrebné svedectvo.
[More]
Leo3340

Noc kostolov 2012 v Červeníku

Každá krajina by mala mať svojho "admina" a ten by sa staral o toho ducha, ktorý povoláva ku Kristovi, pomáha núdznym ... ktorý potešuje, povzbudzuje a evanjelizuje. Pretože toto neustále hryzenie medzi sestrami a bratmi je veľmi ďaleko od Božej vôle. Toto je ľudské dielo a nie Ducha Svätého. Často si tu ľudia riešia svoje zranenia a napádajú iných. Táto forma fungovania Glorii.tv je pre Cirkev nedôstojným svedectvom. Bohužiaľ rečová bariera robí svoje a tvorcovia netušia na čom sa podieľajú.
[More]
Leo3340

Noc kostolov 2012 v Červeníku

blagoG - žehnám Ti ... nevšímaj si ich ... a preži svoj deň v pokoji ...
Toto bohužiaľ nie je miesto evanjelizácie a rozhodne tu nepanuje duch vľúdnosti a lásky. Tvorcovia stránky ani netušia čo vytvorili ...
Pax et Bonum ...
[More]
Leo3340

Noc kostolov 2012 - Kostol sv. Petra z Alkantary Okoličné

Priznať si chybu znamená robiť pokánie a to pokánie obnáša aj napraviť vzniknuté pohoršenie, ktoré tou chybou vzniklo. A čo z toho si urobila Ty? ... Nič! Ešte vždy ak niekto klikne na odkaz z Googlu na video, vidí podľa Tvojho podareného názvu, to - čo si vidieť Ty chcela a pritom si nemala ani tušenie, že ako to vlastne bolo ...
Takže toto nie je žiadna náprava, pokánie ... a nič z toho čo si tu uvádzala.Podľa všetkého toto video už Tvoj účel pohoršenia nespĺňa ... Pochybujem, že ak by si …
[More]
Leo3340

Noc kostolov 2012 - Kostol sv. Petra z Alkantary Okoličné

reagoval som na Tvoju "básničku" o pokornom prijatí napomenutia ... [More]
Leo3340

Noc kostolov 2012 - Kostol sv. Petra z Alkantary Okoličné

Ja len, že potom toto vôbec nesedí ... ibaže u seba robíš výnimky:
"... , namiesto dakujem sa oduje jak žaba a aj tak tvrdohlavo zotrváva v svojom omyle.

potom ide zrejme o nejaké nedorozumenie v poslaní, pretože bežný krestan je vdačný za každé usmernenie od brata, plne chápe , že sa máme navzájom napomínat."

Takže tak asi nejako ...:-)